Ronson wyemitował obligacje serii Q w ramach oferty prywatnej o wartości 15 mln zł

Tomasz Łapiński

Ronson Europe N.V. 29 lipca wyemitował w ramach oferty prywatnej 4-letnie obligacje serii Q o wartości nominalnej 15 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności. Spółka nie wyklucza wcześniejszego wykupu części obligacji zapadających w 2017 r.

Zakończona emisja obejmuje 15 000 obligacji serii Q o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Obligacje są 4-letnie i niezabezpieczone, a ich oprocentowanie równe jest stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 3,50 p.p. w skali roku.

– Z sukcesem zamykamy kolejną prywatną emisję obligacji. Inwestorzy instytucjonalni docenili silny bilans Spółki, realizowaną z powodzeniem strategię rozwoju, która przekłada się na dobre wyniki sprzedaży mieszkań a także atrakcyjne oprocentowanie obligacji – mówi Tomasz Łapiński, dyrektor finansowy Ronson.

Uwzględniając emisję obligacji serii Q Ronson w swojej historii wyemitował dotychczas obligacje o łącznej wartości 338,8 mln zł, z czego obligacje o łącznej wartości nominalnej 120,3 mln zł zostały już wykupione (stan na dzień 1 sierpnia 2016 r.). Pozostałe serie zapadają w latach 2017-2020.

Zamiarem Spółki jest wprowadzenie obligacji serii Q do obrotu na rynku Catalyst.