Przeciętny mieszkaniec Polski dysponuje niemal 48 proc. średniej siły nabywczej mieszkańców Europy

0

W rankingu krajów europejskich Polska zajęła podobnie jak w ubiegłym roku 29 miejsce.

Przeciętny mieszkaniec Polski dysponuje niemal 48 proc. średniej siły nabywczej mieszkańców Europy, co stanowi 6 710 euro (28 591 zł). Tym samym w rankingu krajów europejskich Polska zajęła dopiero 29 miejsce. Pozycja ta nie zmieniła się w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Analizując dane na poziomie powiatów widoczny jest kontrast między bogatymi i biednymi regionami. Mieszkańcy najbogatszych powiatów dysponują trzykrotnie większymi środkami finansowymi niż mieszkańcy najbiedniejszych powiatów.

10 polskich powiatów o najwyższej sile nabywczej

Ranking (z 380) Powiat Liczba mieszkańców Indeks krajowy Indeks europejski*
1 Warszawa 1 753 977 185,9 89,5
2 Piaseczyński 179 496 146,9 70,7
3 Sopot 36 849 146,7 70,6
4 Poznań 540 372 143,2 68,9
5 Warszawski Zachodni 114 079 142,1 68,4
6 Katowice 298 111 140,3 67,5
7 Wrocław 637 683 140,0 67,4
8 Pruszkowski 161 645 137,7 66,3
9 Tychy 128 351 129,8 62,5
10 Gliwice 182 156 129,0 62,1

Źródło: © GfK Purchasing Power Poland 2017
*indeks: wartość na mieszkańca / średnia = 100

Powiatem o najwyższej sile nabywczej jest Warszawa. Warszawiacy dysponują przeciętnie środkami w wysokości 12,472 euro na osobę. Jest to kwota wyższa o niemal 86 proc. od średniej krajowej. Niemniej jednak to ciągle 11 proc. mniej niż średnia europejska.

Przemysław Dwojak, dyrektor działu Customer Analytics & Sales Strategies w GfK, komentuje: „W ostatnich latach obserwujemy w Polsce stały wzrost liczby najbogatszych i najbiedniejszych powiatów. Spośród wszystkich 380 powiatów, dwadzieścia dwa dysponują siłą nabywczą, która przewyższa średnią krajową o co najmniej 20 proc. Dla porównania, mieszkańcy powiatu przysuskiego, najbiedniejszego polskiego powiatu, mają do dyspozycji mniej niż 62 proc. średniej krajowej per capita, co stanowi jedynie 29,8 proc. średniej europejskiej.”siła nabywcza Polski

Czytaj również:  Wszystko w zasięgu pieszych i rowerzystów - kompleksowe planowanie zrównoważonych miast

O badaniu
Badanie siły nabywczej GfK Purchasing Power Europe 2017 jest dostępne dla 42 europejskich krajów ze szczegółowym rozbiciem na regiony, według gmin lub kodów pocztowych. Zawiera też odpowiednie dane dotyczące mieszkańców i gospodarstw domowych oraz mapy cyfrowe.
Siła nabywcza jest miernikiem rozporządzalnego dochodu per capita po odjęciu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ale z uwzględnieniem wszelkich świadczeń otrzymywanych od państwa.

Badanie podaje siłę nabywczą na osobę w skali roku w euro lub w postaci wartości indeksu. Pojęcie siły nabywczej stosowane przez GfK odnosi się do nominalnego dochodu rozporządzalnego, czyli podane wartości nie uwzględniają inflacji. Badanie opiera się na statystycznych danych dotyczących dochodów, stawek podatkowych, wysokości świadczeń społecznych oraz na prognozach instytutów ekonomicznych.

Według definicji siła nabywcza to wydatki konsumentów pokrywające koszty związane z zaopatrzeniem w artykuły spożywcze, wydatki mieszkaniowe, na media, prywatne fundusze emerytalne i ubezpieczeniowe oraz inne wydatki, np. wakacje, transport i wydatki konsumpcyjne.