Porównanie majątków najbogatszych Polaków i Chińczyków

0

Nikogo nie dziwi ogromne zainteresowanie rankingiem najbogatszych ludzi na świecie. Fortuny przyciągają. Takie zestawienie to swoiste kompendium wiedzy, w jaki sposób zarobili inni. Szczególnie interesujące są dynamicznie pomnażane majątki chińskich przedsiębiorców. Chiny, zaliczane niegdyś do krajów trzeciego świata, dziś są tygrysem azjatyckim, pierwszym światowym eksporterem, a drugim importerem.

Tamtejsze społeczeństwo nie jest już oddzielone od świata murem chińskim – staje naprzeciw wyzwań globalizacji. Ekonomiczne reformy Deng Xiao Penga wykreowały nową generację przedsiębiorców. W 1978 roku przeprowadził on Chiny poprzez historyczną transformację, wprowadzając plan „poczwórnej modernizacji” – zreformował rolnictwo, przemysł, obronę narodową, a także naukę i technikę. W czasie długiego panowania Deng zdecentralizował gospodarkę oraz otworzył niegdyś izolujące się Chiny na międzynarodowy handel. Obecnie o tym państwie mówi się, że jest największą „fabryką świata”.

Najbogatsi Polacy i Chińczycy

Porównując łączny majątek stu najbogatszych Polaków i Chińczyków nie sposób nie stwierdzić, że dzieli ich przepaść. Zwykło się postrzegać Chiny jako kraj biedny, komunistyczny, położony gdzieś daleko w Azji, tymczasem wiele osób może być zaskoczonych liczbą chińskich miliarderów i wartością ich majątków. Łączny majątek setki najbogatszych Chińczyków wynosi prawie 423 mld USD, to ponad jedenaście razy więcej niż wynosi suma majątków 100 najbogatszych Polaków.

Wykres 1. Porównanie łącznego majątku 100 najbogatszych Chińczyków i 100 najbogatszych Polaków (w mln USD)*

100 najbogatszych Polaków” i zostały przeliczone z PLN na USD według średniorocznego kursu z 2014 roku
Źródło: opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie rankingów Forbesa
*dane dla Chin pochodzą z rankingu „The World’s Billionaires”, a dla Polski z rankingu „100 najbogatszych Polaków” i zostały przeliczone z PLN na USD według średniorocznego kursu z 2014 roku

W 2014 roku przeciętny majątek najzamożniejszych Polaków wyniósł 288 mln USD. Dla porównania najbogatsi Chińczycy średnio posiadali dobra o wartości 4 228 mln USD. Oznacza to, że bogactwo najzamożniejszej grupy obywateli Chin jest 14,5 razy większe niż Polaków. Podobne różnica występują gdy do porównania majątków użyjemy takiej miary jak mediana.

Wykres 2. Porównanie średniej i mediany majątków 100 najbogatszych Chińczyków i 100 najbogatszych Polaków (w mln USD)*

Wykres 2 Porównanie średniej i mediany majątków
Źródło: opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie rankingów Forbesa
*dane dla Chin pochodzą z rankingu „The World’s Billionaires”, a dla Polski z rankingu „100 najbogatszych Polaków” i zostały przeliczone z PLN na USD według średniorocznego kursu z 2014 roku