Północna Izba Gospodarcza: program grantowy pokazał jak wielkiego wsparcia potrzebują jeszcze przedsiębiorcy

pieniądze

W poniedziałek 17 sierpnia rozdysponowano pieniądze w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Grantowego przygotowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Pieniądze w kwocie 50 milionów złotych rozdysponowano między przedsiębiorców według zasady „kto pierwszy, ten lepszy”. Warunkiem było wykazanie strat powyżej 50% w porównaniu z rokiem 2019. Jak nie trudno się domyśleć program wsparcia cieszył się kolosalnym zainteresowaniem przedsiębiorców z regionu mocno dotkniętych stratami w związku z pandemią koronawirusa.

– Żadne statystyki nie pokazują tak dobitnie i wyraźnie jaka jest sytuacja zachodniopomorskich przedsiębiorców jak właśnie wspomniany nabór. Nie oceniamy tego czy był on przeprowadzony poprawnie czy nie, zakładamy, że dochowano wszelkiej staranności. Dla wszystkich instytucji rządowych i samorządowych to powinien być sygnał: przedsiębiorcy potrzebują wsparcia. Pandemia nie minęła! – mówi dr Piotr Wolny, dyrektor biura Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Nie jest zaskoczeniem, że pieniądze, które przygotowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla zachodniopomorskich przedsiębiorców – choć bardzo cenne i potrzebne – okazały się za małe dla wszystkich zainteresowanych. Przygotowano 50 milionów złotych, które rozeszły się w 11 minut! Wsparcie otrzyma 2 tysiące przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego, którzy wykazali stratę 50% miesiąc do miesiąca przez kwartał w porównaniu z rokiem 2019. Jak mówi dyrektor Piotr Wolny od poniedziałku od rana telefony w Północnej Izbie Gospodarczej dzwoniły bez przerwy. Wielu przedsiębiorców było zszokowanych tempem dystrybucji środków. Nie brakowało także głosów skarg, że wsparcie nie jest dysponowane sprawiedliwie, bo zyskają szybcy, a niekoniecznie Ci najbardziej potrzebujący.

– Alokacja w kwocie 50 mln zł, zgodnie z przewidywaniami Izby okazała się dalece za niska i niewystarczająca, by choćby w najmniejszym stopniu zaspokoić potrzeby rynku. Gospodarka regionu, podobnie jak i całego kraju zmaga się obecnie z kryzysem i recesją – najnowsze dane GUS o stanie gospodarki – PKB spadł w II kwartale o 8,2% rok do roku. By gospodarka i przedsiębiorcy mogli sobie poradzić potrzebujemy więcej programów grantowych i łatwo dostępnych instrumentów pożyczkowych na preferencyjnych warunkach. Rynek potrzebuje kapitału, by przetrwać trudny okres, a rolą instytucji publicznych w tym czasie jest jak najlepsza współpraca z biznesem i tworzenie przemyślanych, skrojonych na miarę potrzeb oraz dobrze zorganizowanych programów pomocowych. Potrzeba nie tylko pomocy finansowej, ale też dobrej współpracy, ułatwień i uproszczeń proceduralnych i formalnych skracających czas i poprawiających jakość obsługi przez administrację samorządową i rządową. Potrzeba wielu kompleksowych rozwiązań upraszczających system fiskalny i obniżających koszty pracy i funkcjonowania firm – mówi dr Piotr Wolny, dyrektor biura Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.  – Nabór poniedziałkowy pokazał ilu jest przedsiębiorców, którzy odnotowali przez pandemię koronawirusa bardzo wysokie straty. Co więcej, wiele firm nadal nie „złapało oddechu” po pandemii i wciąż mierzą się ze stratami i koniecznością planowania jesieni w myśl nie rozwoju i inwestycji, a raczej stagnacji i optymalizacji. Północna Izba Gospodarcza apeluje do samorządów naszego regionu oraz do rządu o dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorców – mówi dr Piotr Wolny.

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie była zaangażowana w rozmowy na temat kształtu programów wsparcia dla przedsiębiorców. Dzięki naszemu wnioskowi poszerzono spektrum przedsiębiorców mogących się starać o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego WZP.