Ranking 30 uczelni w Polsce, po których można zarobić najwięcej

Sylwia Radzięta

W bieżącym roku do egzaminu maturalnego przystępuje około 311 tys. maturzystów. Większość z nich staje przed wyborem uczelni, na której będą kontynuować edukację. Decyzja podejmowana jest z uwzględnieniem przede wszystkim zainteresowań przyszłych studentów oraz posiadanych umiejętności. Często również dalsza edukacja oraz kariera zawodowa planowana jest w oparciu o przyszłe zarobki. Rodzaj uczelni, jak również miejsce jej ukończenia, są ważnymi determinantami wysokości wynagrodzenia.

W oparciu o wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2014 powstało zestawienie 30 polskich uczelni, po ukończeniu których mediana pensji jest najwyższa(1). Podobnie jak w ubiegłych latach, zestawienie otwiera Szkoła Główna Handlowa. Mediana wynagrodzeń absolwentów tej uczelni wyniosła w 2014 roku 8 700 PLN. Na drugim miejscu uplasowała się również uczelnia ze stolicy – Politechnika Warszawska. Co drugi zatrudniony po tej uczelni zarabiał powyżej 7 700 PLN. Ważna jest jednak pewna zależność – większość absolwentów tych szkół zatrudnionych jest w stolicy, co niewątpliwie ma istotny wpływ na wysokość pensji. Warszawa jest miastem o najwyższych wynagrodzeniach w kraju.

W pierwszej dziesiątce znalazły się również szkoły wyższe z Wrocławia – Politechnika Wrocławska, z Gdańska – Politechnika Gdańska, z Poznania – Politechnika Poznańska oraz Uniwersytet Ekonomiczny, z Łodzi – Politechnika Łódzka, z Gliwic – Politechnika Śląska, oraz Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa.

Tabela 1. Zestawienie całkowitych wynagrodzeń absolwentów wybranych uczelni wyższych w Polsce w 2014 roku (w PLN brutto)

próba 25% zarabia poniżej mediana 25% zarabia powyżej średnia
1 Szkoła Główna Handlowa 1 278 5 700 8 700 15 000 11 828
2 Politechnika Warszawska 1 974 5 000 7 700 12 412 10 090
3 Politechnika Wrocławska 2 607 4 380 6 500 9 900 7 929
4 Politechnika Gdańska 1 275 4 000 6 500 10 000 8 337
5 Uniwersytet Warszawski 2 575 4 000 6 000 9 600 8 146
6 Politechnika Poznańska 1 403 4 200 6 000 9 000 7 664
7 Akademia Górniczo-Hutniczaw Krakowie 2 564 3 808 5 942 9 375 7 781
8 Politechnika Łódzka 1 229 3 900 5 900 9 200 7 806
9 Politechnika Śląska (Gliwice) 1 796 3 980 5 800 8 800 7 492
10 Uniwersytet Ekonomicznyw Poznaniu 1 079 3 808 5 700 9 800 8 186
11 Politechnika Krakowskaim. Tadeusza Kościuszki 1 212 3 655 5 600 8 533 7 021
12 Uniwersytet Ekonomicznywe Wrocławiu 1 123 3 800 5 500 8 500 7 387
13 Uniwersytet Ekonomicznyw Krakowie 1 559 3 500 5 400 8 800 7 529
14 Uniwersytet Ekonomicznyw Katowicach 1 030 3 500 5 275 8 200 7 258
15 Uniwersytet Gdański 1 330 3 400 5 000 8 000 7 307
16 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiegow Warszawie 710 3 500 5 000 8 000 6 978
17 Politechnika Częstochowska 544 3 500 4 939 8 000 6 302
18 Uniwersytet Łódzki 1 768 3 110 4 600 7 530 6 614
19 Politechnika Rzeszowskaim. Ignacego Łukasiewicza 746 3 200 4 590 7 100 5 934
20 Uniwersytet Jagiellońskiw Krakowie 1 907 3 100 4 500 7 360 6 312
21 Uniwersytet im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu 1 470 3 000 4 500 7 200 6 214
22 Uniwersytet Wrocławski 1 414 3 109 4 500 7 000 6 187
23 Politechnika Lubelska 688 3 100 4 500 7 000 5 934
24 Uniwersytet Mikołaja Kopernikaw Toruniu w Toruniu 893 2 900 4 300 7 350 6 266
25 Uniwersytet Szczeciński 955 2 883 4 200 6 500 5 685
26 Uniwersytet Zielonogórski 531 2 800 4 155 6 700 5 530
27 Uniwersytet Śląskiw Katowicach 1 242 2 920 4 132 6 500 5 701
28 Politechnika Białostocka 728 2 825 4 075 6 024 5 430
29 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiejw Lublinie 1 556 2 778 4 000 6 300 5 555
30 Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiw Olsztynie 838 2 650 3 700 5 500 5 186

Opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2014
*próba powyżej 500 osób

Sylwia Radzięta
Sedlak & Sedlak Ogólnopolskie Badania Wynagrodzeń