Przedsiębiorcy będą inwestować w miejską logistykę

magazyn

Wyniki badania IPSOS na zlecenie Frontier Estates Polska, przy współpracy wydawcy Europaproperty.com, przeprowadzone wśród przedsiębiorców, inwestorów oraz profesjonalistów na rynku nieruchomości, wyraźnie potwierdzają obserwowany już od pewnego czasu trend w segmencie powierzchni magazynowych. Ponad połowa ankietowanych oczekuje dynamicznego wzrostu popytu w kategorii miejskiej logistyki oraz widzi największy potencjał w małych powierzchniach magazynowych typu Small Business Units, zlokalizowanych w miastach.

59% ankietowanych przedsiębiorców raportuje zwiększenie sprzedaży w pierwszym kwartale 2021 w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym, tylko 11% deklaruje, że obroty spadły lub wyraźnie spadły. 32% wskazuje na zakłócenie łańcucha dostaw w związku z pandemią, a 25% ankietowanych zamierza ograniczyć wydatki w związku z niepewnością związaną z sytuacją gospodarczą. 21% respondentów zwraca uwagę na problem opóźnień w płatnościach, który obserwowali w pierwszym kwartale tego roku – mówi Krzysztof Chmielewski, Dyrektor ds. Badań w Instytucie Badania Opinii IPSOS.

Jednocześnie prawie dwie trzecie respondentów, głównie z branży e-commerce, handlu hurtowego i lekkiej produkcji uważa, że brak dostępności odpowiedniej powierzchni magazynowej ogranicza możliwość wzrostu ich biznesu.

Wyniki badania pokazują absolutną koncentrację na projektach miejskich, związanych z obsługą logistyki ostatniej mili. Ogromna większość ankietowanych jest zdania, że w perspektywie najbliższych dwóch lat lokalizacja powierzchni magazynowych blisko klientów końcowych będzie miała kluczowe znaczenie przy wyborze miejsca prowadzenia biznesu. Podobny procent profesjonalistów na rynku nieruchomości i przedsiębiorców uważa, że w perspektywie najbliższych pięciu lat infrastruktura magazynowa zbliży się do miast.

Prawie połowa ankietowanych uważa za istotne możliwość zintegrowania swojego biura z magazynem lub strefą produkcyjną i salonem sprzedaży, co może pozwolić najemcy na efektywne wykorzystanie powierzchni, obniżając istotnie niektóre koszty operacyjne. Tyle samo respondentów wskazuje jako bardzo ważne dostępność szerokopasmowego Internetu, automatyki magazynowej i infrastruktury technicznej w procesie podejmowania decyzji o wyborze centrum magazynowo – dystrybucyjnego.

Wzrost w segmencie logistyki miejskiej będzie napędzany przez bardzo duży popyt na nowoczesne powierzchnie ze strony małych oraz średnich przedsiębiorstw. Z drugiej strony podaż tego typu obiektów będzie coraz trudniejsza ze względu na rosnące ograniczenia w dostępności gruntów inwestycyjnych i konkurencję ze strony deweloperów mieszkaniowych i handlowych, którzy poszukują lokalizacji o podobnych parametrach i tym samym mocno o nie rywalizują – mówi Daniel Oponowicz, Commercial Director w Frontier Estates Polska.

Bardzo istotna według ankietowanych (66% wskazań) jest dostępność pracowników blisko planowanej inwestycji magazynowo – logistycznej. 61% ankietowanych przedsiębiorców zamierza zmienić oraz dostosować swoje istniejące powierzchnie magazynowe do nowych wymagań klientów, 51% zamierza poprawić produktywność. 23% ankietowanych planuje powiększenie istniejącej powierzchni magazynowej lub jej zmiany, co pokazuje ostrożność w podejmowaniu dalekosiężnych decyzji finansowych w obecnej sytuacji gospodarczej, pomimo dobrych prognoz na przyszłość – mówi Krzysztof Chmielewski.

Inwestujemy w miejską logistykę już od wielu lat na rynku brytyjskim. Nasze inwestycje mogą pełnić funkcję wielokanałowych miejsc kontaktu z klientami, służąc jako punkty odbioru i zwrotu, showroom-y, magazyny, małe centra logistyczne i biura wysokiej klasy. Pierwsza inwestycja Frontier Estates Polska typu SBU, zlokalizowana w Bielanach Wrocławskich jest aktualnie w fazie komercjalizacji. Frontier Park Wrocław będzie obejmował 12 lokali na ok. 9 300 m2 elastycznej powierzchni magazynowej i biznesowej z przeszkloną elewacją frontową, umożliwiającą pełnienie funkcji wystawowej i biurowej– mówi Daniel Oponowicz.

Metryczka badania

Badanie zostało przeprowadzone w Polsce, przez Instytut Badania Opinii IPSOS, w dniach 4-14 Maja 2021 roku, metodą CAWI, na reprezentatywnej próbie 116 firm z branży nieruchomości, e-commerce, lekkiej produkcji, handlu i logistyki magazynowej.