Polska eksportuje czterokrotnie więcej piwa niż go importuje

Piwo

Polska jest 2. w UE (po Niemczech) producentem piwa ze słodu i jego 14. eksporterem na świecie. Według Eurostatu, wielkość produkcji sprzedanej w 2019 r. wyniosła 3,9 mld litrów, co oznacza, że co dziewiąte piwo w Unii Europejskiej zostało wyprodukowane w Polsce [7]. Ponadto, jesteśmy 4. w Unii producentem piwa bezalkoholowego, z produkcją sprzedaną w wysokości blisko 165 mln litrów. Choć większość produkowanego w polskich browarach piwa trafia do konsumpcji wewnętrznej, to od kilku lat w obu kategoriach napojów rośnie ich eksport z Polski. W 2020 r. udział Polski w światowym eksporcie piwa słodowego wyniósł 1,6 proc. i był o 0,3 pkt. proc. wyższy niż rok wcześniej.

W 2020 r., mimo pandemii, wartość polskiego eksportu piwa ze słodu wzrosła o 13,1 proc. w porównaniu z 2019 r. To bardzo dobry wynik zważywszy na ograniczenia w funkcjonowaniu sektora hotelarsko-gastronomicznego (HORECA). Według danych GUS, w ub.r. Polska sprzedała za granicę 404,6 mln litrów o wartości 212,2 mln EUR [8]. Głównymi nabywcami polskich piw okazali się Holendrzy (w 2020 r. odpowiadali za 14,3 proc. wartości polskiego eksportu tego trunku) oraz Niemcy (12,1 proc.) i Włosi (8,5 proc.). Ważnymi odbiorcami byli także Węgrzy, Francuzi, Brytyjczycy i Irlandczycy. W pierwszej dziesiątce największych odbiorców polskiego piwa ze słodu znalazły się także trzy kraje pozaeuropejskie, tj. Korea Południowa (7 proc. wartości sprze-daży), Chiny (5,9 proc.) oraz USA (3,6 proc.). Szczególnie dynamicznie rośnie sprzedaż piwa słodowego do Chin – w 2020 r. jej wartość była ponad czterokrotnie większa niż rok wcześniej.

W polskim eksporcie rośnie także znacze-nie piwa bezalkoholowego [9]. W latach 2017-2020 jego zagraniczna sprzedaż wzrosła o ok. 125 proc. (z 18,7 mln litrów w 2017 r. do 42 mln litrów w 2020 r.), zaś wartość eksportu w tym okresie zwiększyła się o 199 proc. (z 7,8 mln EUR do 23,3 mln EUR). Choć piwo bezalkoholowe trafiło do ponad 60 kra-jów świata, to blisko połowa jego dostaw (49,6 proc.) przypadła na Francję. Ważnymi odbiorcami były też Węgry (17 proc.) i Włochy (11 proc.).

Polska importuje cztery razy mniej piwa niż go eksportuje. W 2020 r. do Polski sprowadzono ok. 106 mln litrów piwa ze słodu o wartości 68,5 mln EUR oraz ok. 3 mln litrów piwa bezalkoholowego o wartości 2,6 mln EUR. Najwięcej piwa ze słodu trafiło do Polski z Czech (ok. 36 proc. całości dostaw), Niemiec (29 proc.) i Meksyku (14 proc.).

W 2021 r. polski eksport piwa wciąż utrzymuje tendencję rosnącą. W pierwszych czterech miesiącach 2021 r. zagraniczna sprzedaż piwa ze słodu (w ujęciu wartościowym) wzrosła o 3 proc. r/r, zaś piwa bezalkoholowego – aż o 27,7 proc. W kolejnych miesiącach tendencja wzrostowa najprawdopodobniej będzie się utrzymywać, co może oznaczać nowy rekord w eksporcie obu rodzajów trunku z Polski. Szczególnie perspektywicznym produktem dla polskiego eksportu jest piwo bezalkoholowe, którego konsumpcja z roku na rok w wielu krajach systematycznie rośnie, co jest związane ze zmianą stylu życia.

eksport piwa z polski

Autor/Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny

[7] Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/ data/database [dostęp: 12.07.2021].
[8] GUS, http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/ HandelZagraniczny.aspx [dostęp: 12.07.2021].
[9] Od 2017 r. międzynarodowe statystyki handlowe klasy-fikują piwo bezalkoholowe wg kodu CN 220921. Grupa ta obejmuje piwa ze słodu, imbirowe i ziołowe oraz mieszani-ny piwa i napojów bezalkoholowych o objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 0,5 proc. obj.