Przychody Inter Cars spadły w sierpniu o 2,9 proc.

Krzysztof Oleksowicz, założyciel i członek zarządu firmy Inter Cars
Krzysztof Oleksowicz, założyciel i członek zarządu firmy Inter Cars

Inter Cars SA podał, że przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Inter Cars wyniosły w sierpniu 2014 254 mln zł i były o 2,9 proc. niższe niż przychody osiągnięte w sierpniu 2013.

Od początku roku przychody Grupy przekroczyły 2,16 mld zł i były o 10,4 procent wyższe niż przychody osiągnięte w podobnym okresie zeszłego roku.

W Polsce przychody spółki spadły w sierpniu o 6,2 proc. i osiągnęły poziom 181,1 mln zł. Od Początku roku wzrosły one o 10,8 proc. i sięgnęły 1,59 mld zł.

Najwyższe przychody za granicą osiągnęła rumuńska spółka Grup, której przychody w sierpniu sięgnęły 22,9 mln zł, co oznacza wzrost o 32,8 proc. Od stycznia do sierpnia 2014 przychody Inter Cars Romania S.R.L. wzrosły o 41,9 proc. sięgając 161,6 mln zł.

Najwyższy wzrost przychodów o 197,7 proc. z 3,4 mln zł do 10 mln zł osiągnęła w sierpniu Inter Cars Latvia SIA, największy spadek – o 23,7 proc. Inter Cars Ukraine, gdzie przychody w sierpniu spadły z 11,8 mln zł w lipcu do 9 mln zł w sierpniu 2014.

Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars S.A. spadła w sierpniu 2014 o 2,9 proc. i wyniosła 290,6 mln zł. Od stycznia do sierpnia sprzedaż Grupy wzrosła o 10,5 proc. osiągając poziom 2,46 mld zł.