„Polska 2015 – 2025”

0

19 listopada br. minister finansów Mateusz Szczurek wziął udział w debacie zorganizowanej przez Konfederację Lewiatan pt. „Polska 2015-2025. Zadania na rok i kolejne 10 lat”.

Podczas spotkania z przedsiębiorcami, minister finansów wystąpił w panelu pt. „Polityka gospodarcza, finanse publiczne” w perspektywie kolejnego dziesięciolecia. W rozmowie z Andrzejem Klesykiem – prezesem Zarządu PZU SA, zostały poruszone kwestie realnych możliwości osiągnięcia do 2025 r. długu publicznego na poziomie max. 40% PKB, udziału „sztywnych” wydatków w wydatkach z budżetu państwa na poziomie max. 60%, stopy inwestycji na poziomie min. 25% PKB oraz możliwości wejścia do strefy euro najpóźniej do 2025 r. Dyskusja toczyła się także wokół sposobów doprowadzenia do zwiększania udziału prorozwojowej, inwestycyjnej  części wydatków budżetowych w wydatkach budżetu ogółem, przy jednoczesnym prowadzeniu polityki systematycznego zmniejszania długu publicznego w relacji do PKB.

Obecnie jesteśmy w środku najgorszej w Europie stagnacji od co najmniej 100 lat. Jest to otoczenie skrajnie niekorzystne także dla przedsiębiorców w Polsce, a mimo to rośniemy szybciej niż 3 proc. –powiedział minister Szczurek w odniesieniu do ostatnich danych GUS. Jest to wzrost na bardzo stabilnych podstawach. 3,3-3,4 proc. wzrostu PKB to nie jest koniec naszych ambicji –  dodał.

Minister Szczurek odpowiadał także na pytania dotyczące perspektyw na preferencje podatkowe dla przedsiębiorców. Miałyby one być ukierunkowane na zachęcanie do inwestycji i poprawę wykorzystania posiadanych przez polską gospodarkę zasobów. Przedmiotem zainteresowania uczestników była także bieżąca działalność urzędów i izb skarbowych w zakresie interpretacji podatkowych.  Dyskusja zakończyła się konkluzjami na temat korzyści i warunków wejścia Polski do strefy euro.

W konferencji, udział wzięli również minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wiceminister spraw zagranicznych Rafał Trzaskowski. Tematami spotkania były między innymi rekomendacje dla rządu na przyszły rok oraz określenie przyszłych wyzwań w perspektywie kolejnych 10 lat.

Czytaj również:  Francuski Pawilon na Targach CSR – już po raz trzeci!

W debacie zorganizowanej w hotelu Sheraton w Warszawie wzięło udział około 500 osób, w tym przedstawiciele administracji publicznej, politycy, przedsiębiorcy i ekonomiści. Dwie pozostałe dyskusje w ramach konferencji dotyczyły perspektyw dla polskiego rynku pracy oraz polityki energetyczno-klimatycznej.