Rodzime domy maklerskie podsumowały wdrożenie nowych wytycznych KNF

Rodzime domy maklerskie podsumowały wdrożenie nowych wytycznych KNF. Opublikowane zostały pierwsze kwartalne wyniki osiągane przez inwestorów z rynku CFD/Forex, korzystających z ich usług.

forex waluty
  • Zgodnie z nowymi regulacjami wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego rodzime domy maklerskie zakończyły 30 września br. proces wdrażania „Wytycznych dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych”.
  • Będące członkami Izby Domów Maklerskich trzy rodzime domy maklerskie, wiodące na rynku CFD/Forex, podjęły decyzje o wdrożeniu wytycznych i będą systematycznie publikować wyniki osiągane przez swoich klientów.
  • Z pierwszych danych zebranych przez IDM wśród członków Izby wynika, że odsetek inwestorów zarabiających na rynku OTC był w 3. kwartale 2016 r. wyższy w porównaniu do udostępnionych dotąd informacji, tj. danych za rok 2013.

Izba Domów Maklerskich aktywie wspierała swoich członków w procesie opracowywania
i wdrażania wytycznych. Nowe regulacje dotyczą między innymi:

  • działań reklamowo-promocyjnych oraz informacyjnych prowadzonych w związku z pozyskiwaniem klientów,
  • zasad wynagradzania sprzedawców,
  • udostępniania klientom i cyklicznego raportowania danych statystycznych dotyczących świadczonych rynku OTC, w tym wyników inwestycyjnych osiąganych przez klientów.

Wytyczne KNF uszczegóławiają i standaryzują praktyki działań na takich rynkach jak Forex czy CFD. Będą one też realną pomocą dla inwestorów indywidualnych – pozwolą im rozpoznać, które podmioty prowadzą działalność zgodnie z prawem i zasadami. To ważne zwłaszcza wobec bardzo aktywnych, i nie zawsze zgodnych z przepisami prawa, działań niektórych podmiotów, w tym zagranicznych, funkcjonujących na polskim rynku finansowym – powiedział Piotr Sobków, Członek Zarządu Izby Domów Maklerskich.

Wytyczne zostały przyjęte przez KNF w maju br. W celu zapewnienia większej transparentności regulator oczekiwał m.in. tego, że każdy podmiot działający na terenie Polski, niezależnie od kraju macierzystego, który wydał mu licencję na prowadzenie działalności, będzie systematycznie publikował dane dotyczące wyników osiąganych przez swoich klientów – inwestorów rynku CFD/Forex.

Według danych udostępnionych Izbie Domów Maklerskich przez trzech polskich brokerów posiadających licencję KNF odsetek zarabiających i tracących wynosi**:

  Zarabiający Tracący
Bond/Interest Rate CFD*** 55,2% 44,5%
Commodity CFD 44,4% 55,4%
Equity CFD 44,2% 55,4%
Forex CFD 44,6% 55,3%
Index CFD 38,5% 61,4%

* dane bez rachunków, dla których nie wykazano ani zysku ani straty

** średnia arytmetyczna dla klientów X-Trade Brokers DM S.A., DM TMS Brokers S.A. i DM BOŚ S.A. (domy maklerskie z siedzibą w Polsce posiadające licencje wydane przez KNF) dla klientów, którzy podpisali umowy na terytorium Polski

*** terminologia wg standardu opracowanego przez KNF

Publikowane po raz pierwszy wyniki rodzimych domów maklerskich posiadających licencję KNF mogą wydawać się dla niektórych zaskakujące. Jednak dane pokazują, że odsetek zarabiających na Forex jest wyższy niż w przypadku dotychczas podawanych danych. Z drugiej strony wyniki te potwierdzają dane dostępne dla dojrzałych rynków tego typu usług, np. amerykańskiego – dodaje Piotr Sobków.

Wyniki osiągane przez inwestorów na rynku usług CFD/Forex wykazują się bardzo dużą zmiennością w czasie, i w kolejnych kwartałach mogą się różnić. Z analiz wynika, że kluczową rolę odgrywają w tym aspekcie czynniki rynkowe – im wyższa zmienność na rynku, tym rezultaty inwestorów są gorsze. Oznacza to, że im silniejsze wahania np. kursów walut to także okazja do ponadprzeciętnego zarobku, ale może ona powodować większą stratę, w szczególności dla mniej doświadczonych i wyedukowanych osób.

– To zasadniczy powód, dla którego domy maklerskie zrzeszone w IDM przykładają bardzo dużą wagę do edukacji inwestorów indywidualnych, jako obszaru zapewniającego wyższe standardy na rynku. Jednocześnie nie zapominajmy, że finalnie to inwestor podejmuje decyzje, w tym te dotyczące akceptowanego poziomu ryzyka, rynku na którym inwestuje, podmiotu który udostępnia mu platformę obrotu i instrumentów, których używa. Im jego wiedza i umiejętności są lepsze, tym wyższe prawdopodobieństwo zarobku – podsumowuje Piotr Sobków.

* * * * *

O Izbie Domów Maklerskich

Izba Domów Maklerskich to największa niezależna samorządowa organizacja środowiska pracodawców domów i biur maklerskich w Polsce, obecnie zrzeszająca 23 członków.

Domy maklerskie odgrywają istotną rolę w rozwoju rynku kapitałowego i gospodarki. Pozyskują kapitał dla przedsiębiorstw, doradzają inwestorom w zakupie akcji na rynku pierwotnym oraz transakcjach na giełdzie papierów wartościowych. Domy maklerskie wspierają rozwój konkurencyjnego rynku kapitałowego oraz przyczyniają się do wzrostu gospodarczego w Polsce.

Izba Domów Maklerskich apeluje do inwestorów o weryfikację na stronach internetowych KNF faktu posiadania niezbędnych licencji przez podmioty oferujące instrumenty rynku CFD/FX.