Raiffeisen Centrobank AG poszerza paletę produktów strukturyzowanych notowanych na GPW

0
  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadza do obrotu certyfikaty faktor wyemitowane przez Raiffeisen Centrobank AG
  • Instrumentami bazowymi dla 78 nowych certyfikatów są akcje takich firm jak: Adidas, Hochtief, Zalando i Allianz

Nowe certyfikaty strukturyzowane emitowane przez Raiffeisen Centrobank AG zostały wprowadzone do obrotu giełdowego. Instrumentami bazowymi dla nowej emisji certyfikatów są akcje dobrze znanych, prowadzących globalnie działalność, firm takich jak m.in: Adidas AG, Allianz SE, Zalando SE, Deutsche Telekom AG, Hochtief AG, Commerzbank AG czy E.ON SE.

–  GPW od lat poszerza ofertę instrumentów strukturyzowanych dostosowując ją do rosnących wymogów inwestorów giełdowych. Tym bardziej cieszy nas fakt, że Raiffeisen Centrobank AG po raz kolejny zdecydował się wyemitować nowe certyfikaty. Dostrzegamy potencjał tego segmentu, ponieważ umożliwia on dostęp inwestorom do instrumentów bazowych, które nie są notowane na naszym rynku, a stanowią dla nich ciekawą okazję inwestycyjną. Zauważamy, że z roku na rok zainteresowanie tymi instrumentami rośnie, co najlepiej świadczy o tym, że nasze działania edukacyjne i promocyjne przynoszą oczekiwane skutki. W najbliższym czasie zamierzamy zwiększać atrakcyjność tego rynku poprzez przyciąganie nowych emitentów, rozszerzanie gamy oferowanych produktów oraz dalszą ich promocję wśród inwestorów, szczególnie indywidualnych powiedziała prof. Małgorzata Zaleska, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obrotu giełdowego 17 lutego 2017 r. zostało wprowadzonych 78 certyfikatów bez terminu wygaśnięcia (open-end). Nowe instrumenty będą notowane na rynku równoległym w Systemie Animatora Rynku. Płynność certyfikatów będzie zapewniona przez animatora, którym jest Raiffeisen Centrobank z Wiednia.  Certyfikaty faktor, czyli instrumenty ze stałą, określoną z góry na każdą sesję dźwignią, to instrumenty finansowe przeznaczone dla aktywnych inwestorów, szukających zysków na zmienności instrumentów bazowych. Dzięki tym produktom inwestorzy giełdowi mają możliwość zarabiania na zmianach cen najbardziej popularnych kontraktów terminowych na surowce, w tym na złoto, srebro i ropę naftową, jak również na indeksy lokalne i globalne, a także  akcje polskich i zagranicznych spółek.  Dodatkowym atutem debiutujących produktów jest możliwość zarabiania na wzrostach cen instrumentów bazowych (faktor long) i na ich spadkach (faktor short). Ze względu na konstrukcję tych instrumentów i dźwignię finansową, inwestorzy, przed zawieraniem transakcji na tych instrumentach, powinni zapoznać się z materiałami emitenta, warunkami końcowymi emisji (Final Terms – dostępnymi na stronie Giełdy i Emitenta).

Czytaj również:  Spółki giełdowe mogą zaskoczyć dobrymi wynikami. Zła sytuacja na giełdzie w ostatnich miesiącach to przede wszystkim efekt negatywnych emocji wśród inwestorów