Prezes InventionMed zwiększa swoje zaangażowanie w akcje Spółki

Tomasz- Kierul
Tomasz Kierul, Prezes Zarządu InventionMed

InventionMed S.A., notowana na NewConnect, technologiczna firma z branży medycznej, której flagowym rozwiązaniem jest TutorDerm – edukacyjny symulator medyczny wykorzystujący m.in. technologię VR – poinformowała o zakupie 41 381 akcji Spółki przez jej Prezesa Zarządu, Tomasza Kierula. Zwiększenie zaangażowania ma związek z planowaną emisją akcji InventionMed. Wcześniej  zamiar wzięcia udziału w ewentualnej emisji akcji zadeklarowało SoftBlue SA – obecnie największy akcjonariusz Spółki.

– Sytuacja geopolityczna oraz rynkowa wymaga ograniczenia ryzyk wynikających z otoczenia w jakim się znajdujemy. Celem emisji akcji serii F jest zapewnienie Spółce odpowiedniego buforu bezpieczeństwa pozwalającego na dalszy rozwój flagowych projektów. Planowane podwyższenie kapitału odbędzie się z zachowaniem prawa poboru dla akcjonariuszy posiadających akcje w dniu prawa poboru, pozwoli to dotychczasowym akcjonariuszom InventionMed na równe partycypowanie w podwyższeniu kapitału. – powiedział Tomasz Kierul, prezes zarządu InventionMed – Dlatego prywatnie jako akcjonariusz zdecydowałem się na zwiększenie swojego zaangażowania w InventionMed. Wierzę w nasz projekt i jego komercjalizację. Cieszę się, że nasze wysiłki i argumentacja jest dostrzegana również przez naszego największego akcjonariusza – spółkę SoftBlue, która zadeklarowała chęć wzięcia udziału w emisji. – dodaje. Tomasz Kierul w tym momencie posiada ponad 85 000 akcji spółki.

Pod koniec czerwca br. akcjonariusze InventionMed podjęli na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  uchwałę ws. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 101.393.580 akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN. Emisja odbędzie się z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 26 września 2022 r. (dzień prawa poboru).

Flagowym projektem Spółki jest TutorDerm, czyli symulator medyczny, który został stworzony dla potrzeb edukacji z dziedziny dermatologii klinicznej i estetycznej. Produkt w swym działaniu wykorzystuje technologię wirtualnej rzeczywistości. Symulowanie działań TutorDerm dostarcza wrażenie immersji środowiska wizualnego oraz czucia, co umożliwia praktykowanie zabiegów m. in. lekarzom, kosmetologom oraz studentom. W pierwszej połowie kwietnia br. sprzęt został wypożyczony przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. Następnie pod koniec maja br. w Collegium Medicum w Bydgoszczy miał miejsce cykl pilotaży z wykorzystaniem TutorDerm. Spółka wraz z zakończeniem pilotażu w Collegium Medicum poszukuje współpracy z następnymi ośrodkami medycznym.

Spółka kontynuuje również budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Bydgoszczy, tj. centrum innowacyjnych technik symulacji medycznych i rehabilitacyjnych w oparciu o wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość oraz autorską technologię podwójnej immersji.

– Finansowanie na dokończenie budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego jest przez Spółkę zapewnione. Prace budowlane przebiegają zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem przez instytucje, które udzieliły nam dofinansowania. – zakończył Tomasz Kierul.

Inwestycja o wartości niecałych 30 milionów złotych otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój w wysokości ponad 16 milionów złotych.