Praca i przedsiębiorczość kobiet – potencjał do wykorzystania w Polsce

kobiety_w_it

Wnioski z raportu „Praca i przedsiębiorczość kobiet – potencjał do wykorzystania w Polsce”, zrealizowanego przez Deloitte na zlecenie firmy Coca-Cola, partnera ogólnopolskiego programu aktywizacji zawodowej kobiet „Sukces TO JA”.

Jak wynika z najnowszego raportu „Praca i przedsiębiorczość kobiet – potencjał do wykorzystania w Polsce”, przygotowanego przez Deloitte na zlecenie Coca-Cola, wskaźnik aktywności zawodowej kobiet w Polsce wynosi obecnie 61,4 proc. Oznacza to, że aż 4 na 10 Polek w wieku produkcyjnym nie pracuje i nie szuka pracy. Jeśli jednak liczba pracujących Polek w najbliższych latach osiągnie poziom UE, polska gospodarka może zyskać od 90 mld do 180,7 mld zł w perspektywie do 2025 r. PKB Polski może wzrosnąć nawet o blisko 1 proc.

Raport Deloitte i Coca-Cola został zaprezentowany 2 lutego br. podczas spotkania inaugurującego Forum Rynku Pracy, realizowanego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

W 2015 roku ludność w wieku produkcyjnym (15-64 lat) w Polsce wynosiła 23,98 mln, z czego zaledwie 16,10 mln było aktywne zawodowo. Autorzy raportu wskazują, że taka sytuacja ogranicza wzrost gospodarczy w Polsce. Bez podjęcia stosownych działań nie dogonimy krajów rozwiniętych w poziomie dobrobytu. Motorem zmian na lepsze może być poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy.

Inwestycje w kapitał społeczny stanowią jedną z najsilniejszych dźwigni rozwoju. Dostrzegając to i kierując się potrzebą współdziałania na rzecz rozwoju Polski, postanowiliśmy podjąć działania w zakresie aktywizacji kobiet. Opublikowany przez nas raport to punkt wyjścia do dyskusji na forum publicznym o tym, co możemy zrobić, aby obecną sytuację zmienić i wspólnie pomóc kobietom m.in. w godzeniu ról rodzinnych i zawodowych – wskazała Anna Solarek, Dyrektor ds komunikacji i kontaktów zewnętrznych w Coca-Cola Poland Services. Promocja aktywności zawodowej kobiet jest blisko związana z naszą działalnością inwestycyjną, którą Coca-Cola prowadzi w Polsce od ponad 25 lat – dodała.

Według prognoz proces starzenia się społeczeństwa szczególnie mocno dotknie polską gospodarkę po 2020 r. Jednym z najważniejszych sposobów na ograniczenie tego negatywnego efektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób, które mogą i chcą pracować, w tym m.in. kobiet. W przypadku tych ostatnich, kluczowe są zmiany, które zachęcą Polki jednocześnie do pracy i macierzyństwa.

Jak pokazuje symulacja, którą przedstawiliśmy w raporcie, jeśli stopa aktywności zawodowej Polek w wieku 20-64 w najbliższych latach osiągnie średni poziom krajów UE-15, to liczba pracujących kobiet wzrośnie o ponad pół miliona. Dzięki temu polska gospodarka do 2025 r. może zyskać od 90 mld do 180,7 mld zł dodatkowego.  Tym samym wzrost PKB w tym okresie może wynieść średnio o ok. 0,4 proc.-0,94 proc więcej. Jednakże, aby to osiągnąć potrzebne są systemowe zmiany. Warto wziąć przykład z Norwegii, Finlandii, Szwecji, czy Islandii – te kraje notują jedne z wyższych stóp aktywności zawodowej kobiet i stosują zaawansowane mechanizmy umożliwiające godzenie pracy zawodowej i obowiązków rodzicielskich – podkreśla Julia Patorska, zastępca dyrektora w firmie doradczej Deloitte.

Coraz częściej przedsiębiorczość jest postrzegana jako alternatywa do tradycyjnego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, bo oferuje elastyczniejsze podejście do planowania zajęć w ciągu dnia. Pozwala przez to kobietom łatwiej godzić role rodzinne i zawodowe. Badania pokazują, że kobiety deklarują duże zainteresowanie założeniem własnej firmy. Ponad 70 proc. Polaków ma pozytywne nastawienie do przedsiębiorczości, ale tylko niespełna 40 proc. jest gotowych założyć własną firmę.

Polki oceniają swoje umiejętności w obszarze przedsiębiorczości podobnie pozytywnie jak przeciętna Europejka. Jednocześnie osiągamy trzeci najgorszy wynik w Unii, jeśli chodzi o obawę przed niepowodzeniem w prowadzeniu swojego biznesu. Okazuje się, że miękka sfera potrafi blokować kobiety w rozwoju zawodowym. W ramach projektu Sukces to JA staramy się rozwiewać tę niepewność i budować wiarę we własne możliwości. Spotykamy się z paniami osobiście na warsztatach i konferencjach, później zachęcamy do pracy indywidualnej i budowania swoich kompetencji na platformie wiedzy sukcestoja.pl  – powiedziała Anna Solarek.

Zwiększenie aktywności zawodowej kobiet w Polsce wiązałoby się z wieloma korzyściami społecznymi i ekonomicznymi. Wśród nich wymieniana jest m.in. większa konkurencyjność na rynku pracy, a przez to także wzrost produktywności, zwiększenie przedsiębiorczości, kapitału społecznego czy też większe wpływy do finansów publicznych.

Raport „Praca i przedsiębiorczość kobiet – potencjał do wykorzystania w Polsce” jest częścią ogólnopolskiego programu aktywizacji zawodowej kobiet „Sukces TO JA”, realizowanego przez Sukces Pisany Szminką, którego partnerem jest Coca-Cola. Działanie stanowi element globalnej strategii firmy Coca-Cola „5by20”, która zakłada aktywizację 5 milionów kobiet na całym świecie do 2020 roku.

Cały materiał do przeczytania pod adresem: http://sukcespisanyszminka.pl/Raport.pdf