Porównanie majątków najbogatszych Polaków i Chińczyków

pieniądze

Nikogo nie dziwi ogromne zainteresowanie rankingiem najbogatszych ludzi na świecie. Fortuny przyciągają. Takie zestawienie to swoiste kompendium wiedzy, w jaki sposób zarobili inni. Szczególnie interesujące są dynamicznie pomnażane majątki chińskich przedsiębiorców. Chiny, zaliczane niegdyś do krajów trzeciego świata, dziś są tygrysem azjatyckim, pierwszym światowym eksporterem, a drugim importerem.

Tamtejsze społeczeństwo nie jest już oddzielone od świata murem chińskim – staje naprzeciw wyzwań globalizacji. Ekonomiczne reformy Deng Xiao Penga wykreowały nową generację przedsiębiorców. W 1978 roku przeprowadził on Chiny poprzez historyczną transformację, wprowadzając plan „poczwórnej modernizacji” – zreformował rolnictwo, przemysł, obronę narodową, a także naukę i technikę. W czasie długiego panowania Deng zdecentralizował gospodarkę oraz otworzył niegdyś izolujące się Chiny na międzynarodowy handel. Obecnie o tym państwie mówi się, że jest największą „fabryką świata”.

Najbogatsi Polacy i Chińczycy

Porównując łączny majątek stu najbogatszych Polaków i Chińczyków nie sposób nie stwierdzić, że dzieli ich przepaść. Zwykło się postrzegać Chiny jako kraj biedny, komunistyczny, położony gdzieś daleko w Azji, tymczasem wiele osób może być zaskoczonych liczbą chińskich miliarderów i wartością ich majątków. Łączny majątek setki najbogatszych Chińczyków wynosi prawie 423 mld USD, to ponad jedenaście razy więcej niż wynosi suma majątków 100 najbogatszych Polaków.

Wykres 1. Porównanie łącznego majątku 100 najbogatszych Chińczyków i 100 najbogatszych Polaków (w mln USD)*

100 najbogatszych Polaków” i zostały przeliczone z PLN na USD według średniorocznego kursu z 2014 roku
Źródło: opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie rankingów Forbesa
*dane dla Chin pochodzą z rankingu „The World’s Billionaires”, a dla Polski z rankingu „100 najbogatszych Polaków” i zostały przeliczone z PLN na USD według średniorocznego kursu z 2014 roku

W 2014 roku przeciętny majątek najzamożniejszych Polaków wyniósł 288 mln USD. Dla porównania najbogatsi Chińczycy średnio posiadali dobra o wartości 4 228 mln USD. Oznacza to, że bogactwo najzamożniejszej grupy obywateli Chin jest 14,5 razy większe niż Polaków. Podobne różnica występują gdy do porównania majątków użyjemy takiej miary jak mediana.

Wykres 2. Porównanie średniej i mediany majątków 100 najbogatszych Chińczyków i 100 najbogatszych Polaków (w mln USD)*

Wykres 2 Porównanie średniej i mediany majątków
Źródło: opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie rankingów Forbesa
*dane dla Chin pochodzą z rankingu „The World’s Billionaires”, a dla Polski z rankingu „100 najbogatszych Polaków” i zostały przeliczone z PLN na USD według średniorocznego kursu z 2014 roku

W światowym rankingu „The World’s Billoinares” znalazło się jedynie pięciu Polaków. W tym samym zestawieniu było aż 170 Chińczyków. W ubiegłym roku najbogatszym Polakiem był nieżyjący już Jan Kulczyk z majątkiem w wysokości 4,8 mld USD. Najbogatszy Chińczyk Wang Jianlin mógł pochwalić się znacznie większym majątkiem – ponad 24 mld USD. Jest on właścicielem wielu nieruchomości w tym również drugiej co do wielkości sieci kin w USA. W polskiej pierwszej trójce znaleźli się również Zygmunt Solorz-Żak i Michał Sołowow, natomiast w Chinach Jack Ma, założyciel największej chińskiej platformy e-commerce Alibaba (to on osiągnął największy zysk w 2014 roku na świecie) oraz Li Hejun – właściciel firmy zajmującej się energią odnawialną.

Tabela 1. Porównanie wartości majątków Polaków i Chińczyków zajmujących dziesięć najwyższych pozycji w rankingu 100 najbogatszych osób w poszczególnych krajach (w mld USD)*

miejsce w Chinach najbogatsi Chińczycy majątek w mld USD miejsce w Polsce najbogatsi Polacy majątek w mld USD
1 Wang Jianlin 24,2 1 Jan Kulczyk 4,8
2 Jack Ma 22,7 2 Zygmunt Solorz-Żak 3,8
3 Li Hejun 21,1 3 Michał Sołowow 2,4
4 Ma Huateng 16,1 4 Leszek Czarnecki 1,6
5 Robin Li 15,3 5 Dariusz Miłek 1,2
6 Lei Jun 13,2 6 Wiaczesław Smołokowski 1,2
7 Zong Qinghou 10,3 7 Grzegorz Jankilewicz 1,2
8 He Xiangjian 9,9 8 German Efromovich 1,1
9 Wang Wenyin 9,9 9 Anna Woźniak-Starak i Jerzy Starak 1,0
10 Wei Jianjun 8,9 10 Roman Karkosik 0,7

Źródło: opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie rankingów Forbesa
*dane dla Chin pochodzą z rankingu „The World’s Billionaires”, a dla Polski z rankingu „100 najbogatszych Polaków” i zostały przeliczone z PLN na USD według średniorocznego kursu z 2014 roku
Listę stu najbogatszych obywateli Polski zamyka Piotr Nowak, prezes Nowak Holding oraz właściciel spółki Nazwa.pl, z dorobkiem 76 mln USD. Jego mienie jest aż dwudziestojednokrotnie mniejsze niż wynosi majątek ostatnich w zestawieniu Chińczyków – Simona Xie, Tian Ming i Fu Meicheng.

Tabela 2. Porównanie wartości majątków Chińczyków i Polaków zajmujących dziesięć najniższych pozycji w rankingu 100 najbogatszych osób w poszczególnych krajach (w mld USD)*

Lp. Chińczycy wartość majątku

w mld USD

Polacy wartość majątku

w mld USD

91 Jiang Wei 1,70 Zbigniew Bojanowicz 0,092
92 Jiang Zhaobai 1,70 Andrzej Oliszewski 0,086
93 Lin Li 1,70 Mariusz Książek 0,086
94 Huang Zhenda 1,65 Henryk Kania 0,086
95 Shen Wenrong 1,65 Wiesława Herba 0,081
96 Zhou Chengjian 1,65 Kazimierz Herba 0,081
97 Zhou Yahui 1,65 Artur Toronowski z rodziną 0,079
98 Fu Meicheng 1,60 Jerzy Mazgaj 0,079
99 Tian Ming 1,60 Zbigniew Czyż 0,079
100 Simon Xie 1,60 Piotr Nowak 0,076

*dane dla Chin pochodzą z rankingu „The World’s Billionaires”, a dla Polski z rankingu „100 najbogatszych Polaków” i zostały przeliczone z PLN na USD według średniorocznego kursu z 2014 roku
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie rankingów Forbesa


Ewelina Jurczak
Sedlak & Sedlak