Ronson Development notuje stabilną sprzedaż mieszkań w pierwszym kwartale 2019

Andrzej Gutowski, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Ronson Development
Andrzej Gutowski, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Ronson Development

W pierwszym kwartale 2019 r. Ronson Development zakontraktował sprzedaż 174 lokali wobec 188 w analogicznym okresie 2018 r. Liczba lokali przekazanych klientom, które zostaną rozpoznane w rachunku wyników za pierwsze trzy miesiące tego roku, wyniosła 142 (304 w pierwszym kwartale 2018 r.).

Andrzej Gutowski, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Ronson Development
Andrzej Gutowski, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Ronson Development

– Rok 2019 rozpoczęliśmy z mocno wyprzedaną ofertą, wynoszącą zaledwie 562 lokale. Mimo to osiągnęliśmy bardzo dobrą sprzedaż w pierwszym kwartale na poziomie 174 lokali. Jest to wynik zbliżony do osiągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku i jednocześnie znacznie lepszy niż w ostatnim kwartale 2018 r. Nowe projekty, które uruchomiliśmy pod koniec pierwszego kwartału, obejmujące łącznie ponad 460 lokali, tylko częściowo przyczyniły się do wyników sprzedaży minionego kwartału i będą miały większe przełożenie na sprzedaż w kolejnych kwartałach – powiedział Andrzej Gutowski, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Ronson Development.

Spośród zapowiadanych na ten rok nowych inwestycji obejmujących łącznie ponad 1000 lokali, Ronson Development rozpoczął już realizację trzeciego etapu osiedla Miasto Moje na warszawskiej Białołęce (196 lokali), piątego etapu projektu Panoramika w Szczecinie (115 lokali), a także budowę projektu Wilanów Tulip (150 lokali). W marcu wystartowała ponadto przedsprzedaż pierwszego etapu projektu Ursus Centralny, obejmującego 138 lokali. W związku z tym, że jego budowa jeszcze się nie rozpoczęła, w wynikach sprzedaży pierwszego kwartału nie uwzględniono przedsprzedaży w projekcie Ursus Centralny. Docelowo, w ramach tej inwestycji wybudowanych zostanie około 1 600 mieszkań – będzie to tym samym największy projekt w historii Ronson Development i kolejny realizowany według koncepcji „miasta w mieście”, która z sukcesem została wprowadzona w bestsellerowym projekcie Miasto Moje. Ursus Centralny będzie samowystarczalnym osiedlem, z bogatym wyborem lokali usługowych, wewnętrznym bulwarem z ofertą rekreacyjną, a także kompleksem szkolno-edukacyjnym.

– Liczymy na to, że nowo wprowadzone projekty oraz kolejne inwestycje, które szykujemy na ten rok, pozwolą nam zrealizować cel sprzedaży około 800 lokali w 2019 r. – powiedział Andrzej Gutowski.

Liczba lokali przekazanych klientom, które zostaną rozpoznane w rachunku wyników za pierwszy kwartał 2019 r., wyniosła 142, co jest związane głównie z harmonogramem realizowanych inwestycji.

– W lutym 2019 r. zakończyliśmy budowę drugiego etapu osiedla Miasto Moje, liczącego łącznie 148 lokali, spośród których do końca marca przekazaliśmy nabywcom około 100 lokali. Znaczący udział w przychodach pierwszego kwartału będzie mieć również Nova Królikarnia, gdzie wydaliśmy klucze do 14 apartamentów o wysokiej średniej cenie jednostkowej. Pod koniec marca uzyskaliśmy ponadto pozwolenie na użytkowanie dla projektu City Link II obejmującego 189 lokali. Wszystkie zostały sprzedane na długo przed zakończeniem budowy i kilka z nich zostało przekazanych klientom jeszcze przed końcem pierwszego kwartału. Zakładamy, że większość pozostałych zostanie przekazana nabywcom w drugim kwartale tego roku – wskazał Rami Geris, wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy Ronson Development.

W całym 2019 r. Ronson Development planuje ukończenie inwestycji obejmujących łącznie ponad 1 100 lokali, z czego 382 zostały ukończone w pierwszym kwartale.