Pokolenie Zet wie czego chce

0

Wchodzące na rynek pracy pokolenie Zet wie czego chce. 90 proc. planuje studia zgodne z własnymi kompetencjami, a 56 proc. zamierza pracować na własny rachunek – wynika z sondy internetowej “Badamy przedsiębiorczość młodych”, przeprowadzonej przez firmę doradztwa edukacyjnego Elab Education Laboratory. Ambitne Zety są przedsiębiorcze i mierzą wysoko. Aż 60 proc. z nich zamierza pracować za granicą.

Celem ankiety “Badamy przedsiębiorczość młodych” przeprowadzonej przy okazji V edycji Elab Education Festival 2018, było poznanie planów zawodowych młodzieży wraz z oceną przydatności edukacji szkolnej w planowaniu kariery zawodowej.

Kompromisy nie są dla nich

Przedstawiciele pokolenia Z oraz starsze generacyjnie Y-greki czują się pewnie na rynku pracy i nie szukają kompromisów. Aż 90 proc. z nich deklaruje, że w wyborze kierunku studiów podąża za zainteresowaniami. Zety twardo stąpają po ziemi, bo drugą najczęściej wskazywaną motywacją decydującą o wyborze studiów jest perspektywa dobrze płatnej pracy (54 proc.), jak również świadomość swoich predyspozycji (53 proc.). Nie brak im ambicji, skoro wybierając zagraniczne studia 39 proc. kieruje się prestiżem kierunku lub uczelni.

Sorry Polsko! Pokolenie Zet liczy na siebie

Z jakimi dziedzinami młodzi Polacy wiążą zawodową przyszłość w perspektywie 5 lat? Przygotujmy się na niespodziankę, bo aż co trzeci badany wskazuje na branżę medialną i rozrywkową. Nieco mniej wybiera finanse i ekonomię, a dla co czwartego uczestnika sondy pomysłem na życie jest marketing i reklama. Co piąta osoba chce pracować w obiecującym świecie badań i rozwoju, niemal tyle samo osób widzi siebie w branży IT i w medycynie.

Korporacja? Nie dziękuję!

Co po studiach? Udzielone odpowiedzi potwierdzają, że młodzi ludzie wybierają studia kierując się marzeniami. – Skoro 56 proc. odpowiedzi wskazuje na własną firmę lub rolę niezależnego specjalisty to wyraźnie widać, że młodzi ludzie nie zostawiają przyszłości przypadkowi, wierzą w swoje kompetencje i mają odwagę, aby realizować plany – komentuje wyniki Emilia Łosiewicz, Marketing Head of Growth z Elab Education Laboratory. – Przedstawione deklaracje trzeba czytać we właściwym kontekście, bo w internetowej sondzie w większości dominuje głos ambitnej, wielkomiejskiej młodzieży o dużym kapitale kulturowym.

Czytaj również:  DB Energy SA - wyniki finansowe za rok obrotowy 2018-2019

Sorry Polsko! Pokolenie Zet liczy na siebie 2

Szkoła nie pomaga, ale nie szkodzi

Widać zaskakującą polaryzację opinii na temat przydatności wiedzy szkolnej w wykonywaniu zawodu. Tylko 56 proc. osób uważa, że czas spędzony w szkole czy na studiach wykorzysta w życiu zawodowym. Młodzi nie mają złudzeń, że oferta szkoły nie odpowiada realiom rynku, dlatego oczekują praktyk, liczą na współpracę szkoły z biznesem czy indywidualny mentoring zawodowy. Oczekiwania młodzieży stają się zrozumiałe, gdy spojrzymy na ich pozaszkolną aktywność. W sumie aż 91 proc. uczniów podejmowało jakąkolwiek aktywność w wolontariatach, odbywało staże, udzielało korepetycji czy pracowało.Sorry Polsko! Pokolenie Zet liczy na siebie 3

W poszukiwaniu sukcesu na emigracji

A jak młodzi oceniają perspektywy rozwoju zawodowego w swojej dziedzinie w Polsce? To jest najbardziej zaskakująca odpowiedź. 45 proc. uważa, że perspektywy zawodowe w kraju pozostają na przeciętnym poziomie. Że jest raczej dobrze uważa 22 proc., a zdecydowanie dobrze tylko 3 proc. Aż 21 proc. uważa, że jest raczej źle, a 8 proc., że zdecydowanie źle.

Tylko 25 proc. pozytywnych opinii jest druzgocącą recenzją obrazu polskiego rynku pracy w oczach – przyznajmy to – ambitnych uczniów. Wniosek nasuwa się sam. Młodzież dorasta w przekonaniu, że dobra edukacja, najlepiej na zagranicznych uczelniach połączona z rozwojem własnych kompetencji jest strategią, która da poczucie zawodowego spełnienia na … emigracji. I kieruje się sprawdzoną zasadą: umiesz liczyć, licz na siebie!

Ankieta została przeprowadzona w sierpniu, wrześniu i październiku 2018 roku na stronie http://eef.edu.pl, w ramach przygotowań do V edycji Festiwalu Edukacji Międzynarodowej i Planowania Kariery EEF 2018 organizowanego przez Elab Education Laboratory. Wzięło w niej udział 428 osób, między 14 a 35 rokiem życia. Ankietę wypełnili uczniowie gimnazjum i liceum (62 proc.), studenci (18,5 proc.), osoby które zakończyły edukację w ciągu ostatnich 10 lat (19,44 proc.). 74 proc. odpowiedzi udzieliły kobiety. 45 proc. ankietowanych pochodzi z miast powyżej 500 tys. mieszkańców, 21 proc. z miast 100-500 tys. mieszkańców, 7 proc. z miast do 100 tys. mieszkańców, 15,73 proc. z miast 10-50 tys. mieszkańców, 11,74 proc. z miast do 10 tys. mieszkańców.