Polacy w pandemii

koronawirus

Grupa dentsu już po raz trzeci bada Polaków podczas pandemii. W cyklicznym badaniu „Polacy w pandemii” firma sprawdza zachowania, emocje oraz sytuację zawodową i finansową w kraju. Analizie poddano także zjawiska takie jak koronasceptycyzm czy obawa przed udziałem w życiu społecznym (powrót dzieci do szkoły, tradycyjny handel, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych itd.).

Okazuje się, że Polacy bardziej niż pandemii obawiają się obecnej sytuacji finansów publicznych czy zmian klimatycznych.
Polacy w pandemiiInne wybrane obserwacje:

  • dla 44% badanych codzienną trudnością/wyzwaniem jest obowiązek zasłaniania nosa i ust;
  • 41% nie widzi żadnych barier w przypadku zakupów online;
  • 17% ankietowanych oczekuje wprowadzenia zmian w ofercie produktowej marek;
  • 21% deklaruje mniejsze zainteresowanie lokalnymi i polskimi produktami – ze względu na niepewność sytuacji zwracają uwagę na ceny towarów.

Polacy w pandemii 3 Polacy w pandemii 2Badanie „Polacy w pandemii” zostało przeprowadzone z myślą o klientach grupy dentsu. Patronat nad badaniem objęła rozgłośnia RMF FM. Projekt jest wspierany komunikacyjnie przez agencję prasową Newseria.

Ankieta została przeprowadzona na panelu internetowym (CAWI) na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej; Grupa celowa: mężczyźni i kobiety w wieku 18-59 lat; Realizacja badania:1 fala – 30-31.03.20202 fala – 27-29.05.20203 fala – 11-15.09.2020; Próba badawcza:1 fala N=1000 2 fala N=503 3 fala N=1000.