Rejestracja suplementów diety w Polsce

Suplementy diety

Zdawało się, że jeszcze kilka lat temu stosowanie suplementów diety traktowano jako chwilową modę. Dziś to innowacyjny element stylu życia, mający niemały wpływ na codzienną, zbilansowaną dietę. Polacy coraz chętniej sięgają po preparaty witaminowo-mineralne oraz roślinne, chcąc zwiększyć odporność stres lub wesprzeć dobre samopoczucie. Jakich formalności musi dopełnić podmiot spożywczy, aby jego produkt znalazł się na sklepowej półce?

Powszechna dostępność suplementów diety

Zgodnie z prawem żywnościowym suplementy diety są środkami spożywczymi. Celem takich produktów jest uzupełnienie codziennej diety w składniki wykazujące efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, które dostępne są w skoncentrowanej formie umożliwiającej dawkowanie.

Dynamiczny wzrost sprzedaży suplementów diety podyktowany jest kampaniami reklamowymi, które prowadzone są na szeroką skalę. Powszechna dostępność oraz bogactwo różnorodnych składników oznacza z kolei rosnące zainteresowanie konsumentów.

Suplementy diety a leki – różnice

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 25 sierpnia 2006 roku podmiot spożywczy powinien powiadomić Głównego Inspektora Sanitarnego o wprowadzeniu suplementu diety do obrotu. Celem takiej notyfikacji jest umożliwienie kontroli oraz ewentualne wykluczenie niezgodnego z prawem produktu z rynku spożywczego.

Podmiot wprowadzający suplement diety do obrotu musi mieć pewność, że jego produkt nie posiada właściwości produktu leczniczego. Pomimo że forma, w której dostępne są w sprzedaży suplementy diety i leki, może być identyczna – np. tabletki, kapsułki, drażetki. To jednak zasadnicza różnica tkwi w sposobie działania. Produkty lecznicze wykazują właściwości lecznicze oraz zapobiegania chorobom. Natomiast suplementy diety uzupełniają normalną dietę w składniki wykazujące efekt odżywczy lub inny fizjologiczny – z wyłączeniem produktu posiadającego właściwości produktu leczniczego).

Kolejną różnicą jest sposób rejestracji. Produkty lecznicze muszą być zarejestrowane w jednej z dostępnych procedur. Dopiero po uzyskaniu pozwolenia można wprowadzić produkt leczniczy do obrotu. Natomiast rejestracja suplementów diety następuje na podstawie prawidłowo przygotowanego zgłoszenia do Głównego Inspektoratu Sanitarnego i dostarczenia wzoru oznakowania. Po dokonaniu właściwej notyfikacji suplement diety może być wprowadzany na rynek.

Rejestracja suplementów diety

Aby wprowadzić do obrotu suplement diety na terenie Polski, należy dokonać powiadomienia w systemie elektronicznym. W zgłoszeniu należy podać dokładną nazwę produktu oraz postać, w jakiej wprowadzany jest do obrotu, szczegółowy skład (jakościowy oraz ilościowy), a także załączyć etykietę w języku polskim. Administracja Głównego Inspektoratu Sanitarnego po zweryfikowaniu przesłanego formularza powiadomienia umieszcza produkt w publicznym rejestrze produktów dopuszczonych do obrotu na terenie Polski.

Partnerem artykułu jest kancelaria FoodMedLaw zajmująca się doradztwem w sprawach rejestracji suplementów diety.