Ronson Development rekomenduje 0,06 PLN dywidendy na akcję

Ronson Development rekomenduje 0,06 PLN dywidendy na akcję, zamierza przeznaczać na nią 50% skonsolidowanego zysku netto w kolejnych latach

Nir Netzer, prezes Ronson Development
Nir Netzer, prezes Ronson Development

Zarząd Ronson Development rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,06 PLN na jedną akcję  na co przeznaczy 9,8 mln PLN z zatrzymanych zysków. Spółka podjęła również decyzję o aktualizacji polityki dywidendowej i zamierza w nadchodzących latach rekomendować przeznaczenie dla akcjonariuszy 50% skonsolidowanego zysku netto, ale nie mniej niż 9,8 mln PLN łącznie (czyli 0,06 PLN na akcję przy obecnej liczbie akcji). 

Zarząd Spółki proponuje ustalić dzień dywidendy na 25 września 2018 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 4 października 2018 r.

Nir Netzer, prezes Ronson Development
Nir Netzer, prezes Ronson Development

„Sytuacja finansowa Spółki jest bardzo stabilna, co umożliwia dzielenie zysków z naszymi akcjonariuszami” – mówi Nir Netzer, Prezes Ronson Development.

„Ronson wypłaca regularnie dywidendy od 2014 r.i planujemy kontynuować tę dobrą tradycję. Dlatego zamierzamy w najbliższych latach rekomendować przeznaczenie na ten cel 50% skonsolidowanego zysku netto, ale nie mniej niż 9,8 mln zł. Ostateczne rekomendacje dywidend w kolejnych latach będą oparte między innymi na ocenie bilansu przepływów pieniężnych Grupy – dodaje Rami Geris, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Ronson Development.