Pylon S.A. zainwestuje część środków z emisji akcji serii H w park maszynowy do obróbki metalu

Mikołaj Rubeńczyk, przewodniczący RN Pylon SA
Mikołaj Rubeńczyk, przewodniczący RN Pylon SA

Pylon S.A. polski producent zestawów oraz obudów głośnikowych, notowany od 2013 roku na rynku NewConnect – zainwestuje 0,33 mln zł w kompleksowy park maszynowy do obróbki metalu. Spółka sfinansuje zakup dzięki pożyczce celowej, pozyskanej od Fameg Sp. z o.o., a finalnie środki na uregulowanie zobowiązań zamierza pozyskać w ramach emisji akcji serii H. Maszyny uruchomione zostaną w nowym zakładzie produkcyjnym w Jarocinie, do którego Pylon S.A. przeniesie działalność już we wrześniu 2016 roku.

Pylon S.A. szacuje, że przychód ze sprzedaży produktów i akcesoriów audio – wyprodukowanych w oparciu o nowe zaplecze produkcyjne – już po pierwszym roku stanowić będzie co najmniej równowartość wyceny nabywanego parku maszynowego. Inwestycja w zaplecze produkcyjne możliwa jest dzięki funduszom celowym skierowanym do spółki przez Fameg Sp. z o.o., producenta mebli giętych, sprzedającego swoje wyroby na całym świecie, łączącego 130-letnią tradycję firmy z nowoczesnymi procesami produkcyjnymi i projektowymi. Zawarta umowa pożyczki, opiewająca na kwotę 0,33 mln zł, pozwala Fameg Sp. z o.o. na objęcie akcji firmy Pylon S.A., zgodnie z zasadami emisji akcji serii H. Tym samym, spłata zobowiązania może nastąpić przez jej potrącenie wraz z odsetkami z kwoty stanowiącej równowartość oferowanych akcji Pylon S.A. objętych ewentualnie przez Fameg Sp. z o.o. Jednocześnie inwestor nie wyklucza dalszych inwestycji w jarocińską spółkę.

Szczegółowe cele emisji akcji serii H

Poza zakupem maszyn do obróbki metalu, Pylon S.A. planuje przeznaczyć środki z emisji akcji serii H z prawem poboru m.in. na:

  • Rozszerzenie oferty produktowej:
    • rozwój nowych linii produktowych w postaci aktywnych zestawów głośnikowych, uzupełniających dostępne kina domowe (Pearl, Topaz, Sapphire, Opal), jak i stanowiących samodzielne systemy nagłośnieniowe (w tym technologia systemów bezprzewodowych)
    • wyposażanie zestawów głośnikowych w przetworniki elektroakustyczne sygnowane marką Pylon Audio
    • wprowadzenie do produkcji nowych linii pasywnych zestawów głośnikowych
    • wprowadzenie do produkcji nowej linii produktowej w postaci profesjonalnych akcesoriów audio takich, jak: antywibracyjne stoliki audio oraz podstawki audio, których prototypy zostały zaprezentowane podczas targów High End Munich w Monachium
  • Spłatę pożyczki w kwocie 850 tys. zł, otrzymanej od akcjonariusza – PH „Maks” sp. z o.o. – i wykorzystanej jako wkład własny w ramach sfinansowania zakupu 1,09 ha nieruchomości zabudowanej w Jarocinie, na której Pylon S.A. uruchomi jeszcze w 2016 roku nowy zakład produkcyjny o łącznej powierzchni ponad 3,3 tys. m2

Uszczegółowienie celów emisji, w tym przekierowanie potencjalnych środków na dodatkowe aktywności – poza częściową spłatą zobowiązań wynikających z zakupu nieruchomości zabudowanej w Jarocinie – wynika przede wszystkim z dynamicznego tempa ekspansji zagranicznej, którą realizujemy od kilku miesięcy. Rozważając emisję akcji serii H na początku bieżącego roku, wiodącym rynkiem zbytu zestawów i obudów głośnikowych Pylon Audio był rynek krajowy. W maju 2016 roku, po targach w Monachium sytuacja ta znacząco się zmieniła. Zainteresowanie naszymi produktami na terenie Europy na tyle wzrosło, że zaledwie trzy miesiące później zestawy głośnikowe Pylon Audio trafiają już – poza Polską i Norwegią – na siedem nowych rynków zagranicznych, w tym do: Niemiec, Austrii, Francji, Belgii, Turcji, Hiszpanii i Szwajcarii. Tempo, w którym obsługujemy międzynarodowe zlecenia, a co więcej – równolegle pojawiające się zapotrzebowanie na asortyment, którego co prawda nie ma jeszcze w naszym portfolio, ale jak najbardziej nasze kompetencje i doświadczenie branżowe pozwalają nam na jego produkcję – sprawiają, że priorytetem stały się inwestycje w nowe linie produktowe, a tym samym w uzupełnienie i rozszerzenie zaplecza produkcyjnego wyjaśnia Mikołaj Rubeńczyk, wiceprezes zarządu Pylon S.A.

Własne zaplecze obróbki umożliwi spółce – poza pośrednim zmniejszeniem kosztów produkcji i zwiększeniem marżyrozszerzenie procesu prototypowania i wytwarzania autorskich produktów. Dzięki nowym maszynom Pylon S.A. zyska również elastyczność w odniesieniu do liczby tworzonych produktów danej serii. Ponadto, rozbudowa zaplecza produkcyjnego pozwoli Pylon S.A. na realizację zleceń zewnętrznych, co wpłynie na amortyzację kosztów i dywersyfikację przychodów w kolejnych latach użytkowania nowego sprzętu.

W I półroczu 2016 roku spółka odnotowała 85 proc. wzrost liczby sprzedanych zestawów głośnikowych, zwiększając o 76 proc. – do 1,71 mln zł – przychody ze sprzedaży produktów własnych względem I półrocza 2015. Zysk netto producenta z Jarocina wyniósł po dwóch kwartałach 2016 roku 71,62 tys. zł i wzrósł o 320 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. EBITDA Pylon S.A. za I półrocze 2016 roku osiągnęła poziom 0,22 mln zł. W tym okresie  Pylon S.A. sprzedał łącznie 1125 autorskich zestawów głośnikowych marki Pylon Audio w porównaniu do 1455  zestawów głośnikowych w całym 2015 roku.