Raiffeisen Centrobank AG poszerza paletę produktów strukturyzowanych notowanych na GPW

Małgorzata Zaleska
  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadza do obrotu certyfikaty faktor wyemitowane przez Raiffeisen Centrobank AG
  • Instrumentami bazowymi dla 78 nowych certyfikatów są akcje takich firm jak: Adidas, Hochtief, Zalando i Allianz

Nowe certyfikaty strukturyzowane emitowane przez Raiffeisen Centrobank AG zostały wprowadzone do obrotu giełdowego. Instrumentami bazowymi dla nowej emisji certyfikatów są akcje dobrze znanych, prowadzących globalnie działalność, firm takich jak m.in: Adidas AG, Allianz SE, Zalando SE, Deutsche Telekom AG, Hochtief AG, Commerzbank AG czy E.ON SE.

–  GPW od lat poszerza ofertę instrumentów strukturyzowanych dostosowując ją do rosnących wymogów inwestorów giełdowych. Tym bardziej cieszy nas fakt, że Raiffeisen Centrobank AG po raz kolejny zdecydował się wyemitować nowe certyfikaty. Dostrzegamy potencjał tego segmentu, ponieważ umożliwia on dostęp inwestorom do instrumentów bazowych, które nie są notowane na naszym rynku, a stanowią dla nich ciekawą okazję inwestycyjną. Zauważamy, że z roku na rok zainteresowanie tymi instrumentami rośnie, co najlepiej świadczy o tym, że nasze działania edukacyjne i promocyjne przynoszą oczekiwane skutki. W najbliższym czasie zamierzamy zwiększać atrakcyjność tego rynku poprzez przyciąganie nowych emitentów, rozszerzanie gamy oferowanych produktów oraz dalszą ich promocję wśród inwestorów, szczególnie indywidualnych powiedziała prof. Małgorzata Zaleska, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obrotu giełdowego 17 lutego 2017 r. zostało wprowadzonych 78 certyfikatów bez terminu wygaśnięcia (open-end). Nowe instrumenty będą notowane na rynku równoległym w Systemie Animatora Rynku. Płynność certyfikatów będzie zapewniona przez animatora, którym jest Raiffeisen Centrobank z Wiednia.  Certyfikaty faktor, czyli instrumenty ze stałą, określoną z góry na każdą sesję dźwignią, to instrumenty finansowe przeznaczone dla aktywnych inwestorów, szukających zysków na zmienności instrumentów bazowych. Dzięki tym produktom inwestorzy giełdowi mają możliwość zarabiania na zmianach cen najbardziej popularnych kontraktów terminowych na surowce, w tym na złoto, srebro i ropę naftową, jak również na indeksy lokalne i globalne, a także  akcje polskich i zagranicznych spółek.  Dodatkowym atutem debiutujących produktów jest możliwość zarabiania na wzrostach cen instrumentów bazowych (faktor long) i na ich spadkach (faktor short). Ze względu na konstrukcję tych instrumentów i dźwignię finansową, inwestorzy, przed zawieraniem transakcji na tych instrumentach, powinni zapoznać się z materiałami emitenta, warunkami końcowymi emisji (Final Terms – dostępnymi na stronie Giełdy i Emitenta).

–  Raiffeisen Centrobank AG (RCB) wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od lat rozwija rynek certyfikatów strukturyzowanych w Polsce. RCB jest obecnie największym emitentem certyfikatów na GPW, a w 2016 r. został po raz czwarty wyróżniony jako najlepszy emitent certyfikatów strukturyzowanych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Co roku RCB analizuje potrzeby Inwestorów w Polsce i dostarcza produkty, które stanowią atrakcyjne rozwiązania inwestycyjne. Certyfikaty wyemitowane przez RCB od początku 2017 r. pozwalają zarabiać na wzrostach lub spadkach cen akcji wielu spółek zagranicznych takich jak Continental, Zalando, Adidas, czy Allianz. Ponadto RCB prowadzi szereg szkoleń mających na celu poszerzanie wiedzy na temat certyfikatów oraz rozwija sekcję edukacji produktowej. Zespół produktów strukturyzowanych Raiffeisen Centrobank AG jest dumny, iż od lat może aktywnie uczestniczyć w rozwoju rynku giełdowego w Polsce – powiedziała Anna Gaszyńska, Senior Sales CEE Raiffeisen Centrobank AG.

 

Obecnie na warszawskiej giełdzie notowanych jest już ponad 850 produktów strukturyzowanych. Inwestorzy mogą korzystać z szerokiej oferty instrumentów bazowych: akcji, koszyków akcji, indeksów czy produktów rolnych. Ponadto produkty strukturyzowane umożliwiają wybór instrumentu bazowego zgodnego z preferowanym poziomem ryzyka inwestycyjnego, a także możliwość zarabiania na wzrostach i spadkach cen instrumentów bazowych.