Polski eksport: wracamy na Wschód?

0

Najświeższe dane GUS[1] sugerują odwilż w relacjach handlowych ze Wschodem: od trzech miesięcy rośnie eksport polskich produktów do Rosji a od czterech na Ukrainę i Białoruś. I choć prawdziwego sukcesu nie możemy świętować, dopóki na Wschód nie wróci nasza żywność, to na pewno cieszy, że inne branże nie próżnują – wskazują eksperci AKCENTY, instytucji płatniczej realizującej transakcje walutowe eksporterów i importerów.

Polski eksport na wschód 2016
* Kraje Europy Środkowo-Wschodniej: Rosja, Białoruś, Ukraina, Mołdawia i Albania
Zmiana wartości polskiego eksportu w ujęciu rokrocznym w 2016 r. (dane liczone w PLN)
Kraj I I-II I-III I-IV I-V I-VI
Rosja -18,2% -8,9% -4,3% 1,6% 4,8% 4,9%
Ukraina -5,5% 7,5% 12,3% 17,8% 15,7% brak danych
Białoruś -11,0% 9,2% 9,1% 11,3% 12,2% brak danych
Europa Środkowo-Wschodnia* -13,7% -1,7% 2,5% 7,8% 9,1% 9,2%

* Kraje Europy Środkowo-Wschodniej: Rosja, Białoruś, Ukraina, Mołdawia i Albania

Opracowanie: AKCENTA na podstawie danych GUS

Radosław Jarema, ekspert AKCENTY, instytucji płatniczej realizującej i zabezpieczającej płatności w walutach dla eksporterów i importerów, zwraca uwagę, że przez 2 lata rosyjskiego embarga i innych zawirowań na Wschodzie Polska utraciła ogromny dorobek eksportowy. – Jesteśmy w punkcie wyjścia sprzed 5 lat. Na koniec 2015 r. nasz eksport do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wrócił do poziomu, na którym był w 2010 r. (39 mld PLN).

[1] GUS, Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń czerwiec 2016 roku, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/obroty-handlu-zagranicznego-ogolem-i-wedlug-krajow-w-okresie-styczen-czerwiec-2016-roku,1,47.html.

Czytaj również:  Prawie 60 proc. domów jednorodzinnych w Polsce jest w złym stanie technicznym. To wpływa na zdrowie mieszkańców