Przyszłość Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów zagrożona

Jarosław Tarczyński, Prezes Północnej Izby Gospodarczej
Jarosław Tarczyński, Północna Izba Gospodarcza

Północna Izba Gospodarcza apeluje do przedstawicieli samorządu o porozumienie w sprawie ratowania Portu Lotniczego w Goleniowie. Z niepokojem przyjmujemy powracające od kilku tygodni informacje o złej sytuacji finansowej lotniska oraz braku wsparcia obiektu przez stronę rządową oraz groźbę wycofania się z planu dofinansowania lotniska przez samorząd województwa. Apelujemy do Wojewody Zachodniopomorskiego Tomasza Hinca, Marszałka Województwa Olgierda Geblewicza oraz Prezydenta Szczecina Piotra Krzystka o działanie ponad podziałami na rzecz ratowania lotniska, które jest istotnym elementem w rozwijaniu zachodniopomorskiej gospodarki. Degradacja lotniska lub jego upadek doprowadzi do poważnego kryzysu w regionie. Trudno sobie wyobrazić prowadzenie efektywnej działalności gospodarczej bez sprawnej komunikacji. Lotnisko jest idealną alternatywą dla transportu drogowego i kolejowego. Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie deklaruje swoje zaangażowanie w rozmowy na temat przyszłości lotniska.

– Doniesienia o kryzysowej sytuacji finansowej lotniska w Goleniowie, które w dyskursie medialnym pojawiły się w poniedziałek są bardzo niepokojące i wymagają natychmiastowych działań ponad podziałami ze strony wszystkich stron samorządu terytorialnego, lokalnych parlamentarzystów i przedsiębiorców. Oczywistym jest, że Port Lotniczy w czasie pandemii koronawirusa generuje straty, podobne problemy ma np. port lotniczy Warszawa-Modlin. Należy więc wprowadzić działania, które umożliwią lotnisku możliwość funkcjonowania i realizacji zaplanowanych, koniecznych inwestycji łącznie z działaniami restrukturyzacyjnymi jeśli to niezbędne.

Z niepokojem przyjmujemy doniesienia o braku zaangażowania strony rządowej we wspieranie lotniska mimo obietnic pomocy złożonych w kampanii prezydenckiej. Rozumiemy działania samorządu województwa, który podtrzymuje działalność lotniska i apelujemy o dalsze podtrzymanie wsparcia dla lotniska i nacisk na wypracowanie rozwiązań długofalowych – mówi Jarosław Tarczyński, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Sytuacja w której Port Lotniczy Szczecin – Goleniów upada to scenariusz, którego konsekwencje gospodarcze byłyby odczuwalne i zepchnęły nas ponownie na margines. Przez lata Pomorze Zachodnie i Szczecin walczyło z łatką „końca świata” i miejsca, w którym nie warto inwestować, bo jest „za daleko”. Sprawne połączenie kolejowe, drogowe i lotnicze jest PODSTAWĄ podczas zapraszania do miasta inwestorów. Transport lotniczy w całej Europie rozwija się bardzo dynamicznie i dla wielu menadżerów jest podstawą komunikacji. Obawiamy się, że wiele inwestycji i wiele ważnych gospodarczych spotkań nie dojdzie do skutku, jeżeli lotnisko będzie nieczynne lub mocno ograniczy swoją działalność. Jeszcze nie tak dawno cieszyliśmy się z połączenia Szczecin – Ukraina. Północna Izba Gospodarcza w imieniu zrzeszonych przedsiębiorców deklaruje możliwość przystąpienia do rozmów na temat przyszłości lotniska – dodaje Prezes Jarosław Tarczyński.

– Jako organizacja, której jednym z celów statutowych jest tworzenie warunków rozwoju i unowocześniania życia gospodarczego oraz przyczynianie się do rozwoju lokalnej oraz regionalnej infrastruktury przedsiębiorczości, apelujemy o dialog między stronami ws. lotniska Szczecin-Goleniów. Brak zgody co do finansowania lotniska pozbawia region ważnego determinantu rozwoju i zamyka jego stolicę na świat. Szczecin, z uwagi na swoje położenie stanowi ważny szlak komunikacyjny i ośrodek gospodarczy, a dostępność transportowa regionu jest jednym z czynników intensyfikujących jego rozwój. Lotnisko z dobrym planem wzrostu powinno stanowić serce regionu nie tylko w ramach systemu transportu lotniczego, ale także w ramach multimodalnego systemu transportu. Im większa jest liczba pasażerów i operacji lotniczych na lotnisku, tym większe znaczenie mają regionalne połączenia drogowe i kolejowe. To z kolei ma ogromny wpływ na gospodarkę, miejsca pracy, inwestycje i atrakcyjność województwa – dodaje dr Piotr Wolny, dyrektor biura Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.