Rada Doradcza ds. Bezpieczeństwa poza Granicami (Overseas Security Advisory Council – OSAC)

0

Powodzenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, szczególnie za granicą, zależy w dużym stopniu od właściwego rozpoznania środowiska biznesowego w danym kraju lub regionie świata. Amerykańskie przedsiębiorstwa sektora prywatnego świetnie zdają sobie z tego sprawę i w ramach rozpoznania często przeprowadzają wywiad gospodarczy.

Badania firmy konsultingowej Futures Group wykazały, że 60% amerykańskich korporacji poddanych badaniu posiadało dobrze zorganizowane systemy wywiadu gospodarczego, a wszyscy respondenci wykazali, iż zbierają informacje wywiadowcze w różnych obszarach rozwijanej działalności. Natomiast badania Global Intelligence Alliance z 2007 r. pokazują, że niemal 100% wielkich amerykańskich przedsiębiorstw wykorzystuje wywiad gospodarczy do wspierania procesu podejmowania decyzji (nie oznacza to jednak, że wszystkie mają etatowe struktury). Wynika z tego, że niemal każda amerykańska firma swoje działania biznesowe poprzedza samodzielnym, gruntownym rozpoznaniem środowiska i warunków, w jakich przyjdzie jej działać.

W swoich działaniach rozpoznawczych amerykańskie firmy nie są pozostawione samymi sobie. W prezentowanym artykule chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, że działalność prywatnych firm amerykańskich otrzymuje wsparcie ze strony administracji rządowej USA. Dzięki swego rodzaju partnerstwu prywatno-publicznemu amerykański prywatny biznes za granicą otrzymuje znaczące wsparcie informacyjne ze strony Departamentu Stanu, amerykańskich ambasad i konsulatów. Przekazywane informacje dotyczą m.in. zagrożeń i bezpieczeństwa prowadzenia biznesu w prawie każdym miejscu na świecie. Wspomniane partnerstwo prywatno-publiczne realizowane jest poprzez Amerykańską Radę Doradczą ds. Bezpieczeństwa poza Granicami (OSAC).

Amerykańska Rada Doradcza ds. Bezpieczeństwa poza Granicami (OSAC) służy interesom prywatnego sektora gospodarki Stanów Zjednoczonych prowadzącemu interesy poza granicami kraju. Z jej usług korzystać mogą: organizacje gospodarcze, organizacje pozarządowe, uczelnie, związki wyznaniowe, a także wszelkie inne instytucje amerykańskiego sektora prywatnego działające za granicą.

OSAC została utworzona w 1985 r. na podstawie ustawy federalnej, tzw. Federal Advisory Committee Act, w celu promowania współdziałania amerykańskiego prywatnego biznesu i Departamentu Stanu w zabezpieczeniu amerykańskich interesów gospodarczych na świecie. Z czasem OSAC rozwinęła się. Dziś można ją uznać za niezwykle udane przedsięwzięcie typu joint venture, w skład którego weszły amerykańskie firmy i organizacje gospodarcze, i skuteczne narzędzie umożliwiające im radzenie sobie w obcym dla nich środowisku.

Czytaj również:  Raport WEI: Konsolidacja polskich firm paliwowych. Silni nie tylko w regionie