Pylon S.A. zainwestuje część środków z emisji akcji serii H w park maszynowy do obróbki metalu

0

Pylon S.A. polski producent zestawów oraz obudów głośnikowych, notowany od 2013 roku na rynku NewConnect – zainwestuje 0,33 mln zł w kompleksowy park maszynowy do obróbki metalu. Spółka sfinansuje zakup dzięki pożyczce celowej, pozyskanej od Fameg Sp. z o.o., a finalnie środki na uregulowanie zobowiązań zamierza pozyskać w ramach emisji akcji serii H. Maszyny uruchomione zostaną w nowym zakładzie produkcyjnym w Jarocinie, do którego Pylon S.A. przeniesie działalność już we wrześniu 2016 roku.

Pylon S.A. szacuje, że przychód ze sprzedaży produktów i akcesoriów audio – wyprodukowanych w oparciu o nowe zaplecze produkcyjne – już po pierwszym roku stanowić będzie co najmniej równowartość wyceny nabywanego parku maszynowego. Inwestycja w zaplecze produkcyjne możliwa jest dzięki funduszom celowym skierowanym do spółki przez Fameg Sp. z o.o., producenta mebli giętych, sprzedającego swoje wyroby na całym świecie, łączącego 130-letnią tradycję firmy z nowoczesnymi procesami produkcyjnymi i projektowymi. Zawarta umowa pożyczki, opiewająca na kwotę 0,33 mln zł, pozwala Fameg Sp. z o.o. na objęcie akcji firmy Pylon S.A., zgodnie z zasadami emisji akcji serii H. Tym samym, spłata zobowiązania może nastąpić przez jej potrącenie wraz z odsetkami z kwoty stanowiącej równowartość oferowanych akcji Pylon S.A. objętych ewentualnie przez Fameg Sp. z o.o. Jednocześnie inwestor nie wyklucza dalszych inwestycji w jarocińską spółkę.

Szczegółowe cele emisji akcji serii H

Poza zakupem maszyn do obróbki metalu, Pylon S.A. planuje przeznaczyć środki z emisji akcji serii H z prawem poboru m.in. na:

  • Rozszerzenie oferty produktowej:
    • rozwój nowych linii produktowych w postaci aktywnych zestawów głośnikowych, uzupełniających dostępne kina domowe (Pearl, Topaz, Sapphire, Opal), jak i stanowiących samodzielne systemy nagłośnieniowe (w tym technologia systemów bezprzewodowych)
    • wyposażanie zestawów głośnikowych w przetworniki elektroakustyczne sygnowane marką Pylon Audio
    • wprowadzenie do produkcji nowych linii pasywnych zestawów głośnikowych
    • wprowadzenie do produkcji nowej linii produktowej w postaci profesjonalnych akcesoriów audio takich, jak: antywibracyjne stoliki audio oraz podstawki audio, których prototypy zostały zaprezentowane podczas targów High End Munich w Monachium
  • Spłatę pożyczki w kwocie 850 tys. zł, otrzymanej od akcjonariusza – PH „Maks” sp. z o.o. – i wykorzystanej jako wkład własny w ramach sfinansowania zakupu 1,09 ha nieruchomości zabudowanej w Jarocinie, na której Pylon S.A. uruchomi jeszcze w 2016 roku nowy zakład produkcyjny o łącznej powierzchni ponad 3,3 tys. m2
Czytaj również:  Wolfs Technology Fund S.A. pozyskuje 15 mln zł z emisji akcji serii E