Powstał fundusz wierzytelności Altus TFI

Piotr Osiecki, prezes Altus TFI

Altus TFI wprowadziło na rynek niededykowany, niestandaryzowany, sekurytyzacyjny, zamknięty fundusz inwestycyjny wierzytelności. Z pierwszej limitowanej emisji certyfikatów inwestycyjnych towarzystwo pozyskało 4 mln zł.

Kolejną emisję, z udziałem dystrybutorów zaplanowano na listopad.

– Do tej pory w przypadku naszych funduszy akcyjnych koncentrowaliśmy się na giełdzie warszawskiej i rynkach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, a w przypadku funduszy dłużnych dokonywaliśmy inwestycji w papiery dłużne państw OECD, głównie krajowe – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI. – Teraz postanowiliśmy poszerzyć ofertę o fundusz inwestujący w nowy instrument: wierzytelności osób fizycznych i prawnych. Altus NSFIZ Wierzytelności pozwala uniezależnić się od koniunktury panującej na rynkach podstawowych klas aktywów tj. akcji, obligacji, surowców i walut.

Rynek wierzytelności w Polsce systematycznie rośnie. Na koniec 2013 r. kwota niespłaconych zobowiązań wynosiła 40,9 mld zł, i zwiększyła się w ciągu roku o 2,5 proc. Zobowiązania Polaków wynikają przede wszystkim z niespłacanych kredytów hipotecznych i konsumenckich oraz m.in. z niezapłaconych rachunków za energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie, czy z tytułu alimentów.