Portret kredytowy polskich mikro-przedsiębiorców

0

Polski mikroprzedsiębiorca jest lojalnym kredytobiorcą

Na 2,15 mln aktywnych mikroprzedsiębiorców, figurujących w bazie CEiDG, co 5 podmiot gospodarczy ma firmowy kredyt. Wśród nich aż 85% korzysta z kredytu, zaciągniętego tylko w jednym banku. Zazwyczaj nie jest to bank, z którym przedsiębiorca ma relacje jako osoba prywatna.

Liczba banków, z których korzysta mikroprzedsiębiorca przy finansowaniu swojej działalności biznesowej, w sposób istotny determinuje terminowość spłacalności posiadanych kredytów, a tym samym poziom jakości kredytów mikroprzedsiębiorstw. Wśród mikroprzedsiębiorców posiadających kredyt firmowy średnio 10,4% posiada zobowiązanie opóźnione w spłacie powyżej 90 dni.

Relacja liczby banków do jakości kredytów

Posiadając produkty kredytowe tylko w jednym banku, tylko 8,1% mikroprzedsiębiorców ma opóźnienie w spłacie zobowiązań pow. 90 dni. Gdy firma finansuje się w dwóch bankach, udział rośnie prawie dwukrotnie, do 16,7%. Zaś w przypadku korzystania z produktów kredytowych w czterech i więcej bankach, już co trzeci mikroprzedsiębiorca ma przynajmniej jedno zobowiązanie opóźnione pow. 90 dni.Relacja liczby banków do jakości kredytów

Przy ocenie ryzyka kredytowego jednoosobowej działalności gospodarczej kluczowe jest więc posiadanie pełnej i aktualnej informacji o aktywności kredytowej i lojalności mikroprzedsiębiorcy. Informację taką instytucjom finansowym zapewnia Biuro Informacji Kredytowej.

Czytaj również:  Seniorze – idź do pracy, ale nie zarabiaj za dużo