Jego wizyta związana jest z honorowym uczestnictwem w piątej, jubileuszowej edycji konferencji zakupowej PROCON/POLZAK organizowanej przez firmę doradczą OptiBuy oraz Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów.

Urodzony w 1939 roku, na Słowenii, Kraljič do dziś pozostaje autorytetem w kwestiach zakupów B2B czy zarządzania łańcuchem dostaw. W opublikowanym w 1983 roku artykule, przedstawił autorską metodologię, która pomagała zbadać zależności kategorii zakupowych w łańcuchu dostaw organizacji. Metoda ta, zyskała ogromny rozgłos w pismach biznesowych i branżowych. Ponad 2500 cytowań i 35 lat później, jest nieustannie stosowana jako fundamentalne narzędzie do nakreślania podstaw strategii zakupowych przedsiębiorstw na całym świecie.

– Macierz stworzona przez dr. Kraljiča jest dla zakupów w biznesie tym, czym analiza SWOT jest dla zarządzania strategicznego lub tym, czym macierz BCG dla controllingu – podkreśla Mateusz Borowiecki, CEO w OptiBuy, ekspert zakupowy – Metodę tą poznałem w czasie studiów, lata temu. Ciężko uwierzyć, że będę mógł poznać jego twórcę – dodaje.

Znaczenie działów zakupów rośnie z roku na rok. Co raz więcej dużych i średnich firm, widzi w kupcach nie tylko szansę na oszczędności, ale i szansę na zdobycie przewagi konkurencyjnej.

W obecnej gospodarce, pilnowanie tzw. liczb i cyferek, czyli kosztów przejmowane jest przez automaty i maszyny.  Strategiczne relacje z dostawcami, poszukiwanie wartości w tych relacjach, w których agentem jest właśnie dział zakupów, zdobywa należną pozycję w strukturach organizacyjnych w Polsce.

– Działy zakupów stały się ważnym partnerem biznesowym organizacji – mówi Andrzej Zawistowski, Członek Zarządu PSML – Ich znaczenie będzie rosnąć, bo zmienia się ich funkcja. Nie chodzi już o koszty, chodzi o wartość płynącą z tego co firma kupuje i z kim współpracuje. Jestem przekonany, że sam dr Kraljič, odniesie się w swoim wystąpieniu do tej transformacji i zmian jakie zaszły w zakupach na przestrzeni 35 lat.

Żyjąca legenda zakupów poruszy kwestie globalizacji i roli zakupów oraz zmieniającej się specyfiki łańcuchów dostaw podczas swojego wykładu, 23 października w Hotelu Marriott Centrum w Warszawie.