Portugalia – silny wzrost na tle innych krajów europejskich

0

Kryzys finansowy pogrążył gospodarkę Portugalii w największej recesji od lat 70-tych. Jednak rozmiary kryzysu zmniejszają się. Już od marca stopa bezrobocia spada wolno, ale systematycznie. Dobre nastroje biznesowe poprawiły się w ostatnich 7 miesiącach. W drugim kwartale gospodarka wzrosła aż o 1,1 proc. Był to pierwszy wzrost, jaki odnotowano od 2,5 roku i najwyższy – w całej Unii Europejskiej.

Portugalski Sąd Konstytucyjny odrzucił część reform rządowych. Planowano m.in. zwolnienie kilkudziesięciu tysięcy urzędników państwowych, przede wszystkim nauczycieli i pracowników biurowych. Stąd też Portugalia może mieć trudności z wypełnieniem warunków umowy dotyczącej pomocy udzielonej temu krajowi w 2011 roku. Po raz trzeci Portugalski Sąd Konstytucyjny uznaje reformę rządową za niekonstytucyjną. Rząd musi teraz opracować nowy pakiet reform, który pozwoli wprowadzić cięcia o wartości 4,7 mld euro, zgodnie z ustaleniami z Unią Europejską.

Obecnie Portugalia negocjuje z Trojką warunki dotyczące redukcji deficytu budżetowego. Rząd chciałby, aby deficyt w 2014 roku wyniósł 4,5 proc. wartości PKB, zamiast ustalonych wcześniej 4 proc. Za rok 2013 wskaźnik ten miałby wynieść 5,5 proc, zamiast 3 proc. ustalonych w 2011 roku.

Czytaj również:  Inflacja w Polsce rośnie - ceny żywności szybko idą w górę