Przyszłość w naszych rękach, czyli relacja z konferencji Sustainable Economy Summit

Konferencja Sustainable Economy Summit (2)

24 listopada odbyła się VI edycja konferencji „Sustainable Economy Summit”, podczas której dyskutowano o zrównoważonym rozwoju oraz związanej z nim odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Tegoroczna edycja konferencji organizowanej przez Executive Club przybrała wyjątkową formę – wydarzenie odbyło się online, a transmisja na żywo była prowadzona na kanale YouTube. Program szóstej edycji konferencji obejmował dwa panele dyskusyjne, wystąpienia gości specjalnych, oraz wywiady z czołowymi postaciami polskiego biznesu. Konferencja zakończyła się ogłoszeniem nominacji do nagród w konkursie „Sustainable Economy Awards”.

Konferencja Sustainable Economy Summit (1) Konferencja Sustainable Economy Summit (3)

Część merytoryczna spotkania rozpoczęła się wystąpieniem Gościa Specjalnego – Profesora Witolda Orłowskiego, wybitnego ekonomisty, nauczyciela akademickiego i publicysty. Tematem prezentacji były globalne wyzwania dla współczesnej ekonomii. Profesor podkreślił niezwykle duży wpływ zmian technologicznych oraz klimatycznych na gospodarkę, a także zwrócił uwagę na zmiany, które zachodzą w społeczeństwie. Przeciętna długość życia człowieka stale się wydłuża i pojawia się problem obowiązku pracy osób starszych. Ludzie zmieniają się także jako pracownicy, tracąc entuzjazm i przenosząc swoje życie w świat wirtualny. Mówca poruszył także temat napięć wynikających z układu sił gospodarczych na świecie.

Wyzwania ludzkości w związku z kryzysem klimatycznym omówił szczegółowo Kamil Wyszkowski – Przedstawiciel i Prezes Rady Global Compact Network Poland – Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ. W swojej prezentacji zawarł analizę obecnej sytuacji oraz ostrzegł przed następstwami działań człowieka, które bezpośrednio wpływają na zmiany klimatu. Kamil Wyszkowski, nawołując do reakcji, nadmienił, że jeśli nie podejmiemy odpowiednich działań, do 2300 roku możliwe jest wystąpienie konieczności wycofania się gatunków stałocieplnych na północną cześć planety.

Po wystąpieniach przyszedł czas na pierwszy panel dyskusyjny pod hasłem „Zmiany klimatyczne a biznes”. Moderatorem panelu był Profesor Bolesław Rok z Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego. Do rozmowy na temat wpływu decyzji biznesowych na klimat zostali zaproszeni: Wojciech Hann – Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska SA, Maciej Korbasiewicz – Prezes Zarządu BOLIX, Marek Łuczak – Prezes Zarządu Syngenta Polska, Marcin Ujejski – Prezes Zarządu  Blue Timber oraz Katarzyna Zawodna-Bijoch – Prezes Zarządu Skanska CDE. Głównym tematem dyskusji były strategie przyjęte przez przedsiębiorstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Goście wymienili m.in. redukcję śladu węglowego, czystą produkcję,  przywracanie bogactwa gatunków roślinnych oraz finansowanie tzw. „zielonych inwestycji” jako swoje misje. To ogromne wyzwania dla biznesu i instytucji finansowych. Paneliści jednogłośnie wskazali wzrost świadomości ludzi pod względem ekologii i zrównoważonego rozwoju. Strategie przyjazne klimatowi to podstawa zarówno poprawy jakości środowiska jak i zdrowia człowieka.

Kolejnym punktem konferencji był wywiad przeprowadzony przez Profesora Bolesława Roka z Rafałem Rudzińskim – Prezesem Zarządu, Robert Bosch. Rozmowa dotyczyła reakcji firmy na zachodzące zmiany klimatyczne oraz motywacji całego świata do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ponownie podkreślono wagę redukcji emisji dwutlenku węgla, zaznaczono również kwestie dotyczące poprawy efektywności energetycznej, zakupu energii zielonej certyfikowanej oraz mechanizmów kompensacyjnych. „Wiele firm zaczęło od siebie i to jest bardzo dobry znak czasów” – mówił Prezes Rudziński.

