PZF: przedsiębiorcy stawiają na faktoring (wzrost obrotów po 3 kwartałach o 24,3 proc. r/r)

Konrad Klimek – Prezes Zarządu, KUKE Finance, Przewodniczący PZF
Konrad Klimek – Prezes Zarządu, KUKE Finance, Przewodniczący PZF

Coraz więcej firm, chcąc poprawić swoją płynność, wykorzystuje faktoring. Członkowie Polskiego Związku Faktorów obsłużyli w ciągu 9 miesięcy tego roku 22,6 tys. podmiotów gospodarczych.     To o 34 proc. więcej niż przed rokiem. Obok dużych, a także małych i średnich firm, po faktoring sięga coraz więcej mikroprzedsiębiorstw. Równie szybko rosną obroty podmiotów zrzeszonych      w PZF. W ciągu trzech kwartałów 2021 r. sfinansowały one działalność krajowych przedsiębiorstw na łączną kwotę 256,8 mld zł. Kolejny więc raz branża zanotowała wzrost o ponad 24 proc. przedsiębiorcy stawiają na faktoring

Polski Związek Faktorów (PZF) zrzesza większość podmiotów świadczących usługi faktoringowe. Skupia obecnie 5 banków komercyjnych i 20 wyspecjalizowanych firm udzielających finansowania. Należy do niego także 6 podmiotów o statusie partnera.

Firmy należące do PZF osiągnęły w ciągu trzech kwartałów 2021 r. wzrost obrotów o 24,3 proc. finansując działalność krajowych przedsiębiorstw na łączną kwotę 256,8 mld zł.

przedsiębiorcy stawiają na faktoring 2

– Rynek faktoringu z nawiązką odbudował swoją pozycję sprzed pandemii. Przez kilkanaście miesięcy wspieraliśmy przedsiębiorców w przetrwaniu trudnych czasów udzielając szybkiego finansowania w oparciu o wystawione przez nich faktury, a krótki czas oczekiwania na gotówkę był dla nich szczególnym atutem w trudnych czasach. Istotnym wsparciem był i nadal jest program gwarancji limitów faktoringowych, dedykowany dla naszych klientów – faktorantów, który nasz rynek realizuje wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Program znacząco podniósł elastyczność członków PZF  w utrzymaniu dotychczasowych limitów faktoringowych i  udzielaniu nowego finansowania w ramach faktoringu z regresem oraz faktoringu odwrotnego. Między innymi dlatego do grona klientów korzystających z usługi dołącza coraz więcej mikrofirm. Także i one chcą poprawić swoją płynność finansową i zwiększać konkurencyjność. Z wielką satysfakcją obserwujemy jak polscy przedsiębiorcy  z sukcesem wychodzą z kłopotów i wracają do swojego tradycyjnego trybu realizacji zamówień zarówno  w kraju, jak i za granicą. Nasze elastyczne podejście w pandemii oraz nowe rozwiązania spotkały się z dużym uznaniem i rosnącym zainteresowaniem naszymi usługami mówi Konrad Klimek, przewodniczący komitetu wykonawczego PZF. przedsiębiorcy stawiają na faktoring 3

– Ten rok dobitnie pokazuje, że faktoring jest usługą odporną na kryzys. Spadek obrotów zanotowała niewielka liczba naszych członków, a zdecydowana większość z nich już dawno przełamała chwilowy impas, będący skutkiem kryzysu w całej gospodarce. Szczególnie silny wzrost notujemy w faktoringu międzynarodowym. Dowodzi to z jednej strony, że eksporterzy wrócili po pandemii do wzmożonej realizacji zamówień, z drugiej zaś że faktoring jest im niezbędny do prawidłowego zarządzania finansami. Pozwala zabezpieczyć płynność finansową, zniwelować ryzyko niewypłacalności kontrahenta, a także zminimalizować ryzyko niekorzystnych różnic kursów walut w handlu międzynarodowym – dodaje Konrad Klimek.

Z usług firm należących do PZF korzysta obecnie 22,6 tys. przedsiębiorstw. Wystawiły one ponad 15 mln faktur, na podstawie których faktorzy udzielili finansowania.

– Faktoring stał się usługą, bez której wielu przedsiębiorców i menedżerów nie wyobraża sobie  sprawnego funkcjonowania firmy. To między innymi dzięki ich zaufaniu nasza usługa błyskawicznie oddaliła widmo kryzysu i powróciła na drogę dynamicznego rozwoju. Wielu stałych klientów kontynuuje współpracę z faktorami przedstawiając coraz więcej faktur do sfinansowania. Przybywa też nowych, którzy szybko zauważają korzyści wynikające z faktoringu. Natychmiastowy dostęp do gotówki, optymalizacja ryzyka i zaspokojenie najpilniejszych potrzeb są kluczowymi warunkami pomyślnego rozwoju biznesu – dodaje Konrad Klimek.

Po faktoring najczęściej sięgają producenci i dystrybutorzy dóbr i towarów. Podmioty z tej grupy stanowią aż ośmiu na dziesięciu klientów korzystających z finansowania w oparciu o faktury. Są to najczęściej faktury na wysokie kwoty i z dłuższymi terminami płatności, dlatego istotne z punktu widzenia klientów jest ich natychmiastowe „odmrożenie”. Dzięki temu mogą bez zakłóceń prowadzić działalność regulując na bieżąco swoje zobowiązania, a także oferować kontrahentom atrakcyjne warunki współpracy. przedsiębiorcy stawiają na faktoring 4