Polska Izba Przemysłu Targowego apeluje do posłów o wsparcie branży targowej w środowym głosowaniu

targi poznań

O wsparcie dla podmiotów organizujących targi i dla nich pracujących zwraca się do posłów na sejm Polska Izba Przemysłu Targowego (PIPT). Chodzi m.in. o objęcie firm „około targowych” dalszymi świadczeniami postojowymi czy zwolnieniem ich z obowiązku płacenia składek ZUS. Sejm zajmie się teraz tzw. Tarczą Turystyczną, która zawierać ma zapisy dotyczące branży targowej.

Korzystne dla firm około targowych poprawki do tzw. Tarczy Turystycznej przyjął właśnie senat. Chodzi m.in. objęcie świadczeniem postojowym firmy z branży targowej działające pod numerami PKD: a. 82.30.Z – organizatorzy targów, wystaw i kongresów, b. 73.11.Z – firmy projektujące i budujące stoiska targowe, c. 52.29.C – firmy transportu i spedycji targowej czy abolicję składek ZUS firmy z branży targowej działające pod numerami PKD: a. 73.11.Z – firmy projektujące i budujące stoiska targowe, b. 52.29.C – firmy transportu i spedycji targowej, z uwzględnieniem zaproponowanych wcześniej przez Izbę kryteriów, które pozwoliłby zawęzić beneficjentów pomocy rządowej do firm, które naprawdę jej potrzebują. Polska Izba Przemysłu Targowego zwraca się więc do posłów z prośbą o zagłosowanie nad tymi poprawkami.

– Branża targowa była jedną z pierwszych, które zostały już w lutym b.r. dotknięte pandemią choroby COVID-19. W związku z obostrzeniami sanitarnymi branża targowa od prawie pól roku znajduje się praktycznie w całkowitym zastoju – przypomina w piśmie do parlamentarzystów Izba i dodaje, że na skutek odwołania imprez targowych od 6 miesięcy przychód zdecydowanej większości firm branży targowej wynosi 0 zł. Z badań PIPT wynika, iż prawie 76% firm branży targowej straciło jedyne źródło przychodu i taki stan może trwać nawet do końca 2020 r.! Branża targowa w czasie obecnego „przestoju” traci nawet 150 mln zł miesięcznie. Jak łatwo policzyć, straty przekroczą wkrótce 1 mld PLN.

– Od pozytywnej decyzji Rządu zależy, czy sytuacja branży targowej będzie dalej się pogarszać, czy stanie się szansą i bodźcem do rozwoju polskiej gospodarki – pisze do posłów Izba. – Polski przemysł spotkań to gałąź gospodarki, która odpowiada za budowę relacji, tworzenie zaufania oraz kojarzenia partnerów biznesowych. Przy strategicznych decyzjach rynek ten może w najbliższych miesiącach i latach urosnąć wielokrotnie, repozycjonując polskich producentów i usługodawców, a w efekcie diametralnie poprawiając pozycję Polski na światowej mapie biznesu – czytamy w piśmie do posłów.

– Pozytywna decyzja Rządu RP odnośnie powyżej przedstawionych postulatów stanowiłaby nieocenioną pomoc dla przedsiębiorstw branży targowej oraz ich pracowników i pozwoliłaby w dużej mierze uchronić te przedsiębiorstwa przed falą bankructw – uzasadnia Polska Izba Przemysłu Targowego. Uważa, że dotychczasowa pomoc rządowa w ramach tarcz pomogła przetrwać polskim firmom pierwsze trudne miesiące. Przedsiębiorcy branży targowej również sięgnęli po instrumenty wsparcia z Tarcz 1, 2, 3 oraz z Tarczy finansowej. – Jednak wiemy już dzisiaj, że dla wielu z nich jest to wsparcie absolutnie niewystarczające, aby przetrwać kolejne miesiące. Szanse na otrzymanie dodatkowej pomocy dedykowanej dla branży targowej są na dzień dzisiejszy bardzo nikłe. Główną przeszkodą jest „wrzucenie” branży targowej do jednego worka z branżą turystyczną, która otrzymała już swoją pomoc sektorową i, jak deklaruje Premier Morawiecki, więcej pomocy dla turystyki nie będzie – tyle, że ani jedna złotówka nie trafiła do firm targowych – zwraca uwagę Izba.

Według pierwotnego, przyjętego już wcześniej przez sejm projektu Tarczy Turystycznej, pomoc w postaci abolicji składek ZUS przewidzianej ustawie z dnia 14 sierpnia 2020 roku ustawy o zmiany ustaw z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, otrzymać mają jedynie przedsiębiorstwa z jednej grupy PKD tj. organizatorzy targów, wystaw i kongresów (82.30.Z). Firmy branży targowej z pozostałych grupy PKD, tj. projektowanie i wykonywanie stoisk targowych (73.11.Z), transport i spedycja targowa (52.29.C) nie zostały objęte tą pomocą. Dopiero senat przegłosował zmiany, o które apelowała Polska Izba Przemysłu Targowego.

Polski rynek targowy zatrudnia ok. 20 000 pracowników etatowych i drugie tyle na umowy cywilno-prawne. Działają na nim także m.in. setki firm, zatrudniających tysiące pracowników, które są podwykonawcami dla firm targowych. Z badań PIPT wynika, że co 4 firma rozważa zwolnienia co najmniej połowy swoich pracowników i współpracowników! – Bez pomocy rządu dla naszej branży zbankrutuje lub ulegnie zamknięciu, w ciągu najbliższych dwóch miesięcy ponad 60% przedsiębiorstw – przewiduje Izba.