Prognozy dot. posiedzenia RPP w dniach 4-5 kwietnia

NBP Narodowy Bank Polski

W dniach 4-5 kwietnia odbędzie się kolejne dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej – wydarzenie istotne dla wszystkich kredytobiorców, okaże się bowiem czy raty kredytów pozostaną na obecnym poziomie, czy też ponownie wzrosną.

W połowie marca prezes NBP Adam Glapiński przekazał, że kolejne podwyżki stóp procentowych stają się coraz mniej prawdopodobne, ale jednocześnie jest jeszcze zbyt wcześnie, aby zacząć dyskutować o ich ewentualnych obniżkach.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) jest organem odpowiedzialnym za określanie wysokości stóp procentowych w Polsce. Decyzje, które podejmuje ta instytucja, mają bezpośredni wpływ na oprocentowanie kredytów udzielanych przez banki. To właśnie od tych decyzji między innymi zależy wysokość rat naszych kredytów.

Ostatnie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbyło się zgodnie z planem, a decyzja o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie została ogłoszona zgodnie z przewidywaniami analityków. To już kolejna taka decyzja, co może być oczekiwane w kontekście stabilizacji rynku finansowego. Od października 2022 roku RPP utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie – stopa referencyjna wynosi 6,75 proc. Ale w najbliższym czasie możemy zapomnieć o obniżkach stóp procentowych.

Zmiany wysokości stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej wpłyną na oprocentowanie kredytów, a tym samym na wysokość rat. Dlatego warto śledzić komentarze dotyczące posiedzeń RPP, aby być przygotowanym na ewentualne zmiany. Jeżeli RPP zdecyduje się na podniesienie stóp procentowych, to kredyty mogą być droższe, co oznacza wyższe raty dla kredytobiorców. Ten scenariusz jest jednak mało prawdopodobny. W przypadku obniżenia stóp procentowych sytuacja będzie odwrotna – niższe oprocentowanie może przekładać się na niższe raty kredytów. Według ekonomistów, taka zmiana może nastąpić dopiero w 2024 roku.

Przykład zmian oprocentowania i rat kredytowych:

Wysokość wybranych rat kredytu spłacanego w ratach równych (tzw. annuitetowych) wyrażona w walucie kredytu (zł) dla bieżącej wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M oraz dla następujących poziomów wartości wskaźnika referencyjnego, odpowiednio: 7,19%, 7,69%, 6,69%. Marża 1,69 %, okres spłat 30 lat. Przyjęte LTV 75%.

Kwota kredytu WIBOR 3M

6,94% + marża

WIBOR 3M

6,94% + marża (+0,25%)

WIBOR 3M

6,94% + marża (+0,75%)

WIBOR 3M

6,94% + marża (-0,25%)

200.000 1.556 1.592 1.664 1.521
400.000 3.113 3.184 3.328 3.042
600.000 4.669 4.776 4.993 4.563
800.000 6.225 6.368 6.657 6.083

 

W ostatnim czasie wiele mówi się o niepewności związanej z rozwojem sytuacji gospodarczej oraz spadkiem inflacji, tym bardziej, że w lutym mieliśmy rekordowo wysoki jej poziom – 18,4%. Przedłużający się kryzys gospodarczy może wpłynąć zarówno na zdolność kredytową kredytobiorców, jak i na strategie banków dotyczące udzielania kredytów. Dlatego warto być świadomym tych zagadnień i dążyć do zdobycia informacji ze źródeł godnych zaufania.

Wychodząc naprzeciw obawom i zagrożeniom, jakie związane są z zaciąganiem kredytu, rząd planuje wprowadzić nowy program „Bezpieczny kredyt 2%” mający na celu pomóc kredytobiorcom w trudnej sytuacji finansowej. Marcowe przyjęcie projektu ustawy to jedynie pierwszy krok w procesie ustanowienia programu. Teraz konieczne jest przeprowadzenie procesu legislacyjnego, który obejmuje debaty i głosowania w parlamencie, a następnie zatwierdzenie przez prezydenta lub inne organy odpowiedzialne za finalne przyjęcie ustawy.

Ostateczne kryteria kredytowe, które zostaną wprowadzone w ramach programu, również będą musiały być określone i ogłoszone przez odpowiednie instytucje lub organy rządowe. W zależności od ostatecznych wytycznych programu, kryteria te mogą obejmować różne czynniki, takie jak wysokość dochodów, poziom zadłużenia, historię kredytową i wiele innych.

