Polska wciąż bez wyższych stóp procentowych

W tym tygodniu kluczowym wydarzeniem dla polskiego złotego było posiedzenie NBP. Zgodnie z oczekiwaniami nie doszło na nim do zmian w polityce pieniężnej. Członkowie NBP nadal uważają wysoką inflację za jedynie przejściowy problem i dlatego nie zamierzają zmieniać  polityki pieniężnej. W przeciwieństwie do przedstawicieli banków centralnych w Czechach czy na Węgrzech, można oczekiwać, że polityka pieniężna w Polsce pozostanie bardzo luźna. Może to mieć negatywny wpływ na kurs złotego zarówno w stosunku do walut środkowoeuropejskich, jak i głównych walut światowych, takich jak dolar amerykański i euro.

W tym tygodniu odbyło się również posiedzenie przedstawicieli banków centralnych strefy euro. Na posiedzeniu EBC nie zmieniono ustawień polityki pieniężnej, ale zaznaczono, że EBC ograniczy skalę luzowania ilościowego. Nie podano jednak konkretnych liczb. Posiedzenie to zatem wskazuje, że EBC jest gotowy do stopniowego zacieśniania polityki pieniężnej, ale dopiero późniejsze wydarzenia gospodarcze i inflacyjne pokażą, jaka będzie tego skala.

W tym tygodniu do osłabienia złotego w stosunku do euro przyczyniła się niechęć NBP do zacieśniania polityki pieniężnej w kontekście planowanego ograniczenia luzowania ilościowego w strefie euro. Para walutowa PLN/EUR była więc w piątek notowana na poziomie 4,54. Z kolei euro osłabiło się w stosunku do dolara i na koniec tygodnia wyniosło 1,184 USD/EUR.

Roksana Cicha, analityczka instytucji płatniczej AKCENTA