Pozasądowe rozwiązywanie problemów konsumenckich – aspekty prawne i praktyczne

0

Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich budzi wiele wątpliwości związanych z jej interpretacją i stosowaniem zapisanych w niej przepisów. Akt ten implementuje do polskiego systemu prawnego dyrektywę ADR i ujednolica system rozstrzygania sporów między przedsiębiorcą a konsumentem w całej Unii Europejskiej, obejmując wszelkie zatargi wynikające z umów sprzedaży rzeczy, świadczenia usług, w tym także kontraktów zawartych przez Internet, czy z przedsiębiorcą z innego kraju.

Pozasądowe rozwiązywanie problemów konsumenckichZapraszamy do udziału w szkoleniu ,,Pozasądowe rozwiązywanie problemów konsumenckich – aspekty prawne i praktyczne”, podczas którego nasi Prelegenci przedstawią szereg nowych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców w wyniku wejścia w życie nowego aktu prawnego. W trakcie spotkania zdobędą Państwo umiejętność rozpatrywania reklamacji i polubownego rozwiązywania sporu z konsumentem w sposób szybki, pewny oraz bez ryzyka ponoszenia dodatkowych kosztów przez obie strony.
Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie wiedzy praktycznej i teoretycznej, umożliwiającej podniesienie własnych kompetencji i zwiększenie efektywnej pracy z klientem.

Szkolenie odbędzie się 1 lutego 2017r. w Centrum Konferencyjnym Golden Floor w Warszawie.

Szczegóły programu >>

Główne zagadnienia:

  • Prawo konsumenckie – najważniejsze regulacje
  • Procedury towarzyszące pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich
  • Nowe obowiązki przedsiębiorców w ramach pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
  • Rodzaje ADR – omówienie postępowań – podstawowe i ,,hybrydowe”

Prelegenci:

Czytaj również:  Kursy menedżerskie - szkolenia dla menedżerów z kontroli i oceny, wyznaczania celów, delegowania zadań i inne