Platforma equity crowdfundingu Crowdway z nowym właścicielem

0

Platforma crowdfundingu udziałowego Crowdway, która stoi za wsparciem zgromadzenia funduszy na rozwój takich projektów jak Bivrost, Lovely czy Jeden Ślad, zmieniła właściciela. Większościowy pakiet udziałów w spółce nabył Jakub Niestrój, inwestor i partner zarządzający w firmie doradczej Alteverso Group. Nowy właściciel zamierza realizować kampanie crowdfundingowe nie tylko dla start-upów, ale także dla projektów na etapie ekspansji (fast-growing). Zapowiada też start emisji kolejnego, dynamicznego podmiotu już w najbliższych tygodniach. Wartość transakcji nie została ujawniona.

Crowdway powstał w 2015 r. jako platforma crowdfundingu inwestycyjnego, wspierająca start-upy w pozyskiwaniu kapitału na rozwój. Do tej pory zrealizowała wsparcie kilku udanych emisji z udziałem ponad 360 inwestorów indywidualnych, na łączną kwotę ponad 4,7 mln zł. Padły też dwa rekordy crowdfundingu udziałowego w Polsce.

Producent sprzętu wideo VR, Bivrost osiągnął 100% założonego celu w nieco ponad miesiąc i zebrał 1,6 mln zł. Z kolei polski start-up zarejestrowany w USA, producent gadżetu Lovely, pozyskał rekordową sumę odnotowaną przez crowdfunding udziałowy w Polsce – 1,64 mln zł. Platforma pomogła w zgromadzeniu środków także na takie projekty, jak Jeden Ślad, uBirds czy DrBarbara.pl.

– „Crowdway pokazał, że polscy inwestorzy są gotowi na inwestycje czterocyfrowe w młode projekty. Chcemy zachęcić ich do zaangażowania w kolejne podmioty, w tym projekty perspektywiczne, a jednocześnie bardziej przewidywalne pod względem zwrotu z inwestycji, niż ‘early-stage’. Nadal oczywiście będziemy analizować współpracę z obiecującymi start-upami na etapie ‘seed’ oraz przedsięwzięciami typu ‘spin-off’. W każdym przypadku będą to wiarygodne projekty, w które sami chcielibyśmy zainwestować” – powiedział nowy właściciel Crowdway, Jakub Niestrój, zapowiadając zmiany w strategii funkcjonowania platformy. Nowy Crowdway ma nie tylko rozszerzyć profil i skalę projektów na platformie. W przyszłości zaproponuje inwestorom także przedsięwzięcia stabilnego zwrotu, w tym bazujące na produktach nieruchomościowych.

– „Rozporządzenie UE zwiększające dozwoloną wartość oferty publicznej bez prospektu emisyjnego ze 100 tys. do 1 mln euro oraz plan uregulowania tzw. prostej spółki akcyjnej – PSA, to działania w dobrym kierunku. Stwarzają perspektywę, by rozszerzyć możliwości rozwoju naszej platformy i otworzyć jej działalność na biznesy znajdujące się w fazie szybkiego wzrostu. Mam nadzieję, że oczekiwane zmiany regulacji krajowych staną się impulsem do pełnego wykorzystania potencjału finansowania projektów przez crowdfunding” – dodaje Jakub Niestrój.

Czytaj również:  Emigrację zarobkową planuje 1,6 mln Polaków. Większość chce w ten sposób pomóc finansowo rodzinie

Bartosz Mazurek, który prowadził platformę przez ogólnopolską firmę doradczą Szkoła Inwestowania SA, zamierza nadal współpracować z Crowdway jako doradca zarządu. – „Kampanie na platformie Crowdway pobiły rekordy wartości i szybkości zgromadzenia kapitału, a także kwot, na które opiewały średnie tickety. Potwierdziły, że branża e‑commerce ma wysoki potencjał również w sprzedaży udziałów i papierów wartościowych, a ponadto zjawisko crowdfundingu dotyczy nie tylko masowego klienta, ale też profesjonalnych inwestorów– powiedział Bartosz Mazurek, prezes Szkoły Inwestowania SA. – „Społeczność, którą zgromadziliśmy wokół platformy oczekuje wysokiej jakości projektów, odpowiedniej dywersyfikacji produktowej, transparentności informacji przed i po zakupie, bezpieczeństwa inwestycyjnego oraz etycznego podejścia do biznesu. O przejęciu spółki rozmawialiśmy z kilkoma potencjalnymi nabywcami. Zaproponowany przez Jakuba kierunek uznałem za najbardziej obiecujący dla inwestorów i potencjalnych emitentów. Środki uzyskane ze sprzedaży platformy przeznaczymy na rozwój domu maklerskiego, w którym już posiadamy udziały. Jesteśmy gotowi na współpracę między domem maklerskim a platformą Crowdway w wielu atrakcyjnych projektach” – dodał Bartosz Mazurek.

Nowy właściciel Crowdway, dr Jakub Niestrój, od 17 lat zajmuje się konsultingiem, szkoleniami i działalnością naukowo-badawczą w obszarze przedsiębiorczości i zarządzania projektami dla dużych przedsiębiorstw, sektora MSP, startu-upów i administracji publicznej. Jest partnerem zarządzającym (od 2015 r.) w Alteverso Group – firmie doradczej w zakresie strategii rozwoju biznesu, finansowania zewnętrznego i pośrednictwa gospodarczego. Wcześniej był kontraktowym ekspertem ds. zarządzania strategicznego WYG International m.in. w dużych projektach PARP oraz starszym konsultantem w Simon Kucher & Partners. Jest doktorem nauk ekonomicznych Wydziału Zarządzania UE w Katowicach.