Raen wdraża innowacyjną technologię. Spółka wykorzysta zielony metanol do magazynowania energii

Adam Guz Prezes RAEN podczas ogłoszenia nowej strategii

Raen S.A., spółka z obszaru OZE, notowana na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podpisała 29 maja umowę z Innox Nova. Nowy kontrakt zapewni jej dostęp do opatentowanej technologii RealCarbonTech, która umożliwia efektywne i długotrwałe magazynowanie energii w postaci zielonego metanolu. Zawarcie umowy jest zgodne z niedawno ogłoszoną strategią firmy Raen, która zakłada inwestowanie w ekologiczne technologie i stanowi istotny krok w stronę ekologicznych oraz opłacalnych metod magazynowania energii.  

Innowacyjna technologia RealCarbonTech jest kompaktowa i łatwiejsza w instalacji oraz w skalowaniu niż tradycyjne metody wytwarzania metanolu. Pozwoli ona spółce Raen zastosować tzw. wyspy off-gridowe, czyli wykorzystywać energię pozyskiwaną z odnawialnych źródeł bez konieczności ich podłączania do sieci, co przełoży się na zmniejszenie kosztów i skrócenie czasu realizacji projektów.

Podpisanie umowy z właścicielem technologii RealCarbonTech otwiera przed nami drzwi do nowatorskich rozwiązań, będących trafną odpowiedzią na aktualne wyzwania rynku energii w Polsce i na świecie. Zielony metanol, który pochodzi z odnawialnych źródeł, odgrywa coraz większą rolę w światowej gospodarce. Jest opłacalną alternatywą dla bateryjnych magazynów energii oraz źródłem zielonego paliwa, którego wytwarzanie przyczynia się do dekarbonizacji atmosfery. Będziemy go stosować w roli przyjaznego dla środowiska nośnika energii odnawialnej, pozwalającego na jej efektywne magazynowanie – mówi Adam Guz, prezes spółki Raen.

W zielonym metanolu tkwi potencjał, mogący zrewolucjonizować wiele sektorów przemysłu, dlatego coraz częściej sięgają po niego firmy, które chcą stać się częścią zielonej przyszłości. W marcu 2023 roku Maersk zaprezentował plany inwestycyjne związane z nową flotą statków zasilanych zielonym metanolem. W tym samym czasie MAN Energy Solutions, globalny dostawca silników do statków zasilanych ekologicznym nośnikiem energii, zapowiedział, że ze względu na gwałtowny wzrost zainteresowania rozwiązaniami przyjaznymi środowisku zrealizuje ponad 30% obecnych projektów w oparciu o technologię wykorzystującą zielony metanol jako paliwo.

– Bardzo się cieszę, że dzięki wybraniu innowacyjnej technologii RealCarbonTech budujemy zieloną przyszłość, która właśnie się zaczyna. Zastosowanie zielonego metanolu rzuca nowe światło na magazynowanie energii, pozwalając uczynić z niego ekologiczny proces zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju. Razem z naszym partnerem dostrzegamy szerokie możliwości współpracy w zakresie pozyskiwania finansowania na realizację projektów, w których ta innowacyjna technologia odegra istotną rolę. Zawarta umowa o współpracy to wyraz naszej spójnej wizji rozwoju, ale także determinacji w przyspieszeniu przechodzenia na zrównoważone i zielone rozwiązania energetyczne – dodaje Adam Guz.

Podpisanie kontraktu stanowi realizację strategii zaprezentowanej 22 maja br. przez Raen S.A., zintegrowaną firmę z sektora odnawialnych źródeł energii, na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest to strategiczna decyzja biznesowa, która potwierdza gotowość spółki do stosowania nowatorskich, ekologicznych i efektywnych kosztowo metod przechowywania oraz wykorzystywania energii.

Raen intensywnie przygotowuje się na nieuchronne zmiany zachodzące na rynku energii w skali lokalnej i globalnej. Poprzez swoje działania konsekwentnie zmierza w stronę zrównoważonej gospodarki, w której promowanie zielonego metanolu jest szansą na osiągnięcie optymalnego miksu energetycznego oraz sposobem na powstrzymanie zmian klimatycznych.

Patrzymy na transformację polskiego sektora energetycznego w holistyczny sposób i dążymy do uzyskania synergii w obszarze odnawialnych źródeł energii. Jednocześnie mamy na uwadze cele istotne dla naszych akcjonariuszy, dlatego podejmujemy działania łączące troskę o planetę i sukcesywne zwiększanie wartości spółki – podsumował Prezes Raen S.A.

Strategicznym celem spółki jest zwiększenie liczby projektów realizowanych w ramach umów JDA do 3 GW, rozwój portfela własnych produktów w sektorze OZE do 200 ha i uzyskanie 58 MW własnych mocy wytwórczych w 2025 r. W perspektywie 2 lat Raen zamierza osiągnąć wynik EBITDA wynoszący blisko 43 mln zł i przychody ze sprzedaży do 65,9 mln zł.

Obecnie spółka dysponuje szerokim portfolio produktów z sektora OZE na różnym etapie rozwoju. Łączna moc projektów realizowanych w oparciu o umowy JDA wynosi 1,45 GW, a w pipe-line moc projektów brownfield przekracza 670 MW. Raen zakłada, że w oparciu o umowy zawarte w ramach działalności deweloperskiej osiągnie w 2023 r. wynik EBITDA wynoszący 10,1 mln zł i 27,8 mln zł przychodów ze sprzedaży.