ROBYG podpisał Kartę Różnorodności

ROBYG Karta Różnorodności

ROBYG, jeden z największych deweloperów w Polsce, dołączył do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności. Celem tej międzynarodowej inicjatywy, obecnej w 26 krajach w Europie, jest podejmowanie działań związanych z promowaniem różnorodności i równych szans w zatrudnieniu. Podpisanie dokumentu przez ROBYG stanowi potwierdzenie dotychczasowych działań oraz zobowiązanie do dalszego doskonalenia w tym obszarze.

Karta Różnorodności to międzynarodowy projekt wspierany przez Komisję Europejską, mający na celu promowanie różnorodności oraz wdrożenie rozwiązań na rzecz równego traktowania w miejscu pracy. Pracodawca przez sygnowanie karty deklaruje gotowość firmy do zaangażowania wszystkich swoich pracowników, jak również partnerów biznesowych i społecznych w działania antydyskryminacyjne.

Robyg od lat wyznacza standardy dla całej branży, także w kwestii różnorodności. Dołączenie do grona sygnatariuszy, jest swoistym przypieczętowaniem naszych dotychczasowych działań w tym obszarze oraz jasną deklaracją kolejnych aktywności. Nasza firma to miejsce pracy osób różnych narodowości i wyznań. Chcemy, aby każdy nasz pracownik bez względu na płeć, wiek, narodowość czy poglądy czuł się tutaj doceniany i akceptowany. Zróżnicowane środowisko pracy daje nam szerszy ogląd i perspektywę na potrzeby naszych klientów i nas samych. Już dzisiaj możemy być przykładem m.in. w zakresie promowania kobiet na stanowiskach kierowniczych – 46% kobiet w Robyg obejmuje stanowiska zarządcze i managerskie. Wierzę, że w ROBYG więcej nas łączy jako ludzi niż dzieli – mówi Eyal Keltsh, wiceprezes Zarządu ROBYG.

– Różnorodne środowisko pracy, jakie tworzymy, jest motorem naszej innowacyjności. Jesteśmy przekonani, że w różnorodności zespołu, który tworzy ROBYG, tkwi ogromny potencjał. Prowadzi on nas do podejmowania właściwych decyzji i osiągania coraz lepszych wyników. Cieszę się, że dzisiaj jako organizacja dołączamy do inicjatywy, która zmienia świat na lepsze – mówi Marta Hejak, Dyrektor Finansowy, CFO w ROBYG.

ROBYG od lat realizuje założenia zawarte w karcie starając się tworzyć różnorodne środowisko pracy. Jednym z wymiernych przykładów jest fakt, że 52% spośród zatrudnionych osób stanowią kobiety, a ich udział na stanowiskach zarządczych i managerskich wnosi aż 46%. Firma jest miejscem pracy przyjaznym osobom różnych narodowości czy religii, wspierającym dialog międzykulturowy. Co więcej ROBYG na swoich osiedlach dba o zapewnienie infrastruktury ułatwiającej poruszanie się osobom o ograniczonej mobilności, m.in. przez projektowanie szerszych ciągów komunikacyjnych i otworów drzwiowych.

Koordynatorem Karty Różnorodności w Naszym kraju jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, największa organizacja pozarządowa w Polsce kompleksowo zajmująca się koncepcją społecznej odpowiedzialności w biznesie. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zainicjowało proces powstania polskiej wersji Karty Różnorodności (ang. Diversity Charter) we wrześniu 2011 roku. W wyniku spotkań, w których wzięły udział przedstawicielki i przedstawiciele firm, organizacji i instytucji reprezentujących interesy różnych grup społecznych narażonych na dyskryminację sformułowana została treść Karty.

Podpisanie przez ROBYG Karty Różnorodności jest ważnym krokiem w budowaniu szerokiej społeczności firm, które dbają o przestrzeganie zasad różnorodności w miejscu pracy oraz aktywnie przeciwdziałają dyskryminacji. Przystępując do Karty Różnorodności ROBYG daje wyraz dojrzałości i odpowiedzialności firmy, która przez swoje działania ma realny wpływ zarówno na pracowników i pracowniczki, jak i na tkankę miejską, która tworzy przyjazne dla każdego otoczeniepodkreśla Patrycja Kamionek, menedżerka projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które koordynuje Kartę Różnorodności w Polsce.