Rekordowy wynik XTB. 791,3 mln zł zysku w 2023 r. i ponad 300 tys. nowych klientów

XTB siedziba
  • 312 tys. nowych klientów pozyskanych w 2023 roku, z czego ponad 77 tys.
    w samym IV kwartale
  • Wzrost liczby aktywnych klientów o 51,0% r/r do 408,5 tys.
  • W IV kwartale wolumen obrotu klientów na instrumentach CFD wzrósł o 4,0% r/r i wyniósł 1,789 mln
  • W IV kwartale rentowność na lota wzrosła o 119,0% r/r i wyniosła 276 złotych

XTB przedstawiło wstępne wyniki finansowe za 2023 rok. W tym okresie spółka wypracowała największy w swojej historii skonsolidowany zysk netto w wysokości 791,3 mln zł. Wysoka zmienność na rynkach finansowych i towarowych, oraz intensywne działania marketingowe spowodowały, iż miniony rok był rekordowy zarówno pod względem liczby pozyskanych klientów, jak i ich aktywności.

Dynamiczny rozwój biznesu w połączeniu ze stale rosnącą bazą klientów, przy korzystnych uwarunkowaniach rynkowych spowodował, że XTB zanotowało rekordowe wyniki finansowe. W całym 2023 roku spółka wypracowała skonsolidowany zysk netto na poziomie 791,3 mln zł, czyli o ponad 3,3% więcej niż przed rokiem (766,1 mln zł). Przychody z działalności operacyjnej po czterech kwartałach minionego roku osiągnęły wartość 1 588,2 mln zł, wobec 1 444,2 mln zł na koniec 2022 roku (wzrost o 10,0% r/r). Natomiast koszty działalności operacyjnej w 2023 roku ukształtowały się na poziomie 693,6 mln zł (w 2022 roku: 558,6 mln zł).

W 2023 roku XTB dynamicznie zwiększało bazę swoich klientów, zachęcając ich równocześnie do inwestowania w coraz bogatsze portfolio produktów. Tylko w IV kwartale 2023 roku XTB pozyskało ponad 77 tys. klientów, co łącznie z wynikami z poprzednich kwartałów daje blisko 312 tys. nowych klientów w 2023 roku. Tym samym, w każdym z czterech kwartałów spółka zrealizowała wcześniejsze deklaracje zakładające pozyskanie co najmniej 40-60 tys. klientów kwartalnie. Łączna liczba klientów na koniec 2023 przekroczyła 897 tys, a do 29 stycznia 2024 r. przybyło kolejne 38,1 tys. nowych klientów.

Ważnym wskaźnikiem wpływającym na wynik jest średnia liczba aktywnych klientów – ta w IV kwartale wyniosła 310 tys. w porównaniu z 203 tys. w analogicznym okresie poprzedzającego roku. W całym 2023 roku liczba aktywnych klientów wyniosła 408,5 tys. (w 2022 roku: 270,6 tys.) Przełożyło się to na zwiększenie wolumenu obrotu klientów na instrumentach CFD wyrażonego w lotach – w IV kwartale wyniósł on 1,789 mln transakcji wobec 1,720 mln w analogicznym okresie 2022 roku (wzrost o 4,0%). Rentowność na lota w IV kwartale 2023 roku zwiększyła się o 119,0% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2022. Wzrosła również wartość depozytów netto z 3,42 mld zł w 2022 roku do 3,79 mld zł w 2023 roku.

Omar Arnaout, prezes zarządu XTB
Omar Arnaout, prezes zarządu XTB

– Wyniki minionego roku pokazują, że obrana przez nas strategia pozwala osiągać powtarzalne, i przede wszystkim satysfakcjonujące, wyniki. Zwróciłbym uwagę na to, że oprócz rekordowego skumulowanego zysku netto osiągnęliśmy najwyższą w historii liczbę aktywnych klientów. To pokazuje, że nasza platforma staje się pierwszym wyborem dla każdej osoby chcącej zarządzać swoimi oszczędnościami – komentuje Omar Arnaout, prezes zarządu XTB.

Struktura przychodów

Jeśli chodzi o przychody XTB pod kątem klas instrumentów odpowiedzialnych za ich powstanie, to w IV kwartale 2023 roku najbardziej zyskowne były CFD oparte na indeksach, których udział w strukturze przychodów na instrumentach finansowych sięgnął 53,9%. Ta sama klasa aktywów przyniosła również najwięcej przychodów w całym 2023 roku (47,8%). Jest to konsekwencja dużej dochodowości na instrumentach CFD opartych o indeksy US 100 (NASDAQ), DAX (DE30) czy też US 500. Drugą najbardziej dochodową klasą aktywów były instrumenty CFD oparte o towary, z udziałem w strukturze przychodów w całym 2023 roku wynoszącym 39,9% (w IV kwartale 2023 roku: 37,7%). Wiodącymi instrumentami w tej klasie były CFD oparte na notowaniach gazu ziemnego, złota oraz ceny ropy naftowej. 10,1% wszystkich przychodów w 2023 roku stanowiły przychody na instrumentach CFD opartych na walutach.

Koszty

Koszty działalności operacyjnej w 2023 roku ukształtowały się na poziomie 693,6 mln zł i były o 135,0 mln zł wyższe w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku (558,6 mln zł). Najistotniejszymi pozycjami były koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, będące efektem rozwoju firmy i wzrostu zatrudnienia oraz koszty marketingowe, wynikające z nowych działań promocyjnych. W działaniach marketingowych XTB w IV kwartale minionego roku skupiało się na promowaniu autorskiej platformy inwestycyjnej jako tzw. “All-in-One”, czyli miejsca w którym inwestor będzie miał kompleksową ofertę inwestowania swoich środków. Globalną twarzą tej kampanii był był Iker Casillas.

Plany produktowe

Podobnie jak w poprzednich latach, również w 2024 roku XTB będzie koncentrować się na pozyskiwaniu nowych klientów i poszerzaniu tej grupy o osoby zainteresowane nie tylko inwestowaniem, ale także szeroko-rozumianymi produktami finansowymi. W związku z tym, Spółka planuje nie tylko wzbogacenie swojej oferty, ale także wprowadzenie zmian, których celem jest zwiększenie komfortu obsługi platformy inwestycyjnej i aplikacji mobilnej.

– Bardzo dobre wyniki finansowe w ostatnich latach motywują nas do jeszcze większego rozwoju. Efektem naszych wielomiesięcznych prac będzie bardzo intensywny, pod względem nowości produktowych, 2024 rok. To właśnie w tym roku planujemy rozszerzenie naszej oferty inwestycyjnej o obligacje, a polscy klienci będą mogli skorzystać z coraz popularniejszych kont IKE i IKZE. Na naszą platformę chcemy również wprowadzić funkcję społecznościową czyli Social Trading umożliwiający śledzenie transakcji wybranych użytkowników – mówi Omar Arnaout.

Dodatkowo w bieżącym roku w ofercie XTB planowany jest  produkt, dzięki któremu mamy szansę stać się kompleksową platformą do codziennego zarządzania finansami. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu wirtualnego portfela wraz z kartą multi walutową umożliwiającą klientom korzystającym z aplikacji mobilnej XTB dokonywanie transakcji kartowych, płatności i przelewów oraz wymianę walut – podsumowuje Arnaout.