Rozpowszechnianie e-pieniędzy stanie się łatwiejsze. Może to ograniczyć płatności kartą czy używanie gótówki

0

CEO Magazyn Polska

Uproszczenia w uzyskiwaniu licencji na wydawanie pieniądza elektronicznego przewiduje znowelizowana ustawa o usługach płatniczych. Zmiany, które weszły w życie na początku października, pozwolą na rozpowszechnienie kart przedpłaconych oraz płatności mobilnych i w internecie. Tym samym mogą przyczynić się do ograniczenia używania gotówki i kart płatniczych przy zakupach.

Celem nowelizacji jest dostosowanie polskiego prawa do wymogów UE. Zmienione przepisy usuwają bariery związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności polegającej na wydawaniu pieniądza elektronicznego. Chodzi o zapewnienie równych warunków konkurencji wszystkim dostawcom usług płatniczych.

 – Nowelizacja przede wszystkim upraszcza, ale także precyzuje przepisy dotyczące e-pieniądza, głównie w zakresie licencji na ich wydawanie – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Mateusz Rogoziński, prawnik z kancelarii Schoenherr. – Chodzi o uzyskiwanie odpowiedniego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie tego typu działalności.

Znowelizowane przepisy pozwolą wejść na rynek e-pieniądza nowym podmiotom z wielu różnych branż, nie tylko z branży finansowej, oraz wspierają rynek płatności bezgotówkowych jako alternatywy wobec droższych kart płatniczych. Zmienione przepisy pozwalają na oferowanie usług płatniczych w zakresie e-pieniądza nie tylko bankom, ale dużej liczbie firm z różnych branż, które uzyskają licencję KNF. Natomiast SKOK-i, organy administracji – w tym samorządy – i Poczta Polska mogą wydawać od teraz pieniądz elektroniczny bez licencji KNF.

Nowelizacja wprowadziła niższe wymogi kapitałowe wobec niektórych podmiotów, które chcą wydawać pieniądz elektroniczny, co powinno ułatwić im wejście na ten rynek.

 – Jeszcze kilka lat temu podmiot, który chciał wydać pieniądz elektroniczny, musiał posiadać kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 1 mln euro, musiało być trzech założycieli takiego podmiotu, a jego wszystkie akcje musiały być pokryte wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem – przypomina Mateusz Rogoziński. – Natomiast w chwili obecnej wymogi te zostały znacząco zliberalizowane. Podmiot musi posiadać kapitał zakładowy w wysokości 350 tys. euro, a w niektórych wypadkach nawet tylko 125 tys. euro.

 

Czytaj również:  Jak decyzja FED wpłynie na kurs dolara

Dużą zaletą wprowadzonych zmian jest także kompleksowe uregulowanie kwestii związanych z e-pieniądzem w jednej ustawie.

 – Dotychczas regulowały to dwa akty prawne. Była to ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych oraz ustawa o usługach płatniczych. Przepisy były dość niejasne, ponieważ ustawy zawierały szereg wzajemnych odniesień, co utrudniało ich zrozumienie. Natomiast teraz wszystkie kwestie związane z pieniądzem elektronicznym uregulowane są w jednej ustawie o usługach płatniczych – mówi ekspert kancelarii Schoenherr.

E-pieniądz tym różni się od tradycyjnego, że jego wydawcą nie jest bank centralny, ale inna instytucja, np. prywatna firma. Co więcej, występuje tylko w postaci wirtualnej, więc musi być zapisany na odpowiednich nośnikach, jak pasek magnetyczny, chip czy serwer. W praktyce występuje w dwóch formach.