Przewodnik dla polskich inwestorów od Izby Domów Maklerskich

Jak bezpieczniej realizować transakcje, zawierać umowy oraz jak ustrzec się przed nierzetelnymi sprzedawcami instrumentów finansowych – Izba Domów Maklerskich opublikowała pierwszy praktyczny przewodnik dla polskich inwestorów

0

Izba Domów Maklerskich opracowała pierwszy na polskim rynku OTC praktyczny przewodnik nt. bezpieczeństwa uczestników rynku inwestycyjnego w Polsce. Materiał pt. Jak bezpiecznie inwestować na rynkach finansowych zawiera wiele wskazówek i porad na co zwracać uwagę przed rozpoczęciem inwestycji.

Izba skieruje Informator do konsultacji do innych podmiotów rynku finansowego, aby aktywnie inicjować działania, które przyczyniają się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego.

Nieświadomi ryzyka polscy inwestorzy padali w ostatnich latach ofiarą nielegalnie działających podmiotów, często zlokalizowanych w egzotycznych krajach, oferujących produkty maklerskie. Stanowiło to istotny problem zarówno dla klientów, którzy nieświadomi ryzyka powierzali znaczne sumy pieniędzy podmiotom o wątpliwej reputacji, jak i dla bezpieczeństwa polskiego rynku finansowego.

Dodatkowe regulacje, mające na celu ochronę inwestorów, które w minionych miesiącach weszły w życie, zostały skutecznie wdrożone przez krajowe licencjonowane domy maklerskie. Teraz nadszedł czas działań edukacyjnych na szeroką skalę. Dzięki wydanemu przez Izbę Informatorowi, osoby chcące rozpocząć działalność na rynku inwestycyjnym zyskują przejrzystą listę spraw, na które warto, a wręcz należy zwrócić uwagę  mówi Marek Wołos, ekspert IDM ds. rynków OTC instrumentów pochodnych.

Materiał przygotowany przez Izbę Domów Maklerskich omawia podstawowe zasady bezpiecznego inwestowania bazując na sześciu kluczowych elementach, które szczegółowo opisane są w poszczególnych rozdziałach Informatora.

Inwestorzy muszą być świadomi z kim podejmują współpracę, na jakich warunkach i co się z tym wiąże. Aby ułatwić im zrozumienie sytuacji Izba przygotowała bardzo szczegółowy dokument, w którym w przystępny sposób przedstawiliśmy jak w łatwy sposób odróżnić podmiot licencjonowany od firm działających w szarej strefie oraz jakie działania powinniśmy podjąć, przed powierzeniem funduszy danej organizacji – dodaje Marek Wołos.

Izba kontynuuje prace nad pozyskiwaniem kolejnych partnerów w zakresie edukacji uczestników rynku kapitałowego. Materiał został skierowany do konsultacji z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędem Rzecznika Finansowego. Wspólnym celem będzie ścisła współpraca na rzecz właściwej edukacji otoczenia rynkowego i ochrony klientów domów maklerskich. Ponadto w najbliższych tygodniach pod patronatem Izby – na XVII Konferencji IDM w Bukowinie oraz podczas Kongresu FxCuffs w Krakowie – odbędą się dyskusje m.in. jak działać, aby polski rynek finansowy mógł wspierać rozwój polskiej gospodarki i jak go kształtować, aby polski kapitał i rodzime instytucje, w tym domy maklerskie, mogły na nim efektywnie i bezpiecznie funkcjonować.

Czytaj również:  Hipoteka odwrócona – 3 filary bezpieczeństwa