Prawie 80 proc. wzrostu zysku netto Grupy R22 w I kwartale 2021 r.

Jakub Dwernicki, R22
Jakub Dwernicki, R22

Notowana na GPW grupa technologiczna R22 wypracowała w I kwartale 2021 r. 67,3 mln zł przychodów. To wynik o 36 proc. lepszy niż rok wcześniej. W tym okresie skorygowana EBITDA wzrosła o 27 proc. do 17,7 mln zł. Jeszcze szybciej rósł zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, który po wzroście o 77 proc. r/r wyniósł 6,9 mln zł. Dynamiczne zwiększanie wyników to efekt zarówno dynamicznego rozwoju organicznego, jak i pierwszej zagranicznej akwizycji w segmencie CPaaS.

– Kontynuujemy dynamiczny rozwój działalności, który widać również we wzroście wyników finansowych. Warto podkreślić, że w I kwartale osiągnęliśmy rekordowy poziom zysku przypisanego akcjonariuszom R22. Rozwijamy się w zrównoważony sposób, zarówno dzięki działaniom organicznym, jak i efektywnemu prowadzeniu przejęć. – mówi Jakub Dwernicki, prezes R22.

W segmencie CPaaS Grupa osiągnęła 38,5 mln zł przychodów, czyli aż o 67 proc. więcej niż rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 7,7 mln zł i był o 38 proc. wyższy r/r. Za segment CPaaS dopowiada spółka Vercom, która 8 maja br. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych. Z emisji akcji spółka pozyskała ok. 170 mln zł netto, które przeznaczy na akwizycje. Łącznie z finasowaniem bankowym, Vercom może przeznaczyć na akwizycje nawet 250 mln zł.

W ubiegłym roku zrealizowaliśmy pierwsze zagraniczne przejecie w segmencie CPaaS. Na przełomie kwietnia i maja z sukcesem przeprowadziliśmy IPO Vercom, a pozyskane w ten sposób środki zamierzamy przeznaczyć na realizację planów związanych z ekspansją zagraniczną. – dodaje Jakub Dwernicki.

W segmencie hostingu Grupa osiągnęła 24,7 mln zł przychodów, czyli o 7 proc. więcej niż rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 9,7 mln zł i był o 34 proc. wyższy r/r. W 2020 r. Grupa wprowadziła na rynek markę cyber_Folks, pod którą jest już ponad 100 tys. klientów, w 2021 r. planowane jest dołączenie kolejnych marek.

– Wychodzimy poza schemat firmy hostingowej, w kierunku dostarczania dodatkowej wartości dla klienta. Pierwsze efekty tych działań widać w bardzo dobrych wynikach osiągniętych w całości dzięki działaniom na dotychczasowej grupie klientów, zauważamy też organiczny wzrost liczby naszych klientów. Korzystamy na rosnącym rynku e-commerce oraz automatyzacji i cyfryzacji życia gospodarczego. – dodaje Dwernicki.

(tys. zł) Q1 2020 Q1 2021 Zmiana
01.01.2020-31.03.2020 01.01.2021-31.03.2021
Przychody ze sprzedaży 49 489 67 279 36%
EBIT 9 410 12 682 35%
Skorygowana EBITDA1) 13 895 17 671 27%
Koszty transakcyjne 293 0
Zysk netto 5 303 8 518 61%
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jedn. dom. 3 889 6 899 77%
  • Skorygowana EBITDA nie uwzględnia kosztów transakcyjnych.