Prognozy po posiedzeniu FED

giełda forex

W tym tygodniu rynki walutowe śledziły posiedzenie FED. Podczas obrad nie zmieniono polityki pieniężnej, ale członkowie banku widzą postęp w osiąganiu celów w zakresie stabilności cen i zatrudnienia. Jeśli trend się utrzyma, wkrótce możemy oczekiwać początku ograniczania luzowania ilościowego. Stopy procentowe raczej nie wzrosną więc do przyszłego roku, a w dłuższej perspektywie powinny wynieść około 2,5%. Jak dotąd banki centralne uważają wysoką inflację za tymczasową.  W tym roku Fed spodziewa się inflacji na poziomie 4,2%, a w przyszłym roku 2,2%. Wzrost PKB powinien wynieść 5,9% w 2021 r. i 3,8% w 2022 r. Bezrobocie natomiast ma wynieść poniżej 5% w tym roku i poniżej 4% w przyszłym roku.

Widać zatem, że światowe banki centralne już przygotowują się do zacieśnienia polityki pieniężnej. Przedstawiciele banków w regionie Europy Środkowej zaostrzają politykę pieniężną, np. w Węgrzech podniesiono w tym tygodniu główną stopę procentową do 1,65%. Czeski CNB prawdopodobnie podniesie główną stopę procentową na posiedzeniu w przyszłym tygodniu do 1,25%.

NBP pozostaje w tyle pod tym względem i nadal opóźnia zacieśnienie polityki pieniężnej, co wpłynęło na osłabienie złotego w ostatnich tygodniach. Należy jednak zauważyć, że w tych najbliższych możemy się spodziewać korekty technicznej, podczas której złoty może nadrobić część strat.

W piątek rano polska waluta notowana była na poziomie 4,617 PLN/EUR. Kurs głównej pary walutowej nie zmienił się znacząco w tym tygodniu i w piątek oscylował wokół poziomu 1,173 USD/EUR.

Marta Pavlik, analityczka instytucji płatniczej AKCENTA