Premier spełniła połowę obietnic? Jest ich znacznie mniej

ewa kopacz

Dzisiaj Ewa Kopacz będzie chwalić tym, ile zrobiła przez pół roku, odkąd pełni urząd premiera. Wedle zapowiedzi, które wygłaszają podwładni pani premier, spełniła ona już połowę obietnic złożonych w swoim expose. Money.pl prowadzi jednak własną analizę poczynań rządu. Kopaczometr, czyli indeks, który obrazuje stan realizacji zapowiedzi szefowej gabinetu PO-PSL, wskazuje mniejszą wartość.

Wprawdzie szefowa rządu po kolejnym miesiącu może do wykonanych zadań dopisać sobie kolejne, ale według naszego wskaźnika spełniła dopiero 36 proc. obietnic. W porównaniu do poprzedniego odczytu z końca lutego, to wzrost o 3 punkty procentowe. Nowe punkty wynikają ze zwiększenia liczby rezydentur dla młodych lekarzy oraz debiutu systemu e-podatki, który jest częścią programu ułatwień dla podatników.

Tyle zrobił rząd przez 6 miesięcy

Kategoria Stan realizacji Do zdobycia
Finanse i bezpieczeństwo publiczne 4 proc. 20 proc.
Podatki i ułatwienia dla przedsiębiorców 5,5 proc. 20 proc.
Opieka zdrowotna 17,5 proc. 20 proc.
Edukacja 2 proc. 20 proc.
Infrastruktura i transport 7 proc. 20 proc.
Razem: 36 proc. 100 proc.

źródło: obliczenia Money.pl

 

Wspomniane wyżej projekty to tylko niewielka część celów, które Ewa Kopacz postawiła przed swoim gabinetem, wygłaszając w sejmie expose. Wiele z nich to zadania zaplanowane na nadchodzące lata, a ich realizacja na pewno nie nastąpi przed wyborami parlamentarnymi, które przeprowadzone zostaną jesienią. Jaką część koalicyjny gabinet spełni w tej kadencji, a ile zostanie jedynie pustą obietnicą – pokażą najbliższe miesiące.

Obietnice premier Kopacz z expose wygłoszonego przez nią 1 października Money.pl podzielił na pięć kategorii i wybrał najważniejsze z nich – z punktu widzenia działania państwa i życia obywateli. Za każdy z działów pani premier może otrzymać 20 proc. Tworząc Kopaczometr, autorzy założyli ponadto, że nie wszystkie ujęte w zestawieniu projekty rządu będą miały jednakową wagę procentową. I tak np. szykowane zwiększenie wydatków na obronność do 2 proc. PKB uznać można za jeden z ważniejszych i nie można go porównywać z rządowymi stypendiami zagranicznymi dla najzdolniejszych studentów.

Jeśli rząd Ewy Kopacz spełni wszystkie obietnice wyszczególnione w naszym zestawieniu, uzyska 100 proc. Punkty procentowe za realizację portal Money.pl przyznaje dopiero, gdy dana zapowiedź została przyjęta przez parlament i podpisana przez prezydenta lub przeszła procedurę legislacyjną, gwarantującą jej wdrożenie, albo – jak w przypadku np. inwestycji drogowych i zmian w służbie zdrowia – została faktycznie wykonana. Przedstawienie projektu albo zatwierdzenie go przez rząd i Sejm nie jest punktowane.

 

Finanse i bezpieczeństwo publiczne – 4 proc.

Zwiększenie wydatków na polską obronność do równowartości 2 proc. PKB 4 marca dwa projekty ustaw, które zaowocują większymi nakładami na obronność od 2016 roku miały pierwsze czytanie w komisjach sejmowych.
Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski Sejm pracuje nad rządowym projektem regulacji, które wprowadzają koncesję na sprzedaż w Polsce węgla z zagranicy (wydawał je będzie Urząd Regulacji Energetyki). Nowelizacja Prawa energetycznego po poprawkach Senatu trafiła do Nadzwyczajnej komisji ds. energetyki i surowców energetycznych.
Rewaloryzacja emerytur i rent 21 listopada 2014 roku prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, za sprawą której w 2015 roku minimalny wzrost świadczenia emerytalnego i rentowego wyniesie 36 zł. Rozwiązanie obejmie tych emerytów i rencistów, których świadczenie jest niższe niż 3300 zł. Państwo przeznaczy na ten cel 3,8 mld zł w 2015 roku.
39 mln zł dla żołnierzy służących dłużej Na podstawie rozporządzenia szefa MON od stycznia 2015 roku oficerowie i podoficerowie dostają dodatki za dłuższą służbę.

Podatki i ułatwienia dla przedsiębiorców – 5,5 proc.

