Pracownicze Plany Zdrowotne, czyli pomysł FPP na lepsze finansowanie opieki zdrowotnej

Nieodpowiednie finansowanie systemu ochrony zdrowia jest jednym z największym problemów systemowych, z którym na co dzień stykają się Polacy. By zapewnić systemowi lepsze finansowanie, Federacja Przedsiębiorców Polskich proponuje wprowadzenie Pracowniczych Planów Zdrowotnych. Miałyby funkcjonować podobnie do Pracowniczych Planów Kapitałowych, które od tego roku mają usprawnić działanie systemu emerytalnego. PPZ miałyby być dodatkowymi, dobrowolnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi. Pracownicy, którzy wezmą w nich udział, mogą liczyć na ulgi podatkowe i jednorazowe premie.

– Ten system pomyślany jest w taki sposób, by te dodatkowe środki były kierowane na konkretne cele i na zaspokajanie konkretnych potrzeb – powiedział serwisowi eNewsroom Łukasz Kozłowski, Główny Ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. – Środki zasiliłyby działanie obszarów kardiologii i onkologii, które zajmują się leczeniem chorób stanowiących przyczynę 70% zgonów w Polsce. Gdyby udało się osiągnąć zamierzony poziom partycypacji w Pracowniczych Planach Zdrowotnych, poziom finansowania ochrony zdrowia mógłby się zwiększyć nawet o 6% – prognozuje Kozłowski.