BioMaxima S.A. wyniki finansowe w pierwszym półroczu 2016 r.

0

BioMaxima S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od czerwca 2010 r., działającą w obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej, wypracowała 196 tys. zł zysku netto w 2 kw. 2016 r. przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 5.711 tys. zł. Emitent zamierza kontynuować przyjęty plan konsolidacji sektora biotechnologicznego oraz rozwijać sprzedaż na rynkach zagranicznych.

Spółka po dwóch kwartałach br. zanotowała zysk netto w wysokości 641 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 11.930 tys. zł. W analogicznym okresie 2015 r. zysk netto Emitenta wynosił 733 tys. zł, a wartość przychodów ze sprzedaży sięgnęła 11.107 tys. zł. Nieznaczne obniżenie zysku netto było wynikiem spadku bardzo rentownych zamówień dla kontrahenta z Danii oraz wzrostu wynagrodzeń w związku z dynamicznym rozwojem Działu Handlowego i zatrudnieniem nowych pracowników. Zarząd BioMaxima S.A. przewiduje jednak wyraźny wzrost wypracowanego zysku netto w 4 kw. 2016 r., bowiem w fazie dużego zaawansowania znajduje się kilka istotnych kontraktów sprzedażowych skierowanych poza rynek szpitalny. Emitent realizuje także kolejne zamówienia od nowych dystrybutorów m.in. z Palestyny, Ukrainy, Somalii, Indonezji, Afganistanu, Pakistanu, Peru i Niemiec oraz prowadzi rozmowy z nowymi partnerami handlowymi, z którymi planowane jest nawiązanie relacji biznesowych.

Henryk Lewczuk, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.
Henryk Lewczuk, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.

„Pierwsze półrocze ubiegłego roku było nastawione na duże oszczędności kosztowe, natomiast aby Spółka się rozwijała należy inwestować, również w pracowników, stąd wyższe koszty wynagrodzeń.” – mówi Henryk Lewczuk, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.

Spółka kontynuuje proces konsolidacji sektora biotechnologicznego, czego potwierdzeniem jest podpisany w czerwcu 2016 r. list intencyjny w sprawie nabycia 80% udziałów w dwóch rumuńskich spółkach – QIAS MED oraz ISTAR, zajmujących się sprzedażą aparatury, testów, odczynników, mikrobiologii oraz wyposażenia laboratoriów. Wartość planowanej transakcji ma sięgnąć 160 tys. EUR. W lipcu br. przeprowadzany był audyt obu podmiotów. BioMaxima S.A. po pozytywnej finalizacji transakcji przejęcia ma zamiar rozpocząć proces konsolidacji tych spółek oraz własnej spółki Roco Sistem i powołać nowy podmiot – BioMaxima Romania srl. Dzięki temu Emitent będzie mógł efektywnie umacniać swoją pozycję rynkową w Rumunii.

Czytaj również:  ABS Investment S.A. po 3 kwartałach 2017 r.