Ranking konkursów dotacyjnych na innowacje

0

Jesteśmy na półmetku perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Niedługo nastąpi przyspieszenie wydatkowania środków unijnych na wsparcie rozwoju firm. Jakie konkursy warto wziąć pod uwagę, ubiegając się o dofinansowanie? Ayming Polska prezentuje ranking konkursów dotacyjnych na innowacje Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, które w 2016 roku osiągnęły najwyższy wskaźnik sukcesu.

Dotacje na innowacje na lata 2014-2020Do połowy lutego 2017 r. złożono 43 264 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną sumę 260,3 mld zł. Od czasu uruchomienia programów podpisano 12 105 umów o dofinansowanie ze środków europejskich na kwotę 77 mld zł. W związku z tym, że 2017 rok wyznacza półmetek perspektywy finansowej 2014-2020, przedsiębiorstwa mogą spodziewać się znacznego przyspieszenia wydatkowania środków unijnych. Który konkurs wybrać, aby mieć jak największe szanse na uzyskanie dofinansowania? Eksperci Ayming Polska przeanalizowali listy rankingowe ubiegłorocznych konkursów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i opracowali zestawienie, które wskazuje konkursy wyróżniające się najwyższym wskaźnikiem sukcesu.

Miejsce 1: Kredyt na innowacje technologiczne – dla MŚP

W 2016 r. w konkursie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, POIR, aż 7 na 10 firm z sektora MŚP otrzymało dofinansowanie w formie tzw. premii technologicznej. Jest to częściowa spłata kredytu komercyjnego, który firma może uzyskać w jednym z 17 banków współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W ramach konkursu firma może zdobyć do 6 mln złotych dofinansowania na realizację inwestycji technologicznych, których celem jest zakup lub wdrożenie nowej technologii, a także wdrożenie własnej nowej technologii i rozpoczęcie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów czy usług. Przy ocenie projektu szczególną uwagę przywiązuje się do innowacyjności technologii oraz potencjału rynkowego wprowadzonego rozwiązania. Przykładowo, kredyt na innowacje technologiczne mógłby zostać przyznany na wdrożenie samodzielnie opracowanej nowej technologii produkcji bezprzewodowych opraw oświetlenia awaryjnego czy bezodpadowej technologii maksymalizującej wydajność recyklingu baterii. Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, w 2017 r. odbędzie się tylko jedna edycja konkursu, która rozpoczęła się 20 lutego i potrwa do 29 marca 2017 r.

Czytaj również:  Koszty studiów za granicą wielokrotnie wyższe niż w Polsce. W Wielkiej Brytanii czesne sięga nawet 45 tys. zł rocznie

Miejsce 2 i 3: Sektorowe programy B+R: INNOTEXTILE i INNOCHEM – dla MŚP i dużych firm

W ubiegłorocznym naborze do konkursów INNOTEXTILE (dla branży włókienniczej) i INNOCHEM (dla branży chemicznej) w ramach sektorowych programów B+R (poddziałanie 1.2 Sektorowe programy B+R, POIR), ok. 65 proc. wniosków otrzymało dofinansowanie, a średnia dotacja wynosiła ok. 2-3 mln zł. Konkursy sektorowe służą wsparciu prac badawczo-rozwojowych, wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje i zakresy tematyczne zdefiniowane dla wybranych branż. W konkursach mogą brać udział zarówno małe i średnie firmy, jak i duże przedsiębiorstwa (także konsorcja), które zadeklarują chęć wdrożenia wyników opracowywanych badań.