Przegląd wydarzeń następnego tygodnia 17.05 – 21.05.2021

giełda forex

Temat inflacji i implikacji dla polityki pieniężnej staje się coraz głośniejszy na rynkach. Jak dotychczas bankierzy centralni podkreślają przejściowy charakter napięć inflacyjnych i nie zamierzają rezygnować z gołębiego nastawienia. Rynek zdaje się kwestionować determinację banków centralnych (głównie Fed), co prowadzi do okresowego wzrostu zmienności. W średnim terminie nie powinno to jednak zagrażać narracji przyspieszającego ożywienia globalnego z korzyścią dla ryzykownych aktywów.

Wydarzenia tygodnia: PMI, NY Empire State, Philly Fed, minutki FOMC, PKB z Eurolandu, CPI z Wlk. Bryt., rynek pracy z Australii

USA

W USA nastroje biznesu powinny pozostać dobre, co uwidocznią regionalne indeksy koniunktury (pon, czw). Ogólnokrajowe indeksy PMI (pt) mogą pokazać wzrost odzwierciedlający przyspieszenie ożywienia, ale też rosnącą presję kosztową. Jednak odczyty powyżej 60 mogą już nie wystarczyć dla pozytywnej oceny danych, jeśli szczegóły będą wskazywać na zagrożenia dla utrzymania wysokiej produkcji (poprzez zakłócenia w otrzymywaniu dostaw). Ponieważ główna uwaga skupia się na inflacji, wszelkie sygnały w minutkach FOMC (śr) lub wypowiedziach członków Fed dotyczące niepokojów o trwałość presji inflacyjnej będą miały znaczenie. Widzimy tutaj główne źródło krótkoterminowej zmienności.

Strefa euro

W strefie euro drugi odczyt PKB za I kw. (wt) nie powinien mieć wpływu na EUR. Więcej uwagi może być poświęcone majowym szacunkom PMI (pt). Zamiary dalszego luzowania restrykcji we Francji, Niemczech i Włoszech powinny sprzyjać poprawie PMI dla sektora usługowego. Z kolei wysokie koszty i wydłużony czas dostaw będą podbijać wskaźniki dla przemysłu, chociaż jednocześnie zakłócenia w łańcuchu dostaw oznaczają trudności dla produkcji. EUR/USD pozostaje pozytywnie skorelowany z apetytem na ryzyko, co sugeruje wzrostową trajektorię w średnim terminie.

Wielka Brytania

Wysyp danych z Wielkiej Brytanii z główną uwagą na silnym wzroście inflacji CPI (śr) oraz indeksach PMI (pt). Wyższe ceny energii, efekty bazy oraz globalne skutki niedoboru podaży będą ciągnąć wskaźnik cen w górę (do 1,4 proc. r/r). Indeksy PMI dla przemysłu i usług powinny utrzymać wysokie poziomy (tj. powyżej 60), gdyż luzowanie restrykcji, postępujący proces szczepień i poprawa nastrojów konsumentów i biznesu przemawia za podwyższonym tempem wzrostu aktywności. Dobre dane powinny sprzyjać dalszemu umocnieniu funta względem dolara.

Polska

Z Polski napłyną kwietniowe dane o inflacji bazowej (pon), z rynku pracy (czw) i PPI (pt). Inflacja wskoczyła na pierwszy plan i w szczególności mocniejszy wzrost PPI będzie podsycał dyskusję o dalszym wzroście cen dóbr i usług konsumpcyjnych. Rynek może budować oczekiwania na wcześniejsze podwyżki stóp procentowych i nawet jeśli uważamy te oczekiwania za błędne (bardziej wierzymy w determinację prezesa Glapińskiego do dotrwania z brakiem podwyżek do połowy 2022 r.), to nie wykluczamy, że może generować dodatkową siłę na umocnienie złotego i pchnąć EUR/PLN pod 4,50.

Australia

W Australii spodziewana jest kontynuowana poprawa na rynku pracy (czw) z rosnącą liczbą zatrudnionych, choć stopa bezrobocia ma pozostać na 5,6 proc. Dobre warunki na rynku pracy pozytywnie rokują dla odczytu sprzedaży detalicznej (pt). AUD wciąż ma potencjał do umocnienia w oparciu o optymistyczne perspektywy globalnego ożywienia, a po ostatniej korekcie nie ma ryzyka wykupienia rynku.

Kanada

W Kanadzie rosnąca inflacja CPI (śr) raczej nie będzie pretekstem do wyceny bardziej jastrzębiego nastawienia Banku Kanady, biorąc pod uwagę, że bank już przeszedł do wygaszania programu QE. Sprzedaż detaliczna za marzec (pt) może pokazać dobre wyniki w związku z kontynuowanym otwieraniem gospodarki, zanim w kwietniu wróciły lockdowny. CAD ma za sobą dobrą passę z przełomu kwietnia i maja, ale przy zachwianiu sentymentu i zatrzymaniu wzrostów cen ropy naftowej CAD jest podatny na głębszą korektę.

Chiny

W Chinach interesujące będzie, czy sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa (pon) doświadczą wyhamowania ożywienia, szczególnie w obliczu działań władz nakierowanych na zacieśnienie warunków kredytowych. Przy podwyższonej wrażliwości rynków akcji na negatywne informacje, słabsze dane mogą budować negatywny sentyment w trakcie azjatyckiej części handlu.

Konrad Białas
Dom Maklerski TMS Brokers S.A.