Debata o polskim systemie emerytalnym

0

Dokąd zmierza polski system emerytalny i jak powinien być skonstruowany, aby zapewnić ubezpieczonym bezpieczną przyszłość? – odpowiedzi na te pytania udzielali uczestnicy konferencji Insurance Conference, zorganizowanej przez studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 26 listopada br. W debacie wzięła udział wiceminister finansów, pełnomocnik rządu ds. informacji i edukacji finansowej Izabela Leszczyna.

Studentów interesowały m.in. kwestie jak usprawnić system emerytalny, jak można indywidualnie wpływać na wysokość własnej emerytury, jak wygląda obecna kondycja polskiego systemu emerytalnego i jakie zmiany czekają go w najbliższych latach.

Wiceminister Leszczyna przypomniała historię zmian w systemie ubezpieczeń społecznych poczynając od reformy z 1999 r. oraz ich wpływ na stabilność systemu emerytalnego i wskazała, że istotą reform wprowadzonych w ostatnim okresie jest konieczność zrównoważenia funduszu emerytalnego, czyli zbilansowania wpływów i wydatków w długiej perspektywie. Jest to niezbędne biorąc pod uwagę tendencje demograficzne i starzenie się społeczeństwa. Temu ma służyć reforma otwartych funduszy emerytalnych (OFE) oraz wydłużenie wieku emerytalnego.

Izabela Leszczyna wskazała też, że sposobem na dodatkowe zabezpieczenie na przyszłość jest m.in. Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). IKZE to forma indywidualnego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru, powiązana z ulgami podatkowymi. Limit wpłat na konto w roku kalendarzowym wynosi 1,2–krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok (w 2014 r. limit ten wynosił 4495,20 zł). IKZE umożliwia wypłatę z zachowaniem korzyści podatkowych na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych (więcej informacji: http://emerytura.gov.pl/iii-filar/porownanie-ikeikze/).

W debacie uczestniczyli również m.in. prezes ZUS Zbigniew Derdziuk oraz prezes Aviva PTE Paweł Pytel.

Więcej informacji o zmianach w systemie emerytalnym znajdziesz na stronie http://emerytura.gov.pl/.

Czytaj również:  IDM: Uwagi do projektu Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego