Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek rektorem Akademii Leona Koźmińskiego

Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek
Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek

18 maja br. Rada Powiernicza Akademii Leona Koźmińskiego, której przewodniczy założyciel uczelni i jej pierwszy rektor, prof. Andrzej K. Koźmiński, wybrała na przyszłego rektora Akademii Leona Koźmińskiego prof. dr hab. Grzegorza Mazurka (43 l.), wcześniej wyłonionego jako elekt w tajnym głosowaniu senatu uczelni. 1 września 2020 r. obejmie on funkcję rektora w miejsce prof. Witolda T. Bieleckiego.

– Oddajemy najlepszą polską uczelnię biznesową w ręce prawdopodobnie najmłodszego rektora w Polsce i jednego z najmłodszych profesorów tytularnych. To znak czasów
i kierunek, jaki obrały najlepsze szkoły wyższe na Zachodzie. W mojej ocenie, ze względu
na dotychczasowe dokonania prof. dr hab. Grzegorza Mazurka, problematykę transformacji cyfrowej jaką zajmuje się zawodowo od wielu lat oraz szerokie doświadczenie biznesowe,
to słuszna i perspektywiczna decyzja – uzasadnił wybór Rady prof. Andrzej Koźmiński.

– Mamy mocne fundamenty, na które składa się kultura organizacyjna, etyka pracy i uznana marka uczelni. Teraz potrzebujemy zmiany pokoleniowej, która potwierdzi nowoczesność naszych studiów, światowy poziom prowadzonych badań i umocni naszą pozycję na rynku międzynarodowym. Profesor Grzegorz Mazurek spełnia wszelkie warunki, by stać się doskonałym rektorem na nowe czasy po koronawirusie – mówi prof. Witold T. Bielecki, odchodzący po 9 latach pełnienia funkcji rektor ALK, który związany jest z uczelnią
od samego początku.

Rada Powiernicza podziękowała rektorowi Bieleckiemu za dwie udane kadencje słowami: „uczynił Akademię Leona Koźmińskiego antykruchą”, co oznacza, że dobrze ją przygotował także na kryzys, który teraz przeżywamy w związku z COVID-19. Uczelnia pracuje w trybie online od pierwszego dnia izolacji, wszystkie zajęcia, obrony prac dyplomowych i wydarzenia akademickie odbywają się zdalnie. Uczelnia szeroko angażuje się też w działalność społeczną i charytatywną. Pierwszy semestr nauki w roku akademickim 2020/2021 jest zaplanowany jako „online ready”, choć wszyscy mamy nadzieję, że zajęcia będą mogły odbywać się już w normalnym trybie, stacjonarnie.

Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek jako rektor ALK będzie zarządzał ponad 10-tysięczną społecznością akademicką, z czego 9 tys. to studenci i doktoranci. Uczelnia jest najlepszą prywatną instytucją akademicką w Polsce i należy do czołówki uczelni biznesowych
w Europie. W ostatnim rankingu „Financial Times” ALK znalazła się na 48. Miejscu
na kontynencie, równocześnie po raz kolejny potwierdzając pozycję lidera regionu środkowo-wschodniej Europy. Jako jedyna szkoła biznesu w Polsce i całym regionie
ma potrójną międzynarodową akredytację AACSB, EQUIS i AMBA, podkreślającą jakość kształcenia i prestiż uczelni. ALK ma też duże osiągnięcia w umiędzynarodowieniu – poza światowym poziomem badań naukowych, studiuje tu 1,5 tys. obcokrajowców z 80 krajów. Wiele programów studiów realizuje się w języku angielskim. Przykładowo, studia magisterskie z finansów „Financial Times” uznał w 2018 roku za 17. studia na świecie,
a studia magisterskie z zarządzania w 2019 za 42. na świecie.

– Objęcie stanowiska rektora Akademii Leona Koźmińskiego i szerokie wsparcie społeczności Akademii dla mojej kandydatury traktuję jako wielki zaszczyt i wyraz zaufania
dla zaproponowanej wizji budowania uczelni nowoczesnej, rozumiejącej współczesny świat, odpowiedzialnej za rozwój swoich studentów. Uczelni, która poprzez swoją pozycję na arenie międzynarodowej, innowacyjne programy studiów, światowej klasy badania naukowe i ścisłą współpracę ze środowiskiem instytucjonalnym i gospodarczym ma realny wpływ na rzeczywistość. W mojej wizji Koźmiński jest wyjątkową uczelnią na wyjątkowe czasy – mówi prof. dr hab. Grzegorz Mazurek.

Rektor-elekt jest związany z uczelnią od 15 lat, a od 8 lat pełni rolę prorektora ds. współpracy z zagranicą. Do jego osiągnięć organizacyjnych należy m.in. doprowadzenie do strategicznego aliansu ALK z najstarszą uczelnią biznesową w Europie – ESCP Business School, skuteczne wdrożenie nowych kierunków studiów związanych z wirtualizacją zarządzania (www.internet.kozminski.edu.pl ). Angażuje się w działania na rzecz całego środowiska akademickiego działając m.in. w KRASP, EFMD, SEM Forum i NAWA. Jest prezydentem International Advisory Board francuskiej uczelni biznesowej ISC Paris. W latach 2016-18 doradzał Ministrowi Cyfryzacji.

W pracy badawczej specjalizuje się w tematyce transformacji cyfrowej organizacji, e-handlu
i marketingu cyfrowego. Szczególnie interesuje się zmianami, jakie procesy digitalizacji wywołują w sektorze szkolnictwa wyższego. Jest autorem licznych publikacji i książek na ten temat, jego pełny dorobek naukowy jest dostępny m.in. w Google Scholar i Research Gate. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Uniwersytetu w Tilburgu (Holandia), doktorat obronił w SGH w 2005 r., habilitację i tytuł profesora uczelnianego  Akademii Leona Koźmińskiego uzyskał w 2012 roku, a 11 maja br. Prezydent RP nadał
mu tytuł profesora nauk społecznych.

Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek był wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia publikacyjne
i naukowe. W 2014 roku uzyskał medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi
dla oświaty i wychowania. W 2015 roku wyróżniono go statuetką LUMEN, wręczaną dla liderów zarządzania uczelnią (kategoria: umiędzynarodowienie). W 2017 roku otrzymał statuetkę Eduinspirator (FRSE) dla osób, które działają aktywnie w obszarze edukacji, przyczyniając się do pozytywnych zmian w otoczeniu. W 2020 roku wyróżniono go nagrodą Gwiazda Umiędzynarodowienia w kategorii Badania naukowe, przyznawaną przez fundację „Perspektywy”. W trakcie kadencji prof. dr hab. Grzegorza Mazurka, Akademia Leona Koźmińskiego była wielokrotnie uznawana za najbardziej umiędzynarodowioną szkołę wyższą w Polsce.

Prof. Grzegorz Mazurek urodził się 27 grudnia 1976 r. w Przemyślu. Jest żonaty, ma trójkę dzieci. Jest zapalonym biegaczem i wspina się w górach. Słucha rocka lat 60. i jazzu. Jako miłośnik motoryzacji jest uzależniony od dźwięku harleya i mocnych silników benzynowych napędzających tzw. muscle cars. W wolnym czasie planuje podjąć studia z archeologii śródziemnomorskiej i szlifować jego zdaniem najpiękniejszy – poza polskim – język: portugalski (witryna internetowa rektora elekta: www.gmazurek.pl).