Zmiany w ordynacji podatkowej 17 marca minister finansów przedstawił rządowi założenia projektu nowej ordynacji podatkowej.
Zmiany w rozliczeniach ulg na dzieci Od roku podatkowego 2014 każda rodzina z dziećmi będzie mogła w 100 proc. wykorzystać ulgę na dzieci, niezależnie od dochodów. 24 listopada 2014 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która podnosi wielkość ulg na trzecie i kolejne dziecko. Pierwsza z nich wzrasta do 2000 zł, druga – do 2700 zł.
Ułatwienia dla podatników Premier zapowiedziała wprowadzenie systemu e-podatki, dzięki któremu każdy będzie miał łatwy i bezpieczny dostęp do swojego konta podatnika (od II kwartału 2015 r.). Od połowy marca działa już pierwszy element systemu, dzięki któremu urzędy skarbowe wstępnie wypełniają PIT-y. Podatnik będzie mógł także załatwić swoje sprawy w dowolnym urzędzie (według planów rządu – od grudnia 2015 r.).
Zmiany w prawie o działalności gospodarczej Przyjęty przez Ministerstwo Gospodarki projekt założeń ustawy przeszedł uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje społeczne i 26 marca został skierowany do Rady Ministrów.
Ustawa antykryzysowa Rząd przeznaczy do 500 mln zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dopłaty do wynagrodzeń lub do szkoleń pracowników, bądź refundację składek na ZUS dla firm, które ucierpiały na rosyjskim embargu. Prezydent podpisał ustawę 28 stycznia, a obowiązuje ona od 1 lutego 2015 r.
Szybkie kredyty na inwestycje dla przedsiębiorców Bank Gospodarstwa Krajowego zwiększy środki do 25 miliardów zł na zasilenie polskiej przedsiębiorczości – ma to nastąpić w 2015 r.
Urlopy rodzicielskie dla wszystkich Od przyszłego roku z urlopów rodzicielskich mają też korzystać rodzice: bezrobotni, pracujący na umowy o dzieło, studenci i rolnicy. Otrzymają oni nowe świadczenia rodzicielskie w wysokości tysiąca zł miesięcznie, które będzie można pobierać przez rok po urodzeniu dziecka. 19 marca projekt ustawy wprowadzającej świadczenie rodzicielskie przyjął Komitet Stały Rady Ministrów.

Opieka zdrowotna – 17,5 proc.

Wdrożenie pakietu kolejkowego Od nowego roku zwiększyła się liczba badań, które będzie mógł zlecić lekarz rodzinny (m.in. gastroskopia, kolonoskopia, spirometria, PSA; USG – m.in. tarczycy, nerek, piersi). Działa też ogólnopolski informator o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne, w którym co tydzień aktualizowana jest liczba osób w kolejce na dany zabieg lub wizytę w poszczególnych szpitalach, przychodniach oraz gabinetach specjalistycznych.
Wdrożenie pakietu onkologicznego Od stycznia 2015 roku pacjenci z nowotworami będą leczeni bez limitów i w krótkim terminie. Wprowadzony system ma umożliwić kompleksową opiekę nad pacjentem.
Praca dla młodych lekarzy-rezydentów Będzie finansowana z budżetu państwa od 2015 roku i obejmie wszystkich absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015. Rząd wyliczył, że będzie to grupa około 3 tys. osób.
Budowa Centrum Weterana 21 grudnia 2014 roku otwarto Centrum Weterana, które ma w sposób kompleksowy pomagać żołnierzom powracającym z misji.

Edukacja – 2 proc.

Zwiększenie wydatków na budowę nowych żłobków i przedszkoli W 2015 roku rząd zamierza na ten cel wydać 100 milionów zł, które zostały zapisane w budżecie, podpisanym 23 stycznia przez prezydenta.
Budowa i organizowanie przyzakładowych żłobków i przedszkoli w latach 2015-2020 W ramach pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego i specjalnego systemu ulg w podatku CIT rząd będzie wspierał tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli – na ten cel państwo przeznaczy ponad 2 miliardy zł (w latach 2015-20). Uruchomienie finansowania z podatku CIT planowane jest od stycznia 2016 roku.
Monitoring w szkołach Aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci w szkołach, premier zapowiedziała od 2016 roku dofinansowanie kosztów zakupu monitoringu (państwo i samorządy mają pokrywać po 50 proc. kosztów).
Bezpłatne podręczniki szkolne dla uczniów wszystkich klas podstawówek i gimnazjów W tym roku darmowe podręczniki dostaną uczniowie: I, II i IV klas podstawówek oraz klasa I gimnazjum. W 2016 roku grono to powiększy się o dzieci z III i V klas szkoły podstawowej oraz II gimnazjum. W 2017 roku bezpłatne książki mają dostawać wszyscy uczniowie podstawówek i gimnazjów.
Staże dla studentów w urzędach 3 marca rząd zatwierdził zasady przeprowadzania praktyk studenckich w urzędach administracji publicznej i podległych jej jednostkach. Do końca marca ministrowie mieli przedstawić dane o liczbie miejsc dla stażystów w podlegającej im administracji.
Finansowanie studiów zagranicą dla najzdolniejszych Nad nowelizacją ustaw Prawo o szkolnictwie wyższym i o podatku dochodowym od osób fizycznych, które zawierają regulacje wprowadzające system stypendiów państwowych dla najlepszych studentów, pracuje Sejm. Program ma wystartować od przyszłego roku akademickiego. Stypendyści w zamian za finansowe wsparcie będą po skończeniu studiów zobowiązani do przepracowania 5 lat w Polsce.