COVID-19 a porady psychologiczne i psychiatryczne

psycholog depresja

COVID-19 a zainteresowanie poradami psychologicznymi i psychiatrycznymi.

Pandemia COVID-19 spowodowała wzrost zainteresowania konsultacjami psychologicznymi i psychiatrycznymi o ponad 20% w porównaniu do 2019 roku. Z danych zebranych przez TU Zdrowie wynika, że w 2020 roku z porad tego typu dużo częściej korzystali zarówno ubezpieczeni posiadający pakiety firmowe, jak i klienci indywidulani.

Szczegółowe dane wskazują, że dynamika wzrostu zainteresowania poradami psychiatrycznymi i psychologicznymi w 2020 roku porównaniu do roku 2019 w przypadku firm wynosi ponad 108%, natomiast w przypadku ubezpieczonych posiadających pakiety indywidualne przeszło 117%. COVID-19 a zainteresowanie poradami psychologicznymi i psychiatrycznymi

Specjaliści biją na alarm, że długotrwały lęk wynikający z izolacji, ograniczenia relacji społecznych i strachu przed zarażaniem może negatywnie wpłynąć na zdrowie psychiczne. Dotyczy to zarówno osób, które nie chorowały na COVID-19, jak i tych, które były z tego powodu hospitalizowane, a także ozdrowieńców, którzy przeszli chorobę w sposób łagodny, ale obawiają się powikłań w przyszłości.

Na podstawie badań przeprowadzonych podczas obecnej pandemii, a także poprzednich epidemii, można wnioskować, że u pacjentów z COVID-19 częściej pojawiają się zaburzenia lękowe i depresyjne, a także problemy związane z używaniem substancji psychoaktywnych. Osoby, które przeszły COVID-19 uskarżają się też na zaburzenia pamięci i problemy z koncentracją oraz większe zmęczenie, problemy ze snem i ogólne przygnębienie, co skutkuje spadkiem efektywności w pracy nawet o 50%. [1]

Z obserwacji lekarzy zajmujących się zdrowiem psychicznym wynika, że kolejną bardzo niepokojącą konsekwencją COVID-19 może być Zespół Stresu Pourazowego (PTSD). Może być on wynikiem przeżyć związanych z przebiegiem choroby: lęku i izolacji, czy długotrwałej hospitalizacji. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym poziom stresu jest brak możliwości zobaczenia się z najbliższymi, ze względu na zakaz odwiedzin. Kolejnym ubocznym skutkiem COVID-19 może być też tzw. „mgła mózgowa” czy też „mgła covidowa”, czyli zaburzenia funkcji poznawczych, pamięci, koncentracji, płynności w posługiwaniu się językiem i  spowolnienie funkcji psychicznych.[2]

Taki stan rzeczy powoduje, że pacjenci częściej, niż w okresie sprzed pandemii, korzystają z porad psychiatrów i psychologów.

W związku z pandemią już w marcu 2020 roku uruchomiliśmy dodatkowe porady u psychologa w postaci telekonsultacji i od początku spotkały się one z zainteresowaniem ubezpieczonych. Obecnie w wybranych wariantach ubezpieczenia konsultacje i e-konsultacje psychologa i psychiatry dostępne są dla ubezpieczonych – pracowników i członków ich rodzin.  Zainteresowanie tego rodzaju świadczeniami nie słabnie także w tym roku – mówi Teresa Domańska, Dyrektor Biura Ubezpieczeń TU Zdrowie.

Ubezpieczenie zdrowotne w starciu z pandemią

Mimo kolejnych fal pandemii, ubezpieczeni w TU Zdrowie nieprzerwanie korzystają ze wszystkich oferowanych usług medycznych. Nie dotyka ich problemodwoływania wizyt i przekładania konsultacji oraz badań na kolejne miesiące tak jak to bywa w przypadku placówek publicznej opieki zdrowotnej.

Analiza liczby wykonanych świadczeń medycznych w 2020 roku wskazuje, że klienci TU Zdrowie ograniczyli kontakt z lekarzami wyłącznie na samym początku pandemii. W kolejnych miesiącach zarówno liczba konsultacji jak i badań była wyższa niż w latach ubiegłych. Dowodzi to, że w modelu ubezpieczeniowym pacjent nie ma problemów związanych z realizacją świadczeń zawartych w umowie nawet w czasie utrudnień związanych z COVID-19. Jest to szczególnie istotna informacja dla tych osób, które chcą rozpocząć leczenie, ale obawiają się, że kolejna fala zarażeń spowoduje odcięcie ich od kontaktu z lekarzem. W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego, ciągłość świadczenia pozostaje zachowana, umożliwiając komfortowy kontakt np. z psychologiem czy psychiatrą.

[1] https://www.uptodate.com

[2] https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C87018%2Cpsychiatra-prof-dudek-covid-19-wplywa-rowniez-na-psychike.html