Drugi panel dyskusyjny pt. „Gospodarka cyrkularna” poprowadził Profesor dr hab. Piotr Wachowiak – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a rozmówcami byli: Robert Daniluk – Dyrektor ds. Jakości, Bezpieczeństwa i Zrównoważonego Rozwoju, Lyreco, Iwona Jacaszek-Pruś – Dyrektor ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej, Marek Jagieła – Dyrektor Działu Sprzedaży Chemii Przemysłowej i Działu Rozwoju Rynku, BASF Polska, Tomasz Kuklo – Członek Zarządu, Dyrektor Zakładu Produkcji opon Agro i członek Zespołu Dyrekcyjnego Fabryki, Michelin Polska, Artur Pollak – Prezes Zarządu APA Group. Podczas debaty poruszono kwestie odpowiedzialnej produkcji i świadomej konsumpcji z myślą o planecie. Jednym z najważniejszych zagadnień panelu była optymalizacja zużycia zasobów dzięki gospodarce obiegu zamkniętego. Przystosowania do współczesnych wymagań takie jak ekoinnowacje, nadawanie drugiego życia produktom czy wspomniana optymalizacja zużycia zasobów naturalnych, to jedne z wielu kluczy do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Prezes Tomasz Kuklo podkreślił złożoność podejmowanych strategii oraz wymienił gospodarkę cyrkularną i neutralność węglową jako dwa szczególnie istotne elementy działalności ku zielonej planecie. Prezes Kuklo dodał także, że „Michelin jako promotor zawsze stara się w jakiś sposób okazać wpływ produktu na środowisko”. Wzrastająca świadomość społeczeństwa i podejmowane działania przez wiodące przedsiębiorstwa międzynarodowe dostarczają nadziei i inspirują do walki o przyszłość planety.

Po drugim panelu dyskusyjnym odbył się wywiad Profesora Bolesława Roka z Dorotą Hryniewiecką-Firlej – Prezes Zarządu, Pfizer Polska oraz Kamilem Wyszkowskim – Przedstawicielem i Prezesem Rady Global Compact Network Poland – Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ. Rozmowa dotyczyła praw człowieka w biznesie jako fundamentu przedsiębiorstwa. Pani  Prezes podkreśliła wagę wspólnoty wartości w firmie oraz wskazała szacunek jako podstawę tej wspólnoty. Wspomniała również o występującej dyskryminacji między pracownikami i pracodawcami. Pani Prezes Dorota Hryniewiecka-Firlej odniosła się również do problemu przemocy w miejscu pracy: „wielkimi krokami idą pewne regulacje prawne, unijne, które już są bardzo dojrzałe i będą w sposób systemowy, globalny, brały w ochronę pracownika, znacznie bardziej niż do tej pory to miało miejsce”, nawołując przy tym do zapoznania się z nimi, kiedy tylko wejdą w życie. Padły także pytania o zagrożenie praw człowieka w obliczu pandemii.  Kamil Wyszkowski wskazał możliwość ingerencji pracodawców w czas wolny pracowników, ale jednocześnie podkreślił, że wraz z formą pracy zdalnej, wzrasta zaufanie względem pracownika. Należy zastanowić się jak prawa człowieka będą wyglądać w przyszłości, w kolejnych pokoleniach oraz zadbać o kompetencje społeczne, takie jak empatia, które odgrywają dzisiaj kluczową rolę.

 

Po części merytorycznej, pełnej inspirującej wiedzy, przyszedł czas na ogłoszenie nominacji w konkursie „Sustainable Economy Awards”. Dzięki pracom Kapituły Konkursowej w dziewięciu kategoriach zostali wyłonieni finaliści,  wyróżniający się swoimi działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.

Nominowani:

 1. LIDER ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI
·        Goodvalley Polska
·        NOWY STYL
·        Press Glass
·        Unilever Polska
 1. LIDER ZRÓWNOWAŻONEGO BUDOWNICTWA
 • 7R
 • Budimex
 • Lafarge w Polsce
 • Spółka biurowa Skanska w CEE
 1. LIDER EKOLOGII W ENERGETYCE
·        Columbus Energy
·        ENEA
·        Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
·        Schneider Electric Polska

 LIDER TECHNOLOGII DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

·        BASF Polska
·        Robert Bosch
·        Mondelez Polska
·        Samsung Polska
 1. LIDER DORADZTWA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
·        Ayming Polska
·        Baker McKenzie
·        CMS Polska
·        EY
 1. LIDER ZRÓWNOWAŻONEGO FINANSOWANIA
·        Bank Gospodarstwa Krajowego
·        Bank Millenium
·        Bank Ochrony Środowiska
·        BNP Paribas Bank Polska
 1. LIDER ETYKI W BIZNESIE
·        Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia
·        Kompania Piwowarska
·        Nordkalk
·        Sokołów
 1. LIDER SPOLECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
·        Bolix
·        Ciech
·        Jeronimo Martins
·        Orange Polska
 1. WIZJONER ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU
 • Markus Baltzer – Prezes Zarządu, Bayer
 • Dorota Hryniewiecka-Firlej – Prezes Zarządu, Pfizer Polska
 • Piotr Mirosław – Prezes Zarządu, Lyreco Polska
 • Beata Pawłowska – Dyrektor Zarządzająca na Europę Centralną, Oriflame Poland