Warto zauważyć, że pomimo nazwy „Bezpieczny kredyt 2%”, program ten może nie być odpowiedni dla każdego kredytobiorcy, w zależności od jego sytuacji finansowej i potrzeb oraz liczby posiadanych już nieruchomości lub kredytów hipotecznych. Dlatego przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z programu, ważne jest dokładne zapoznanie się z warunkami i kryteriami kredytowymi oraz konsultacja z ekspertami w dziedzinie finansów.

Jeśli program wejdzie w tej formie i z tymi założeniami, jakie zostały ogłoszone w projekcie, a banki przystąpią do programu, kredytobiorcy mogą liczyć na spore wsparcie ze strony rządu. Na stronie gov.pl możemy przeczytać o programie oraz zapoznać się z przykładowymi wyliczeniami.

„Małżeństwo z jednym dzieckiem wzięło kredyt na okres 30 lat na kwotę 550 tys. zł. Oprocentowanie o stałej stopie wynosi 8,46%. Dla ustalenia dopłaty jest one pomniejszone o 10% (uwzględnienie składnika marży), czyli wynosi 7,61%.

  • W okresie 10 lat dopłata ze środków Rządowego Funduszu Mieszkaniowego pomniejszy ratę. Raty kapitałowo-odsetkowe będą w tym czasie malejące, dlatego rata i wysokość dopłaty będą się zmieniały.
  • Dla pierwszej raty różnica to prawie 2,6 tys. zł. Rata bez dopłaty wyniesie ok. 5,4 tys. zł, a z dopłatą ok. 2,8 tys. zł.
  • Po 10 latach kredytobiorca będzie spłacał kredyt w formie stałej raty kapitałowo-odsetkowej (przejście na tzw. annuitet). Bez zmiany oprocentowania miesięcznie będzie to 3 172,74 zł. Kwota ta może być niższa np. z uwagi na nadpłatę kredytu czy niższe stopy procentowe.
  • Dla porównania spłata kredytu w formie równych rat kapitałowo-odsetkowych (annuitet dla całego okresu – 30 lat) bez dopłaty wynosiłaby 4 213,44 zł.” *

Źródło przykładu: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/bezpieczny-kredyt

Rząd chce pomóc kredytobiorcom w spłacie kredytów. Chociaż szczegóły są jeszcze ustalane, warto śledzić sytuację, ponieważ ostateczne warunki mogą być atrakcyjne. Warto pamiętać jednak o tym, że czy banki przystąpią do programu oraz jakie warunki będzie trzeba spełnić, okaże się dopiero w końcowej wersji ustawy. Dlatego zachęcam do śledzenia aktualności na ten temat. Warto również skorzystać z pomocy doświadczonego eksperta kredytowego Lendi w celu znalezienia optymalnego rozwiązania, dostosowanego do indywidualnych możliwości finansowych.

W ostatnim czasie widzimy zmiany na rynku kredytowym, a w szczególności w zakresie wyliczania zdolności kredytowej przez banki. Wiele osób planujących zakup nieruchomości z pewnością zwraca uwagę na ten aspekt, ponieważ zdolność kredytowa jest jednym z kluczowych czynników decydujących o możliwości finansowania planowanej inwestycji. Przez ostatni rok od ostatniej Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), banki musiały uwzględnić w swoich wyliczeniach bufor w postaci dodatkowych 5 punktów procentowych. Jednakże, w połowie lutego tego roku KNF zgodziła się na obniżenie tego bufora do poziomu minimalnego 2,5%. Konsekwencją tych działań jest podwyższenie zdolności kredytowej klientów, którzy starają się o kredyt hipoteczny. W zależności od banku, podwyższenie to wynosi nawet do 30%. Obniżenie buforu oznacza, że banki będą bardziej przychylne do udzielania kredytów, a klienci będą mieli większą szansę uzyskania finansowania na zakup wymarzonej nieruchomości. To na pewno dobra wiadomość dla tych, którzy zastanawiają się nad zakupem nieruchomości, ale cenią sobie stabilność finansową i chcą mieć pewność, że są w stanie spłacić zaciągnięty kredyt.

Autor: Paweł Komorowski, ekspert kredytowy Lendi