R22 po I kwartale 2022

Jakub Dwernicki, R22
Jakub Dwernicki, prezes R22 i H88, właściciela marki cyber_Folks

Grupa R22 kontynuuje dynamiczny rozwój, zwiększając skalę działalności oraz osiągane wyniki finansowe. W I kwartale 2022 r. przychody wyniosły 84 mln zł, czyli o 25 proc. więcej niż rok wcześniej. Skorygowany wynik EBITDA wzrósł o 21 proc. do 21,3 mln zł, a skorygowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej po wzroście o 27 proc. wyniósł 8,7 mln zł. Wzrost wyników wspierany jest przez silną ekspozycję na rosnące segmenty rynku e-commerce. Jednocześnie Grupa w szybkim tempie wychodzi poza rynek CEE, stając się spółką globalną, w szczególności w segmentach CPaaS i SaaS.

We wszystkich trzech głównych segmentach Grupa R22 notuje dynamiczne wzrosty. Na szczególną uwagę zasługują wyniki segmentu cyber_Folks, które głównie w sposób organicznych wzrosły o 21 proc. r/r na poziomie przychodów i 24 proc. na poziomie wyniku EBITDA. W ramach segmentu Grupa rozwija swoją ofertę w szczególności z myślą o e-commerce, który już teraz jest silnie reprezentowaną branżą wśród klientów segmentu. Grupa cyber_Folks obsługuje ponad 40 tys. sklepów internetowych.

– Wypracowane wyniki są bardzo dobre i są rezultatem przemyślanych i skutecznych działań w obszarze rozwoju organicznego oraz akwizycji. To również efekt wykorzystania trendów rynkowych w zakresie cyfryzacji i rozwoju e-commerce, nie tylko w oczywistym obszarze handlu, ale również np. prowadzenia sprzedaży online przez hotele. – komentuje Jakub Dwernicki, prezes R22.

Na uwagę zasługuje również rozwój Profitroom, wartość rezerwacji hotelowych dokonanych za pośrednictwem platformy wzrosła w I kwartale 2022 r. ponad 3-krotnie do 340 mln zł. Korzystnie wpłynęło to  na wypracowane przychody Grupy, które wyniosły 11 mln zł i były wyższe o 77 proc. r/r. Obecnie Profitroom koncentruje się na działaniach zwiększających skalę działalności poprzez ekspansję zagraniczną.

Celem Grupy R22 jest rozwój działalności na globalnych rynkach. Profitroom już jest firmą globalną, intensywnie rozwija działalność na rynkach angielsko- i hiszpańskojęzycznych. Dla segmentu CPaaS istotnym krokiem w globalnym rozwoju jest przejecie MailerLite. Transakcja przeskalowuje ten segment, zwiększając skalę działalności ponad dwukrotnie. To jednocześnie jedna z największych zagranicznych inwestycji polskich technologicznych spółek w ostatniej dekadzie. W krótkiej perspektywie oczekujemy, że 50 proc. przychodów będzie pochodzić spoza Polski. – dodaje Jakub Dwernicki.

Już po zakończeniu I kwartału, Vercom podpisał warunkową umowę sprzedaży MailerLite, czyli globalnego dostawcy narzędzi do komunikacji e-mail dla klientów biznesowych. Transakcja pozwoli blisko trzykrotnie zwiększyć liczbę klientów segmentu CPaaS oraz zapewni obecność na 180 rynkach. Amerykańska spółka zatrudnia około 100 pracowników i obsługuje 38 tys. klientów. Wartość przejęcia to 400 mln zł.

(tys. zł) Q1 2021 Q1 2022 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 67 279 83 920 25%
EBIT 12 682 14 555 15%
Skorygowana EBITDA* 17 671 21 304 21%
Koszty transakcyjne 0 650  
ESOP Vercom 0 156  
Zysk na sprzedaży środków trwałych 0 -224  
Zysk netto 8 518 9 862 16%
Skorygowany zysk netto 8 518 10 333 21%
Zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej 6 899 8 479 23%
Skorygowany zysk netto dla akcjonariuszy jedn. dom. 6 899 8 737 27%