Polsko-fińskie rozmowy o przyszłości e-administracji

biuro praca raport

Przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, rządu Finlandii oraz firmy Cybercom Group podczas spotkania roboczego wymienili się doświadczeniami związanymi z prowadzeniem projektów e-administracji. Spotkanie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji w Warszawie. Miało formułę otwartej dyskusji i dzielenia się wiedzą.

Przedstawiciele fińskiej agencji rządowej Centrum Rejestru Ludności, zajmującej się cyfryzacją dostępu do usług administracji publicznej, podczas spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Cyfryzacji mówili o doświadczeniach związanych z projektem suomi.fi, czyli fińską platformą e-administracji. Ze strony fińskiej udział w spotkaniu wzięli Jani Ruuskanenem, menedżer zarządzający całym projektem suomi.fi oraz Teemu Tukiainen, menedżer odpowiedzialny za rozwój platformy, a polską administrację reprezentowali sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Karol Okoński oraz dyrektor Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych Tomasz Napiórkowski wraz z zastępcami.Omówiono przede wszystkim kwestie elektronicznego potwierdzenia tożsamości obywateli, systemu doręczania oficjalnych dokumentów drogą elektroniczną oraz online’owego katalogu usług publicznych. Ważnym elementem dyskusji było również zagadnienie cyfrowej wymiany danych między krajami. Za przykład posłużył system, dzięki któremu od lat rządy Finlandii i Estonii wymieniają między sobą istotne informacje.

Administracja w Polsce intensywnie przebudowuje swoje portale usługowe, dostosowując je do oczekiwań obywateli. Wiele z rozwiązań wdrożonych w Finlandii jest też implementowanych w Polsce (jak e-usługi oparte o zdarzenia życiowe lub węzeł identyfikacji elektronicznej), ale w paru obszarach stoimy jeszcze przed ważnymi kierunkowymi decyzjami, stąd takie spotkanie jak z dojrzałą cyfrowo Finlandią są dla nas świetną okazją do szukania inspiracji i wymiany opinii. – Karol Okoński, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji

Pośrednikiem, który pomógł zorganizować spotkanie jest firma Cybercom Polska.
Grupa Cybercom od wielu lat współpracuje z sektorem publicznym w Finlandii. Wspieramy procesy cyfryzacji dostępu do usług publicznych, m. in. rozwijając aplikacje mobilne dla fińskich obywateli. Cieszę się, że dzięki naszej pomocy doszło do tego spotkania i intensywnej oraz ciekawej dyskusji. Taka wymiana doświadczeń jest w mojej ocenie bardzo wartościowa – Marcin Siech, dyrektor zarządzający Cybercom Polska

To właśnie w polskim oddziale firmy Cybercom powstały i są rozwijane kluczowe aplikacje mobilne stanowiące część fińskiej platformy e-administracji. Pierwsza z nich to Suomi.fi -dzięki niej obywatele Finlandii mogą mieć dostęp do urzędowych dokumentów na swoich urządzeniach mobilnych. Inny przykład to aplikacja Soumi.fi Service Location. To baza zawierająca informacje o usługach publicznych dostępnych w Finlandii połączona z modułem Augmented Reality. Aplikacja pokazuje na mapie lokalizacje wszystkich urzędów państwowych i administracji lokalnej, ale zawiera także informacje o bibliotekach, basenach, parkometrach, boiskach sportowych, ośrodkach opieki dziennej, szkołach, ośrodkach zdrowia i innych usługach finansowanych z funduszy publicznych. Po uruchomieniu urządzenia mobilnego, kamera smartfona lub tabletu otwiera się i pokazuje krajobraz rozpościerający się przed użytkownikiem, a na górze ekranu wyświetlane są informacje o pobliskich punktach użyteczności publicznej.

To właśnie w polskim oddziale firmy Cybercom powstały i są rozwijane kluczowe aplikacje mobilne stanowiące część fińskiej platformy e-administracji. Pierwsza z nich to Suomi.fi -dzięki niej obywatele Finlandii mogą mieć dostęp do urzędowych dokumentów na swoich urządzeniach mobilnych. Inny przykład to aplikacja Soumi.fi Service Location. To baza zawierająca informacje o usługach publicznych dostępnych w Finlandii połączona z modułem Augmented Reality. Aplikacja pokazuje na mapie lokalizacje wszystkich urzędów państwowych i administracji lokalnej, ale zawiera także informacje o bibliotekach, basenach, parkometrach, boiskach sportowych, ośrodkach opieki dziennej, szkołach, ośrodkach zdrowia i innych usługach finansowanych z funduszy publicznych. Po uruchomieniu urządzenia mobilnego, kamera smartfona lub tabletu otwiera się i pokazuje krajobraz rozpościerający się przed użytkownikiem, a na górze ekranu wyświetlane są informacje o pobliskich punktach użyteczności publicznej.